weekbericht N.894

22 maart 2019

Palmpasenbrief 

In de bijlage van deze mail ontvangt u twee brieven met meer informatie over de viering van Palmpasen op school op vrijdag 12 april. Eén brief voor de kleuters en één brief voor de lagere school. Hierin staat ook uitleg over het maken van de palmpaasstok. 

LET OP: Er mogen geen pelpinda’s gebruikt worden voor de ketting. 

In de brief van de lagere school, die al op papier is uitgedeeld, is een foutje geslopen. Daarin wordt gevraagd om een ketting met pelpinda’s, rozijntjes en gedroogde vruchten. 

Wij willen u vragen geen pinda’s te gebruiken i.v.m. kinderen met pinda allergie. 

 

Tuinwerkdag 23 maart 2018 

Ook dit jaar komt echt de lente er weer aan…… 

Dus samen aan het werk in onze schooltuin! 

Iedereen die wil meehelpen is welkom vanaf 9.30 uur. 

De lei-linden en de wilgen mogen gesnoeid worden, onkruid wieden, samen koffiedrinken, vegen en bladeren opruimen. Kortom genoeg te doen! 

We willen om 12.30 uur stoppen, opruimen en tevreden weer naar huis. 

Er is tuingereedschap van school aanwezig, maar ook fijn als je je eigen gereedschap meeneemt. Grote snoeischaren en zagen! 

Juf Chris zal er de hele ochtend zijn en voor vragen kan je bij haar terecht. 

Graag tot zaterdag iedereen! 

 

Agenda: 

* Zaterdag 23 maart: Speelochtend van 11.00 uur tot 13.00 uur voor peuters waarvan de ouders overwegen hun kind in te schrijven op onze school. 

* Zaterdag 23 maart: Tuinwerkdag van 9.30 uur tot 12.30 uur 

* Dinsdag 2 april: ouderavond Peronniek, aanvang 20.00 uur 

* Woensdag 10 april: Ouderavond klas 6, aanvang 20.00 uur 

* Vrijdag 12 april: Palmpasen 

* Donderdag 18 april: Viering paasfeest op school. Alle kinderen zijn om 13.00 uur uit 

* Vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei: Meivakantie