peuterspeelkamer windekind

In Basisschool Tiliander is sinds mei 2008 peuterspeelkamer ‘Windekind’ gevestigd. De peuterspeelzaal is toegankelijk voor jonge kinderen in de leeftijd van 2 jaar tot de leeftijd waarop zij naar de basisschool gaan. Zoals omschreven in de gemeentelijke verordening Peuterspeelzaalwerk, stimuleert Windekind de ontwikkeling van peuters door spelen en ontmoeten.

Ruimte voor eigen ontdekkingstocht

Peuters zijn veel bezig met onderzoeken. Bij Windekind stimuleren wij hun vindingrijkheid en geven we het kind alle ruimte de wereld om hem heen te verkennen. Natuurlijke materialen zoals hout, wol en katoen spelen daarbij een belangrijke rol. Evenals voorwerpen uit de natuur, zoals schelpen en dennenappels. De seizoenstafel illustreert het jaargetijde of sluit aan bij een bepaald jaarfeest, zoals Kerstmis.

Vast ritme

Het werken met gewoonten en rituelen in een vast dagritme staat centraal. Bij Windekind bestaat het dagritme uit: vrij spelen, opruimen, in de kring zitten, fruit eten, naar de wc gaan, buitenspelen, boterham eten en een gezamenlijke activiteit doen.

De leidsters

De peuterspeelzaalleidsters hebben regelmatig pedagogisch overleg. Ook volgen zij met regelmaat cursussen op hun vakgebied. We werken met 2 leidsters op een groep. Bij ziekte van de peuterspeelzaalleidster werkt Windekind met gediplomeerde invalkrachten die vanzelfsprekend ook een binding hebben met de antroposofie. Bij ziekte van een vrijwilliger, wordt op de ouders een beroep gedaan.

Stichting Istia

Vanaf 1 september 2019 maakt Peuterspeelkamer Windekind deel uit van Stichting Istia. Stichting Istia verenigt kinderdagcentra die op antroposofische grondslag kinderopvang bieden. U kunt uw kind daarom vanaf nu aanmelden via de website van Stichting Istia: http://www.kinderopvangistia.nl/kinderopvang-tilburg/

Meisje | Tiliander
Vlinders | Tiliander
Bijen | Vlinders