peronniek

Peronniek is sinds 2002 een integratieklas van Basisschool Tiliander in Tilburg.

Wij zijn een klas met zml-leerlingen waarin verschillende niveaus en leeftijden samen leren en ontdekken. Het onderwijs binnen de vrije school is vooral gericht op onderwijs waarin de leerkracht werkt vanuit zijn eigen persoonlijke vrijheid. Wij proberen onderwijs te geven dat zoveel mogelijk flexibel antwoord kan geven op vragen die het kind de leerkracht stelt. Zo krijgen zowel de leerling als de leerkracht de kans om hun eigen inbreng en ontdekkingen samen te delen.

Alle vakken, zowel de cognitieve als de kunstzinnige, zijn met elkaar verbonden. Het vieren van de jaarfeesten en de seizoenen staan niet los van de lesstof maar zijn ook hierin verweven. Ondanks dat we verbonden zijn aan antroposofisch onderwijs, gebruiken we o.a. elementen uit reguliere methodes zoals ‘Veilig leren lezen’ voor taal en ‘Maatwerk’ voor rekenen.

Wij hebben gekozen voor intensieve begeleiding van de kinderen in de klas. Hierdoor wordt er een veilige en ontspannen sfeer gecreëerd waardoor ontwikkeling sneller ontkiemt. Integratie met de andere leerlingen binnen Tiliander gebeurt binnen de jaarfeesten, weekopeningen, wekelijkse leeslessen, wekelijkse spel/leermomenten, sport/spel en waar mogelijk binnen de kunstzinnige vakken. Ontmoeting en samenwerking staan hierbij centraal.

Meisje | Tiliander
Vlinders | Tiliander
Bijen | Vlinders