weekbericht N.898

18 april 2019

Wegopbreking 

Vanaf maandag 22 april (begin meivakantie) tot einde schooljaar is het kruispunt Gasthuisring/Lange Nieuwstraat afgesloten. Houdt dus na de meivakantie rekening met een iets langere reistijd omdat u moet omrijden als u normaal gesproken deze route gebruikt. 

 

Uitnodiging koor repetitie 

Woensdag 8 mei om 20.00 uur houdt Balkankoor BitiDobre bij ons op school in de grote zaal een openbare repetitie. U bent daar als ouders van de school ook van harte welkom! 

Biti Dobre zingt liederen uit een gebied dat zich uitstrekt van de Balkan via Rusland en Oekraïne tot aan Georgië en Armenië! Al die landen hebben hun eigen opwindende vorm van meerstemmigheid. Dat maakt het zingen voor ons een inspirerende uitdaging. De onderwerpen zijn universeel: de liefde, ingrijpende gebeurtenissen uit een bewogen verleden, het werk op het land, de grote feesten als alle inspanningen achter de rug zijn. 

Vanaf februari 2019 is Jan Knoppers onze dirigent. Hij gaat enthousiast aan de slag om het beste en mooiste in ons naar boven halen en laat ons de sterren van de hemel zingen. 

Kom luisteren, meezingen, meebeleven.....woensdag 8 mei 20.00 in de grote zaal. 

 

Poppengroep 

Op woensdag 15 mei om 20.00 uur is er weer een werkavond van de poppengroep op school. Iedereen die zin heeft is van harte uitgenodigd! 

 

Avondvierdaagse 2019 

Dit jaar willen we als school mee gaan lopen met de Avondvierdaagse Tilburg. 

Dit evenement vindt plaats van maandag 17 t/m donderdag 20 juni 2019. We zullen ons alleen inschrijven voor de 5 kilometer. 

Er wordt alle dagen om 18:30 uur gestart. Voor maandag en dinsdag is dat in het Reeshofpark, woensdag en donderdag op het terrein van De Rooi Pannen. De routes zijn bij ons nog niet bekend, maar op de site van Avondvierdaagse Tilburg (www.avd-tilburg.nl) kan dit gevolgd worden. Deelname aan de avondvierdaagse is kosteloos voor de kinderen, school heeft hiervoor een bijdrage gedaan. Je kunt je aanmelden, door een e-mail te sturen aan avdtiliander@gmail.com met de volgende punten van de deelnemer(s): 

Naam 

Hoeveelste keer 

Kledingmaat (voor t-shirt, alleen voor kinderen) 

Mobiel nummer (ouder/verzorger/begeleider) 

 

Iedere ouder/verzorger die voor een medaille mee wilt lopen, betaalt € 4,75 inschrijfgeld, over te maken op rekeningnummer NL69RABO0138915326 t.n.v. C. van Eeden. 

Belangrijk is dat iedere deelnemer begeleid wordt door een ouder/verzorger. Mocht dat niet lukken, dan vragen we je om zelf een andere ouder/verzorger te regelen, die je kind(eren) begeleid. 

Aanmelden kan tot en met 24 mei 2019. Na deze datum kan je alleen op eigen inschrijving meelopen. 

Via de e-mail kunnen er vragen gesteld worden en zullen wij je informeren over belangrijke zaken. avdtiliander@gmail.com 

Loop je met ons mee? 

Groetjes, Miranda Bergmans en Christiaan van Eeden 

 

Agenda: 

* Vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei: Meivakantie 

* Donderdag 9 mei: Ouderavond klas 5, aanvang 20.00 uur 

* Dinsdag 14 mei: Klassenfoto’s 

* Woensdag 15 mei: Werkavond poppengroep, aanvang 20.00 uur 

* Woensdag 15 mei: Ouderavond klas 2/3, aanvang 20.00 uur 

* Woensdag 22 mei: Ouderavond klas 1, aanvang 20.00 uur