sint michael

Balanceren op de rug van de draak,  en Waar een draak is, verschijnt een ridder………….

Op 29 september vieren we het Michaelsfeest. Sint Joris die de draak bedwingt, dat is het verhaal dat bij het Michaelsfeest hoort.

Over het wezen van de draak kan veel worden verteld, maar één ding is wel duidelijk: hij vernietigt alles wat op zijn pad komt met zijn verzengende vuur of zijn giftige adem.

De draak is de vernietiger, die alles teniet doet.

Vuur en adem: beeld voor leven en enthousiasme, maar ook verschroeiing en dood.

Wonderlijk genoeg staat dit duale beeld gelijk aan het twee-dimensionale beeld van de werkelijkheid, dat in onze samenleving als vanzelfsprekend wordt gehanteerd en daarmee  ook diezelfde samenleving maar ook mij als individu bedreigt:  er is het goed of er is het kwaad. Voorbeelden te over:

Het Westen tegenover de het zelfuitgeroepen kalifaat van IS, Oekraïne tegenover Rusland, Israël tegenover de Palestijnen….

Kiest u maar: wat of wie vertegenwoordigt het goede, wat of wie vertegenwoordigt het kwade?

De vraag: wat is goed, wat is kwaad: met andere woorden de vraag wanneer schept  vuur  leven en wanneer doodt  vuur, heef voor ieder individu een ander, een eigen antwoord.

Een zinloze en gevaarlijke vraag dus, die leidt tot oorlog en vernietiging:

“He who is not with us, is against us”(Bush, 20 september 2001).

Uit dit dualisme komt de gedachte voort dat de mens het vermogen zou hebben te kunnen kiezen tussen goed doen of kwaad te doen.

Deze gedachte is aanleiding en oorzaak van veel hedendaags geweld Steiner zegt in dit verband: ”Men kan verhinderen dat de Christus gevonden wordt, als men voor het getal drie het getal twee in de plaats zet.”

Al vele honderden jaren is deze dualistische denkwijze dan ook in onze samenleving geïmpregneerd.

Tijdens het Concilie van Constantinopel ( 869 n. Chr.) werd de drieledigheid: lichaam, ziel en geest door de kerkvaders ontoelaatbaar geacht en afgeschaft; vanaf toen mocht alleen nog worden gesproken over lichaam en ziel, kortom: het heilige getal drie verdween.

Maar juist de geest is de drager van het Midden, de drager van het Ik, de drager van het Goddelijke in mij.

Hoe heeft dit nu verband met Michael en de Michaelstijd?

Aartsengel Michael wordt vaak afgebeeld met een balans in zijn hand.

Het beeld van de balans staat voor een andere kijk op de wereld als de eerder genoemde: hier vinden we de Drie-eenheid weer terug!

Als we de mens (IK) in het midden van de balans plaatsen als drager van de twee armen, dan ontstaat het beeld van het balanceren: de balans moet in evenwicht zijn om recht-op te kunnen gaan. We denken dat niet in tweeën, maar in drieën:

De Mens, drager van het IK, als het goddelijk midden, van de Christus, (is niet het goede, is niet kwade, maar is!), zoekt de balans tussen dat wat hem enerzijds naar de hoogten wil verleiden en anderzijds naar de aarde wil trekken.

Aan twee zijden van de balans wordt aan ons getrokken:

Enerzijds is er de macht van het materialisme in brede zin: dat gaat van tastbaar materialisme ( de wil om goederen te bezitten) via wetenschappelijk materialisme ( alleen wat meetbaar is, bestaat) tot psychisch materialisme ( de wil om macht te bezitten). Dit is de macht van  Ahriman: die laat de weegschaal naar beneden doorslaan: hij trekt ons de dode materie in.

Elke dag wordt getracht ons op deze manier in het aardse te trekken: van het aanschaffen van status-artikelen  tot het “tomtomiseren van onze passies”. Dat laatste is het keurslijf van deze tijd. U weet wat de Tomtom doet:

U stelt het vertrekpunt en het einddoel in en het apparaat brengt u feilloos van A naar B: het leidt u zelfs om files heen. Dit beeld is exemplarisch voor de maatschappij van vandaag:

Als mechanisch worden we door het leven geleid, niets wordt aan het toeval overgelaten. Afwijkingen worden niet getolereerd of worden teruggebracht tot dat wat de mens als ideaalbeeld van zichzelf heeft. Alles wordt (schijnbaar) via protocollen onder controle gebracht, alle risico’s en afwijkingen worden in kaart gebracht en in afkortingen gevangen.

Plastische chirurgie zorgt voor een perfect gebouwd mens zonder afwijkingen.

Dit is de macht van Ahriman.

De andere kant van de balans wordt beheerst door de  macht van Lucifer: hij laat ons geloven dat we het spirituele, dat we God zoeken en leidt ons ondertussen weg uit de werkelijkheid en geeft ons de roes van: ik wil gelukkig worden. In extremo verleidt hij ons met drugs en drank, hallucinaties.

Bent u er zich van bewust dat de draken van deze tijd zich niet ( alleen) in de buitenwereld bevinden: de draken van onze tijd zitten allereerst in onszelf.

Boeddha leerde het ons: de oorzaak van alle lijden is verlangen.

Stop met streven naar geluk…. U wordt het niet, het leidt enkel tot teleurstelling, pijn en onverschilligheid en uiteindelijk wint Ahriman: materialisme  of  Lucifer: vlucht voor de werkelijkheid.

Streef naar ontwikkeling en dat kan alleen als u de Tomtom voor de menselijke levensloop durft uit te schakelen en u niet laat leiden door antwoorden maar door vragen, niet door doelen maar door de weg ernaar toe, met oog voor ontmoetingen en met aandacht voor het landschap zowel aan de linker-  als rechterzijde.

Durf te balanceren op de venijnig scherpe rugvinnen van de draak en sterf vele vuur-doden: doodt de draak in uzelf niet, maar gebruik hem. Hij biedt u kansen tot ontwikkeling!

Laten we ook het kind de kansen niet ontnemen te balanceren, geef ruimte aan eigenheid ( en dus aan afwijking van het gemiddeld-ideale kind), geef ruimte voor ontdekking, geef ruimte voor succes én… teleurstelling. Ga, net als Michael het gevecht aan en wees niet bang: waar een draak is, verschijn een ridder!

Ger van Venrooij

Literatuur:
*internet: artikel van Lieven Debrouwere.
*Michael, Rudolf steiner (Uitgeverij Vrij Geestesleven,)
*Het Wilde Vlees, Joep P.M. Schrijver, Uitgeverij Scriptum

Meisje | Tiliander
Vlinders | Tiliander
Bijen | Vlinders