Weekbericht N. 878

09 november 2018

Herfstmarkt 

Lieve ouders, 

We kunnen terugkijken op een heerlijke herfstmarkt. Het was prachtig weer zodat het lang gezellig bleef buiten!

Voor ons gevoel hebben zowel de kinderen als volwassenen ontzettend kunnen genieten en hebben we ons als school weer van onze leukste en beste kant laten zien. 

We bedanken alle ouders die ons weer zo ontzettend goed hebben geholpen op allerlei manieren.
Mochten er ouders zijn die enthousiast zijn geworden, we zijn altijd op zoek naar mensen die actief in de organisatie van de herfstmarkt willen worden. 

De opbrengst is natuurlijk ook fantastisch, bijna 3000 euro! We gaan bekijken wat we van deze opbrengst gaan doen. Een deel zullen we besteden aan school en een deel aan een goed doel buiten school, zoals de afgelopen jaren bijvoorbeeld materialen voor een Vrijeschool in Portugal en Zuid-Afrika. 

Hartelijke groet,
De herfstmarkt-commissie 

 

Loterij herfstmarkt 

Tijdens de loterij op de herfstmarkt zijn niet alle prijzen opgehaald. Op de volgende nummers zijn prijzen gevallen: 23, 56, 75, 441, 749. U kunt het ophalen bij de administratie op vertoon van uw nummertje. 

 

Gevonden voorwerpen 

De mand met gevonden voorwerpen in de centrale hal is weer overvol!
Woensdag 14 november om 13.00 uur wordt alles uitgestald in de grote zaal, wat daarna overblijft wordt naar de kringloopwinkel gebracht. 

 

Ouderbijdrage 

Vorig schooljaar hebben we u gevraagd om uw ouderschenkingsformulieren in te leveren en deden we een appèl op u om een schenking te doen zodat we onze pedagogische doelen kunnen blijven realiseren.
Het hele goede nieuws hierin is dat we over het schooljaar 2017-2018 het streefbedrag gehaald hebben met een bedrag van € 55.000. Hartelijk dank hiervoor!! 

Het minder goede nieuws is dat dit bedrag geschonken wordt door ongeveer 90 % van alle ouders. Graag zouden we van iedereen een reactie zien. Mocht u het nog niet ingeleverd hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk dat alsnog te doen. Het formulier is verkrijgbaar bij Sandra onze conciërge. 

Met vriendelijke groet, Ladja Jiran 

 

Bouwproces 

Het bouwproces loopt voortvarend en we gaan nu echt beginnen nu de termijn van bezwaren van omwonenden is verstreken. Er waren geen bezwaren.

Omdat ook het naast onze school gelegen Lumenplantsoen een andere inrichting krijgt en wij als school een deel kunnen gaan gebruiken als speelplaats organiseert de gemeente een informatieavond voor alle omwonenden van het plantsoen. 

Ondergetekende heeft aangeboden dit op school te organiseren.
Op dinsdag 27 november a.s. van 18.30 uur tot 21 uur is er in onze zaal een inkijk over hoe het Lumenplantsoen er in de nabije toekomst uit gaat zien en ons deel van de vergrote speelplaats.
U bent daarbij van harte welkom! 

 

Parkeren
Per 1 december a.s. is er sprake van betaald parkeren in de hele wijk Theresia waar onze school binnen valt.
Dat betekent dat u ook vanaf 9 uur ’s morgens in de omliggende straten van school dient te betalen.
Hier is geen uitzondering voor mogelijk en wij betreuren deze situatie.
Wel is met de gemeente afgesproken en in de nieuwe bouwplannen opgenomen dat vanaf de oplevering van de nieuwe aanbouw een “kiss and ride-strook” voor 17 auto’s wordt gecreëerd in de Lange Nieuwstraat voor onze school.
We koersen aan op oplevering in juni 2019. 

Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande dan kunt u mij altijd mailen; 

l.jiran@tiliander.nl 

 

Nieuwe leden gezocht voor de jaarfeestengroep! 

De jaarfeestengroep is op zoek naar nieuwe ouders die de groep komen versterken! Wie interesse of vragen heeft kan contact opnemen met Ladja Jiran: l.jiran@tiliander.nl De jaarfeestenvergadering van 12 november vervalt 

 

Euritmie in St. Petersburg 

Onze euritmiste Edith heeft lesgegeven in St. Petersburg. In de bijlage van de nieuwsbrief die u per mail heeft ontvangen is een verslag van haar ervaringen toegevoegd. 

 

Agenda: 

* Vrijdag 9 november: Viering St. Maarten op school
* Maandag 12 november: Maak-ouderavond kleuterklas A + C + D, aanvang 20.00 uur
* Dinsdag 13 november: Maak-ouderavond kleuterklas B + E, aanvang 20.00 uur
* Dinsdag 13 november: Maak-ouderavond combinatieklas 2/3 + klas 2, aanvang 20.00 uur * Dinsdag 27 november: Informatie avond Lumenplantsoen, van 18.30 uur tot 21.00 uur
* Donderdag 6 december: Alle kinderen zijn vrij