Het feest van Sinterklaas!

Het feest van Sinterklaas staat binnen de vrijeschool niet op zichzelf. Het is een feest dat past in een reeks feesten. Deze reeks ziet er als volgt uit: het Michaelsfeest, het Sint Maartensfeest, Advent, Sinterklaas en Kerstmis. Een reeks van feesten naar het licht van Kerstmis toe!

Het Michaelsfeest is aan het begin van de herfst. De koude donkere tijd neemt toe, de mensen gaan meer naar binnen. Er is moed voor nodig om deze tijd te doorleven. Dit laatste wordt zichtbaar in de spelen die wij doen. Het Sint Maartensfeest is een feest van delen. Geven en delen van wat je hebt zodat we elkaar steun geven om de weg te blijven gaan. Ook hier weer lichtjes in het donker. Advent is de tijd van de stille verwachting. Het licht dat in de tijd ver weg zichtbaar is, groeit met de dagen.

Sinterklaas is voor ons de wijze helper op weg naar het kerstlicht die door middel van cadeautjes en gedichten optreedt. Niet voor niets laten wij Sinterklaas in onze zaal een kaars van de adventskrans aansteken! Hij wijst naar het licht dat nog op zich laat wachten. Met Kerstmis vieren wij uiteindelijk de geboorte van het Licht! Dit totaalbeeld willen wij overeind houden binnen onze school en daarom maken wij van Sinterklaas elk jaar een heel fijn feest!

Meisje | Tiliander
Vlinders | Tiliander
Bijen | Vlinders