weekbericht N.984

25 juni 2021


Beste ouders, Wat hebben de kinderen genoten! Ook dit jaar waren het fijne Sint Jansfeesten. Weliswaar per klas. Wat zijn we blij dat vanaf volgende week onze kinderen weer samen buiten mogen spelen. Zo hoort het ook. Verderop in deze nieuwsbrief leest u welke aanpassingen er zijn en welke richtlijnen blijven staan. Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen, stelt u ze gerust. Het team van basisschool Tiliander.


Aanpassingen naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen vanaf 26 juni
    •    De klassen gaan weer samen buiten spelen.
    •    Ook voor de BSO op school mogen de kinderen van de beneden groep en boven 
groep weer met elkaar spelen.
    •    Klasoverstijgende activiteiten vinden weer plaats.
    •    1,5 meter afstand tussen volwassenen is leidend voor alle activiteiten.

Dit laatste betekent dat de grootte van de ruimte bepaalt hoeveel volwassenen aanwezig kunnen zijn. We zijn dus druk aan het passen en meten met betrekking tot een aantal activiteiten zoals het toneel van klas 6 en het uitreiken van de getuigschriften. Zodra hier duidelijkheid over is, hoort u dit van ons. 


De volgende richtlijnen zijn ongewijzigd:
    •    De gespreide breng- en ophaaltijden van de kleuters en de leerlingen van de lagere school. 

    •    Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij COVID-19, gaat de leerling naar huis c.q. wordt opgehaald door ouders. 

    •    Als er een besmetting plaatsvindt bij een leerling of personeelslid van de school, volgt school de instructies van de GGD. 


Voor alle duidelijkheid hierbij nogmaals de richtlijnen vanuit het protocol basisonderwijs: 
Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool: 

    •    als ze af en toe hoesten; 

    •    met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder 
koorts of benauwdheid. 


Zij moeten thuisblijven als:
    •    het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, 
niezen en keelpijn);
    •    het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of 
(meer dan incidenteel) hoest.
    •    als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat; 

    •    het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie; 

    •    het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij 
COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis 
blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft; 

    •    het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. 
Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school. 


Een kind met milde klachten dat niet is getest, mag weer naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Kinderen die na 7 dagen nog steeds dezelfde milde klachten hebben, mogen ook weer naar school.


Klassenfoto’s  Volgende week komen de klassenfoto’s binnen. Er is per kind 1 foto beschikbaar, deze kunt u aanschaffen door 4 euro gepast in een envelop te doen met de naam en klas van uw kind erop.
Deze envelop mag worden afgegeven bij de leerkracht of bij Sandra, onze conciërge. Vervolgens krijgt uw kind de foto mee retour.


Sterke helpende handen gevraagd  Voor het verplaatsen van een schuurtje hebben we een paar sterke mensen nodig op woensdag 7 juli rond 12.00 uur. Wil je even komen helpen neem dan contact op met onze conciërge Sandra: s.verelst@tiliander.nl

Vlinderdag voor de kleuters 
Woensdag 7 juli is het vlinderdag. De oudste kleuters die naar de eerste klas gaan, hebben een kennismaking met hun nieuwe klasgenoten en de leerkrachten. De jongste kleuters zijn deze dag vrij.

Agenda U begrijpt dat het een en ander mede afhankelijk is van de ontwikkelingen op het gebied van het Covid-virus.
* Woensdag 7 juli: Vlinderdag, de jongste kleuters zijn vrij

* Vrijdag 23 juli: Laatste schooldag, alle kinderen om 13.00 uur uit.
* Zomervakantie van vrijdag 23 juli t/m vrijdag 3 september.
* Maandag 6 september: eerste schooldag voor de lagere school.
* Dinsdag 7 september: eerste schooldag voor de kleuters.