Wilt u kennismaken met onze school?

Wij organiseren een aantal keer per jaar een open informatieavond voor geïnteresseerden. Deze beginnen om 20.00u. Inloop vanaf 19.45u. Voor schooljaar 2022-2023 zijn deze gepland op:

Maandag 10 oktober 2022
Maandag 30 januari 2023
Dinsdag 11 april 2023

Speelochtenden

U kunt ook op een zaterdagochtend met uw kindje komen spelen in een kleuterklas. Dit is van 11.00u tot 13.00u, met een vrije inloop. Deze zijn gepland op:

Zaterdag 15 oktober 2022
Zaterdag 4 februari 2023
Zaterdag 15 april 2023

Wilt u liever, of aanvullend, in gesprek met een kleuterjuf om meer informatie te krijgen, dan is dat ook mogelijk. Hiervoor hebben wij verschillende data gepland. Wilt u hiervan gebruik maken, stuur dan een mail naar  info@tiliander.nl. Zet daarin uw telefoonnummer, de datum waarop u wilt komen en de naam en geboortedatum van uw kind.

De gesprekken beginnen om 14.00 uur

Vrijdag 30 september 2022
Woensdag 9 november 2022
Maandag 12 december 2022
Vrijdag 20 januari 2023
Woensdag 1 maart 2023
Woensdag 12 april 2023
Maandag 15 mei 2023
Vrijdag 16 juni 2023


 

denken, voelen, willen

Goed leren? Dat staat in onze visie gelijk aan een gezonde ontwikkeling van sociale, emotionele en lerende vaardigheden. Deze heb je immers allemaal nodig om op eigen gezonde kracht in het leven te kunnen staan. We noemen onze onderwijsvorm graag ‘leren met het hoofd, hart en handen’. Daarmee bedoelen we dat bij onze leerlingen een harmonieuze ontwikkeling van denken, voelen en willen voorop staat.

vaklessen

Vanzelfsprekend is er veel aandacht voor het zogeheten ‘cognitieve’ onderwijs: leren lezen, rekenen en schrijven. Hier wordt ook regelmatig op getoetst. Naast dit leren met het hoofd is er veel tijd voor het leren over de wereld, het werken met de handen en het stimuleren van eigen creativiteit. Dit gebeurt in zogeheten vaklessen, zoals Engels, Duits, dier- en plantkunde, houtbewerking, schilderen, muziek en toneel.

ritme en discipline

Al klinkt de naam anders, op de vrije school is veel aandacht voor regelmaat en discipline. Zoals de seizoenen elkaar in het jaar opvolgen, zo kent ook het schooljaar zijn eigen ritme. Dit ritme is voel- en zichtbaar in de dagindeling, de manier van lesgeven en in de leerstof. Ook zijn er verschillende feesten, de zogeheten jaarfeesten, die dit ritme ondersteunen. Sinterklaas, Kerst en Pasen zijn bekende hoogtepunten. Daarnaast zijn er schoolfeesten die specifiek het begin van een seizoen markeren, zoals het Sint Jansfeest (zomer) en het Michaëlsfeest (herfst).

Onze uitstroom naar het voortgezet onderwijs ligt boven het landelijke gemiddelde.

over de basis

Het onderwijs is gebaseerd op de antroposofie. We zien antroposofie als een weg tot zelfkennis en kennis van de wereld. Ofwel: met beide benen op de grond werken aan een innerlijke ontwikkeling. De school wil bijdragen aan een opvoeding waarin eerbied en respect voor onszelf, medemensen en de wereld om ons heen centraal staan. Meer informatie is te vinden op:

vrijescholen.nl

prikbord

Goed gevoed zijn
“Als ik denk aan mijn tijd op deze Vrije School, voelde ik me goed en geliefd, gezien in wie ik was. De basis die ik mede dankzij deze school kreeg, heeft nu nog effect in mijn dagelijks leven: ik sta bewust in het leven en ben graag liefdevol en zorgzaam voor anderen. Mijn dochters (3 en 4 jaar) gaan ook naar deze school. Als ik ze ophaal, zien ze er ‘goed gevoed’ uit, op alle gebieden.” Y. van der Zanden
Ontplooien
“Mijn kinderen hebben in een warme, veilige, liefdevolle omgeving de kans gekregen om zich optimaal te ontplooien. En optimaal betekent niet alleen op het gebied van kennis en weetjes. Ook is hun creativiteit, expressie en eigenheid gestimuleerd. Ze werden echt gezien door de leerkrachten.” M. Hoogzaad
Met tegenslagen in het leven om gaan
“Mijn kinderen zijn nu volwassen. Als ik er aan terug denk, zou ik ze zo weer aanmelden voor de Vrije School. Hun creativiteit heeft zich kunnen ontwikkelen. En de manier om met tegenslagen in het leven om te gaan en zelf verantwoordelijkheid te nemen, zijn deels aan die creativiteit te danken.” T. Bos van Schijndel
Vlinders | Tiliander
Bijen | Vlinders