Weekbericht N.963

08 januari 2021

Gelukkig nieuwjaar! Om te beginnen wensen wij u allen veel gezondheid en geluk en wijsheid toe voor het nieuwe jaar. We hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad die wel heel abrupt van start is gegaan.


Nieuwe schoolleider Voor de vakantie hebben we afscheid genomen van de Ladja Jiran. In het nieuwe jaar starten we met een nieuwe schoolleider, Marcel Pennings, hij stelt zich aan u voor:
Dag allemaal,
Een vreemde manier van kennismaken in deze tijd. Het kan even niet anders. Wel hoop ik snel “live” contact met jullie te hebben. Afgelopen maandag ben ik gestart als schoolleider van deze mooie school. In deze eerste week heb ik gemerkt dat het team van de school keihard werkt om er voor te zorgen dat het thuisonderwijs op een goede manier kan verlopen. Daarnaast verzorgen ze de noodopvang voor veel kinderen. Complimenten voor hen zijn zeker op zijn plaats.
Ik zal mij even kort voorstellen: Marcel Pennings, 57 jaar jong, getrouwd, twee zonen, geboren in Amsterdam, woonachtig in Etten-Leur. In totaal heb ik zo’n 20 jaar ervaring als directeur binnen het basisonderwijs, waarvan ook enkele jaren in het Steineronderwijs.
Voor mij draait het binnen onderwijs om drie aspecten:
• De kinderen hebben de vaardigheden en kennis die bij hun niveau passen;
• De kinderen zijn in staat om in deze maatschappij met anderen te leven;
• De kinderen leren zichzelf kennen waardoor ze sterke personen worden.
Deze aspecten zie ik terug in de missie van de school, waarin staat dat de ontwikkeling van het gehele kind centraal staat zodat het zich een weg kan vinden in een mondiale, zich veranderende samenleving.
Tijdens de diverse gesprekken die ik mocht voeren met vertegenwoordigers van de school en de overkoepelende stichting voelde ik mij zeer welkom. De komende jaren wil ik mij graag inzetten om de uitgangspunten van de Tiliander verder uit te bouwen. Voor mij blijft daarbij altijd belangrijk dat kinderen met plezier naar school komen.
Ik kijk er naar uit om u allen te ontmoeten en samen de ontwikkeling van uw kind ter hand te nemen. Als we elkaar zien, spreek mij gerust aan met vragen en opmerkingen. Mijn deur staat altijd voor u open.
Tot binnenkort! Marcel Pennings
“We leren van zoeken en dwalen.” Johann Wolfgang von Goethe


Covid update Op het moment van schrijven was het nog niet bekend of de scholen daadwerkelijk weer open gaan vanaf maandag 18 januari. De Lock down zou zo maar verlengd kunnen worden. Wij doen weer ons best om zo goed mogelijk onderwijs op afstand te verzorgen. Ondertussen hebben alle kinderen werk van school ontvangen en kunnen ze dus aan de slag. Wij begrepen dat het voor de ouders ook niet altijd makkelijk is om het thuisonderwijs te verzorgen. U kunt altijd gebruik maken van de vele tips die op internet te vinden zijn. Haal daaruit datgene wat voor u van toepassing is en wat voor u goed voelt.
Kinderen met ouders die in de vitale beroepen werken mogen een verzoek doen voor opvang van hun kind(eren) tijdens schooltijd. Laat het duidelijk zijn dat dit noodopvang is. Uw kinderen worden opgevangen en kunnen dan hun thuiswerkopdrachten op school uitvoeren. We geven geen onderwijs. Het is voor de leerkrachten niet mogelijk om én op school onderwijs te geven en thuisonderwijs te verzorgen. U kunt zich voor de noodopvang met een werkgeversverklaring richten tot onze schoolleider via de email m.pennings@tiliander.nl.
Wees voorzichtig en blijf gezond!


Studiedag verschuift Deze geplande studiedag wordt verschoven naar een andere datum.
Dit in verband met het feit dat als de scholen op 18 januari toch weer open gaan, we niet in die eerste week de school een dag willen sluiten in verband met een studiedag. Dus als de scholen weer open gaan is deze dag gewoon een schooldag. We laten u uiteraard ruim van te voren weten op welke dag we deze studiedag inhalen en de kinderen geen school hebben, zodat u er rekening mee kan houden.


Agenda U begrijp dat het een en ander mede afhankelijk is van de ontwikkelingen op het gebied van het Covid-virus.
* Ouderavonden vervallen voorlopig
* Woensdag 20 januari: studiedag wordt verschoven naar een andere datum.
* Vrijdag 12 februari: viering carnaval op school, school uit om 13.00 uur
* Maandag 15 t/m vrijdag 19 februari: Voorjaarsvakantie