WEEKBERICHT N.870

07 september 2018

 

Voorschoolse opvang 

Bericht van Sterrekinderopvang BSO Tiliander: Helaas kan de voorschoolse opvang niet georganiseerd worden vanuit BSO Tiliander. Ouders die voorschoolse opvang wensen kunnen dit regelen met BSO Drieburcht door contact op te nemen met Jurgen Wens 

J.Wens@kinderstadtilburg.nl Mobiel nr: 06 83 20 18 36 

 

Lezing VVOT (Voortgezet Vrije school Onderwijs Tilburg) 
Initiatiefgroep Voortgezet Vrijeschool Onderwijs in Tilburg presenteert: 
Ontwikkelingsgericht onderwijs; investeren in de toekomst’ - informatie-avond met Paul van Meurs 

Het initiatief tot realisatie van een school voor voortgezet vrije-schoolonderwijs, zoekt nog altijd bedding in Tilburg. Om u bij te praten, maar ook om te prikkelen, informeren en discussiëren, nodigen wij u van harte uit voor onze volgende lezing. 

Deze zal plaatsvinden op woensdag 26 september om 20:00 uur (inloop met koffie en thee vanaf 19:45 uur) in de grote zaal van basisschool Tiliander, Lange Nieuwstraat 189 in Tilburg. 

We praten u kort bij over wat de initiatiefgroep het afgelopen schooljaar op touw gezet heeft, en hoe we de komende tijd verder gaan werken aan de bouw van ons ideaal. Leerkracht Sanne Riemers geeft met oud-koorklas-leerlingen een swingend mini-concert, waarna we graag het woord overdragen aan Paul van Meurs. 

Paul is senioradvisor bij de Begeleidingsdienst voor Vrije Scholen. Hij werkte tevens als coördinator pedagogische sectie van de Antroposofische Vereniging. Hij staat mensen in èn buiten het werkveld van vrijescholen met raad en daad terzijde. Paul zal ingaan op de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 21 jaar en ilustreren hoe vrije-schoolonderwijs inspeelt op elke fase. Blijken zal wat er zo logisch is aan deze onderwijsvisie. 

Bestaande middelbare-vrijescholen in heel Nederland en Vlaanderen bieden dusdanig uniek onderwijs, dat ze regionale aantrekkinskracht bezitten. Ook voor de zesde stad van Nederland wellicht een uiterst welkome aanvulling op het huidige aanbod? 

Kom en oordeel zelf! Wij hopen u in groten getale te mogen ontmoeten. 

Informatie avond en speelochtend 
Om de open dagen aan te kondigen zijn affiches gedrukt. Deze zijn aan uw kind meegegeven. Wij verzoeken u vriendelijk deze op een goed zichtbare plek op te hangen. Meer affiches zijn verkrijgbaar bij Sandra onze conciërge. 

Dinsdag 25 september om 20.00 uur is er een informatie avond voor ouders die een school zoeken voor hun kindje en een kijkje willen nemen binnen onze school. Er wordt uitleg gegeven en een rondleiding. 

Zaterdag 29 september is er een speelochtend van 11.00 tot 13.00 dan is nogmaals de mogelijkheid een kijkje te komen nemen binnen de school, nu samen met uw kind(eren). 


Jaarfeestengroep 
Dinsdag 2 oktober om 20.00 uur komt de jaarfeestengroep weer bij elkaar. Dit keer zal er overleg plaatsvinden over Sint Maarten. Wie het leuk vindt om dieper op de materie in te gaan en/of dingen mee te regelen is van harte welkom. 

 

Agenda: 

* Maandag 10 september: Ouderavond klas 2/3, aanvang 20.00 uur 

* Woensdag 12 september: Ouderavond klas 6, aanvang 20.15 uur 

* Maandag 17 september: Ouderavond kleuterklas A en D, aanvang 20.00 uur 

* Dinsdag 18 september: Ouderavond kleuterklas B en C en E, aanvang 20.00 uur 

* Woensdag 19 september: Ouderavond klas 3, aanvang 20.00 uur. 

* Dinsdag 25 september: Ouderavond klas 4, aanvang 19.30 en ouderavond klas Peronniek 

* Dinsdag 25 september: Informatie avond voor nieuwe ouders, aanvang 20.00 uur 

* Woensdag 26 september: Ouderavond klas 1, aanvang 20.00 uur 

* Woensdag 26 september: Lezing VVOT, aanvang 20.00 uur 

* Vrijdag 28 september: Michaëlsfeest, school uit om 13.00 uur 

* Zaterdag 29 september: Speelochtend van 11.00 tot 13.00 open dag voor ouders en hun peuters die op zoek zijn naar een school. 

* Dinsdag 2 oktober: Jaarfeestenvergadering St. Maarten, aanvang 20.00 uur 

* Donderdag 4 oktober: Ouderavond klas 5