legende en feest van sint maarten

Op een dag omstreeks 334 -het was winter en zeer koud - reed Maarten, een jong Romeins officier naar de poort van de stad Amiens. Hij haastte zich om thuis te komen. Bij de poort zat een bedelaar, naakt en verkommerd, die zijn hand uitstrekte: "Niemand heeft mij vandaag iets gegeven. Heb meelij" . Maarten keek verbaasd op hem neer. Als hij aan iedere bedelaar iets moest schenken! Maar toen aarzelde hij. Het was of de afstand tussen hemzelf, hoog op het paard, en de armzalige stakker op de stenen, kleiner werd.. "Hij is een mens, net als ik", mompelde hij. "Maar wat kan ik geven?"  Toen greep hij resoluut zijn zwaard, trok met één ruk de warme rode mantel van zijn schouders en sneed deze in tweeën. Hij sprong van zijn paard en legde zorgvuldig de ene helft om de magere schouders van de man, de andere helft sloeg hij zelf om. In de nacht die hierop volgde had Maarten een zonderlinge droom. Hij zag Christus voor zich en deze droeg de halve mantel die hij aan de bedelaar had gegeven.... En helder klonk zijn stem: "Zie, Maarten heeft mij met zijn eigen mantel voor de kou behoed".

11 November is het Sint Maarten, een feest dat in vele delen van Nederland en Vlaanderen nog sterk leeft. Iedere streek heeft zijn eigen liedjes en gebruiken waarin bijna altijd de herinnering aan het oud-germaanse dank- en oogstfeest doorklinkt.

het sint maartensfeest op school

Op 11 november vieren wij op school het Sint Maartensfeest. Voordat elk kind  's avonds met zijn mooie lantaarntje kan lopen moet er wel voorbereidend werk zijn verricht.

De kleuters brengen 's avonds hun knol kant en klaar mee, inclusief handvat en waxinelichtje. Vanwege de brandveiligheid willen we jullie vragen om met niet meer dan 2 volwassenen per kind in de klas aanwezig te zijn.

Het St. Maartensfeest is een kaarsjesfeest daarom a.u.b. geen elektrische lichtjes.

Er is weer een "ervaren" ouder die op 11 november in de hal nieuwe ouders wil helpen bij het uithollen en versieren van de knollen. Zelf voor materialen zorgen: knol, wortel of biet, appelboor, schilmes, aardappelguts, waxinelichtje en een bamboestokje waar ijzerdraad doorheen kan als handvat.

In de gang van de kleuters vindt u op het prikbord aanwijzingen hoe je een knol uitholt.

Op 10 en 11 november worden er Sint Maartensliedjes geoefend in de kleuterklassen. Het is stimulerend voor uw kleuter als u dan ook mee komt om te oefenen. In de klassen zijn kopieën van de liedjes aanwezig.

De kinderen van klas 1 tot en met klas 4 en de Peronniek-klas brengen op 11 november een knol mee die nog niet uitgehold is. De afwerking gebeurt in de klas. De kinderen moeten zelf voor alle materialen (zie boven bij de kleuters) zorgen. Let u erop dat de knol niet te groot is en zorgt u voor een goed hengsel. Het deksel/kapje mag er al af gesneden worden (wel meebrengen).

Wanneer alle voorbereidingen getroffen zijn, kan 's avonds het feest beginnen. Zorg alstublieft dat u op tijd bent, de optocht móet op tijd vertrekken!!

Alle kinderen laten hun lantaarntjes pas in de klas aansteken. GEEN ELEKTRISCHE LICHTJES DUS !!!! Als alle lichtjes branden, gaan ze azingend naar "een rijk man, die hen wel wat geven kan!"  Het zou fijn zijn als alle ouders meezingen en erop toezien dat er geen gaten vallen in de optocht.

De klassen 1 tot en met 4 en Peronniek vertrekken elk vanuit hun eigen klas. Zij zullen in de buurt gaan zingen en wie weet, woont daar ook wel een rijk man .....

Van een deel van het fruit dat de kinderen van de lagere school ophalen, worden op dezelfde avond fruitmanden gemaakt, die op woensdag naar langdurig zieken worden gebracht. Kijk dus aub even op de jaarfeestenlijst of je je daar toevallig voor hebt opgegeven.

Klas 5 zal gaan zingen bij de herbergier

Informatie over de activiteit van klas 6 verzorgt zang en muziek in de hal en Peronniek zal zich bij een klas aansluiten om langs de deuren te gaan zingen.

Voor alle kleuters en voor de kinderen van klas 1 tot en met 4 en Peronniek is er na terugkomst in de klas warme chocolademelk met koek. Ook de ouders mogen van de koek genieten.

Aan alle ouders een vriendelijk verzoek: laat uw kinderen warme, brandvrije kleding dragen en zie toe op de veiligheid in de school. Wilt u na afloop zo snel mogelijk naar huis gaan, zodat er de mogelijkheid  is voor andere ouders om op te ruimen. Bovendien moet een feest, vooral voor kinderen, op het eind ook nog een feest zijn

Een fijn Sint Maartensfeest toegewenst.

Meisje | Tiliander
Vlinders | Tiliander
Bijen | Vlinders