bso tiliander

De kinderen van onze school kunnen na schooltijd gaan spelen bij de buitenschoolse opvang. Bent u op zoek naar een goede plek voor uw kind, zodat u met een gerust hart kunt werken of studeren? Kom dan eens kijken bij BSO Tiliander.

BSO Tiliander bevindt zich in het eerste klaslokaal links bij binnenkomst en we maken ook gebruik van een ruimte boven schuin tegenover dit lokaal en het eerste lokaal rechts, voorbij de keuken.

Tel: 013-5350771
06-22916750
www.xpect013/tiliander

Locatiedirecteur: Carla Hendriks
Email: carla.hendriks@xpect013.nl

Voorschoolse opvang (VSO)

Sport BSO Drieburcht biedt voorschoolse opvang aan voor basisschool Tiliander. Vanaf 7.30 uur tot uw kind naar school gaat worden de kinderen vermaakt op deze BSO. De kinderen worden door taxi’s naar school gebracht.

Aanmelden kan via www.kinderstadtilburg.nl/drieburcht

Openingstijden

De buitenschoolse opvang is 52 weken per jaar geopend – van maandag tot en met vrijdag – en alleen gesloten tijdens de nationale feestdagen.
Opvang is dus ook mogelijk tijdens de schoolvakanties en op de ADV-dagen van de school.
De opvang sluit aan op de schooltijden en de kinderen van onze school worden opgehaald door de bso. De opvang is open tot 19.00 uur. Op ADV-dagen en tijdens schoolvakanties is opvang mogelijk vanaf 7.30 uur op BSO Elzen. Ouders kunnen ook een contract afsluiten waarbij zij uitsluitend gebruik maken van de opvang tijdens de schoolvakanties (12 weken per jaar) of voor opvang zonder schoolvakanties (40 weken per jaar).

Aanmelding en kosten

Bent u geïnteresseerd in de opvang van uw kind bij de bso? Neemt u dan contact op met Carla Hendriks, telefoon 06 10 27 89 84 of mail naar carla.hendriks@xpect013.nl

Meisje | Tiliander
Vlinders | Tiliander
Bijen | Vlinders