Financiële verantwoording

Beste ouders,
Jaarlijks ontvangt u via de Stichting tot steun een ouderbijdrageformulier voor de vrijwillige ouderbijdrage.

Naast de jaarrekening waarin de school verantwoording aflegt naar het Ministerie van Onderwijs inzake de ontvangen Rijksbekostiging wil de Stichting tot steun ook verantwoording afleggen over de inzet van de ontvangen ouderbijdrage. Onderstaande tabel geeft hier voor het eerst invulling aan over het jaar 2014.

De inkomsten worden in de jaarrekening afzonderlijk verantwoord onder de overige baten.

De uitgaven hebben betrekking op een aantal posten. Loonkosten personeelsleden welke Euritmie, Handvaardigheid verzorgen, zijn een grote post welke onder de salarissen verantwoord worden. Daarnaast is de post leermiddelen hoger dan gebruikelijk in het reguliere onderwijs vanwege de bijzondere middelen die gebruikt worden. Ten slotte worden er op Tiliander meer feesten/activiteiten gehouden die extra kosten met zich meebrengen.

Hopende u zo voldoende geïnformeerd te hebben.
Ad Winters en Sandra Verelst,
Stichting tot Steun

Stichting tot steun 2014 verantwoording

Meisje | Tiliander
Vlinders | Tiliander
Bijen | Vlinders