WEEKBERICHT N.871

14 september 2018

AVG regelgeving 

Beste ouders, i.v.m. de nieuwe AVG wet is het niet meer toegestaan zonder toestemming gegevens te delen. Dat geldt niet alleen voor foto’s of ander beeldmateriaal maar ook voor bijvoorbeeld adresgegevens. Veel ouders hebben inmiddels gevraagd naar de klassenlijsten die normaal gesproken elk jaar worden uitgedeeld. 

Om deze te kunnen uitdelen is het van belang dat iedereen de 2 losse toestemmingsformulieren voor zowel beeldmateriaal als adresgegevens getekend retour bezorgd. De formulieren worden maandag op papier meegegeven aan uw kind en zitten als bijlage bij deze mail. U mag zelf kiezen of u de formulieren op papier of digitaal terug bezorgt. 

LET OP: 

Als we voor volgende week vrijdag 21 september 2018 niets hebben ontvangen gaan we ervan uit dat u geen toestemming geeft. 

Vervolgens zullen dan in week 39 de klassenlijsten worden uitgedeeld. 

 

Luizenproblematiek 

Beste Ouders, 

Wij hebben als school regelmatig te maken met luizen en neten bij kinderen. Om deze problematiek de baas te blijven gelden de volgende afspraken: 

-binnen 2 weken na iedere schoolvakantie worden alle kinderen van de klas gecontroleerd op luizen en neten. De leerkracht weet wie de controleurs zijn en zorgt er voor dat de controles plaats vinden. 

1) De controleurs melden bij de leerkracht wie er luizen en /of neten hebben. De leerkracht zorgt voor een brief naar de ouders toe om hier melding van te maken. In die brief wordt gemeld dat er na een week opnieuw bij dit kind gecontroleerd wordt. 

2) Ouders zijn verplicht om te behandelen. Dat kan op 2 manieren. Zie daarvoor verschillende websites. Bv die van het Landelijke steunpunt hoofdluis of die van de GGD. De keuze hoe te behandelen is aan de ouders. Het is wel verplicht om te behandelen want deze problematiek gaat niet alleen uw kind aan maar alle kinderen. 

3) Indien blijkt dat na de 2e controle geen vooruitgang is geboekt meldt de controleur dat aan de leerkracht en die meldt dat vervolgens aan ondergetekende. Die spreekt de ouders daarop aan en spreekt met hen een duidelijk vervolgtraject af. 

Indien we ons allen aan deze afspraken houden, regelmatig controleren en zo nodig behandelen dan krijgen we deze problematiek onder controle. 

Met vriendelijke groet, Ladja Jiran 

 

Jaarfeestengroep 

Dinsdag 2 oktober om 20.00 uur komt de jaarfeestengroep weer bij elkaar. Dit keer zal er overleg plaatsvinden over Sint Maarten. Wie het leuk vindt om dieper op de materie in te gaan en/of dingen mee te regelen is van harte welkom. 

 

Lezing VVOT (Voortgezet Vrije school Onderwijs Tilburg) 

Initiatiefgroep Voortgezet Vrijeschool Onderwijs in Tilburg presenteert: 

‘Ontwikkelingsgericht onderwijs; investeren in de toekomst’ - informatie-avond met Paul van Meurs 

Het initiatief tot realisatie van een school voor voortgezet vrije-schoolonderwijs, zoekt nog altijd bedding in Tilburg. Om u bij te praten, maar ook om te prikkelen, informeren en discussiëren, nodigen wij u van harte uit voor onze volgende lezing. 

Deze zal plaatsvinden op woensdag 26 september om 20:00 uur (inloop met koffie en thee vanaf 19:45 uur) in de grote zaal van basisschool Tiliander, Lange Nieuwstraat 189 in Tilburg. 

We praten u kort bij over wat de initiatiefgroep het afgelopen schooljaar op touw gezet heeft, en hoe we de komende tijd verder gaan werken aan de bouw van ons ideaal. Leerkracht Sanne Riemers geeft met oud-koorklas-leerlingen een swingend mini-concert, waarna we graag het woord overdragen aan Paul van Meurs. 

Paul is senioradvisor bij de Begeleidingsdienst voor Vrije Scholen. Hij werkte tevens als coördinator pedagogische sectie van de Antroposofische Vereniging. Hij staat mensen in èn buiten het werkveld van vrijescholen met raad en daad terzijde. Paul zal ingaan op de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 21 jaar en ilustreren hoe vrije-schoolonderwijs inspeelt op elke fase. Blijken zal wat er zo logisch is aan deze onderwijsvisie. 

Bestaande middelbare-vrijescholen in heel Nederland en Vlaanderen bieden dusdanig uniek onderwijs, dat ze regionale aantrekkinskracht bezitten. Ook voor de zesde stad van Nederland wellicht een uiterst welkome aanvulling op het huidige aanbod? 

Kom en oordeel zelf! Wij hopen u in groten getale te mogen ontmoeten. 

 

Agenda: 

* Maandag 17 september: Ouderavond kleuterklas A en D, aanvang 20.00 uur 

* Dinsdag 18 september: Ouderavond kleuterklas B en C en E, aanvang 20.00 uur 

* Woensdag 19 september: Ouderavond klas 3, aanvang 20.00 uur. 

* Vrijdag 21 september: Uiterlijke datum inlevering toestemmingsformulieren 

* Dinsdag 25 september: Ouderavond klas 4, aanvang 19.30 en ouderavond klas Peronniek 

* Dinsdag 25 september: Informatie avond voor nieuwe ouders, aanvang 20.00 uur 

* Woensdag 26 september: Ouderavond klas 1, aanvang 20.00 uur 

* Woensdag 26 september: Lezing VVOT, aanvang 20.00 uur 

* Vrijdag 28 september: Michaëlsfeest, school uit om 13.00 uur 

* Zaterdag 29 september: Speelochtend van 11.00 tot 13.00 open dag voor ouders en hun peuters die op zoek zijn naar een school. 

* Dinsdag 2 oktober: Jaarfeestenvergadering St. Maarten, aanvang 20.00 uur 

* Donderdag 4 oktober: Ouderavond klas 5, aanvang 20.00 uur 

* Maandag 8 oktober: School om 13.00 uur uit i.v.m. oudergesprekken 

* Dinsdag 9 oktober: School om 13.00 uur uit i.v.m. oudergesprekken 

* Donderdag 11 oktober: Studiedag kleuter leerkrachten, alle kleuters zijn vrij. 

* Vrijdag 12 oktober: Personeelsdag. 

* Maandag 15 oktober t/m vrijdag 19 oktober: herfstvakantie