vrienden van tiliander

Word lid van de Vrienden van Basisschool Tiliander!

Tiliander is een prachtige school met eigentijds onderwijs. Het leren met hoofd, hart en handen blijft daarbij ons uitgangspunt.
De ontwikkeling van het individuele kind en het begeleiden daarvan staat voorop.
De ouders worden direct betrokken en op de hoogte gehouden van de voortgang die hun kind maakt.

Daarnaast is er in de afgelopen jaren  ongelofelijk hard gewerkt aan het realiseren van het waarborgen van eigentijdse kwaliteitsnormen die voldoen aan de eisen van de onderwijsinspectie, ondersteund door een leerlingvolgsysteem en de landelijk erkende (CITO-)toetsen.

We bruisen van de activiteiten waarbij u kunt denken aan het kerstspel, het feest van St.Maarten, Carnaval, Sint Jan en andere jaarfeesten, de herfstmarkt, musicals, enz.

Dit alles te realiseren vraagt heel veel inspanning van iedereen en daar is ook veel geld voor nodig. Wij willen u vragen of u ons met een donatie wilt ondersteunen in deze activiteiten.

Word lid van de Vrienden van de basisschool Tiliander.
Wij organiseren elk jaar een aantal activiteiten waarvan wij u via uw e-mailadres op de hoogte houden. Ook houden we u op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen en activiteiten van de school.

Tot slot willen we u graag in de gelegenheid stellen om ons te voorzien van uw ideeën, initiatieven en andere input.
Word lid tegen een mooi bedrag naar eigen draagkracht!
En draag daarmee Basisschool Tiliander in Tilburg en omstreken een warm hart toe!

Ons bankrekeningnummer (IBAN) is: NL86INGB0000001285 Rabobank te Tilburg ten name van Stichting Vrije School Tilburg.
Vermeld in de omschrijving: Vrienden van Basisschool Tiliander en uw email-adres!
Wij willen u reeds bij voorbaat danken voor uw bijdrage!

Huidige stand van donaties(18-11-2011): € 5.340,-- (naast donaties zijn er ook huur-inkomsten, die ten goede komen aande "Vrienden van Tiliander")

Meisje | Tiliander
Vlinders | Tiliander
Bijen | Vlinders