Het feest van Sinterklaas!

Aan de ouders van Basisschool Tiliander.
Ook u zult ongetwijfeld met de discussie rondom ‘de zwarte Pieten’ geconfronteerd zijn.
Wij zijn van mening dat wij ons niet kunnen onttrekken aan deze discussie. Iedereen die een sinterklaasviering houdt dient in alle openheid te kijken naar de inhoud en de uitvoering.

Statement:
Wij hebben de figuur van zwarte Piet nooit ingezet en zullen hem/haar nooit inzetten als vorm van discriminatie van bepaalde bevolkingsgroepen. Er is voor ons geen associatie naar een ras. Voor ons is zwarte Piet de vrolijke helper van Sinterklaas, die als gevolg van het vele glijden en kruipen door de schoorstenen zwart van roet en vuil is geworden. Daarom kan hij/zij voor ons niet geel, rood of blauw zijn.

Het feest van Sinterklaas staat binnen de vrijeschool niet op zichzelf. Het is een feest dat past in een reeks feesten. Deze reeks ziet er als volgt uit: het Michaelsfeest, het Sint Maartensfeest, Advent, Sinterklaas en Kerstmis. Een reeks van feesten naar het licht van Kerstmis toe!

Het Michaelsfeest is aan het begin van de herfst. De koude donkere tijd neemt toe, de mensen gaan meer naar binnen. Er is moed voor nodig om deze tijd te doorleven. Dit laatste wordt zichtbaar in de spelen die wij doen.

Het Sint Maartensfeest is een feest van delen. Geven en delen van wat je hebt zodat we elkaar steun geven om de weg te blijven gaan. Ook hier weer lichtjes in het donker.

Advent is de tijd van de stille verwachting. Het licht dat in de tijd ver weg zichtbaar is, groeit met de dagen.

Sinterklaas is voor ons de wijze helper op weg naar het kerstlicht die door middel van cadeautjes en gedichten optreedt. Niet voor niets laten wij Sinterklaas in onze zaal een kaars van de adventskrans aansteken! Hij wijst naar het licht dat nog op zich laat wachten. Zwarte Piet is zijn vrolijke helper die met zijn grappen en grollen Sinterklaas op een andere manier ondersteunt in dit proces.

Met Kerstmis vieren wij uiteindelijk de geboorte van het Licht!

Dit totaal-beeld willen wij overeind houden binnen onze school en daarom willen wij ook dit jaar Sinterklaas vieren! Het gaat ons om de beelden en de inhoud, die willen wij vasthouden. Uiterlijk gezien zullen wij uit begrip voor de mensen die er last van hebben kleine aanpassingen doen en wel daar waaruit blijkt dat mensen zich gekwetst voelen i.v.m. discriminerende aspecten.

Te denken valt dan aan het weglaten van de oorringen, van de rode lippen en de kroesharen van zwarte Piet. Ook willen wij bij het schminken het effect van roet benadrukken.
Laten we ook dit jaar van Sinterklaas een heel fijn feest maken!


Ladja Jiran, schoolleider

Meisje | Tiliander
Vlinders | Tiliander
Bijen | Vlinders