weekbericht n.862

1 juni 2018

Scabiës

In de bijlage een brief van de schoolleider met informatie over scabiës en de huidige stand van zaken.

KOMT ZIEN, KOMT JUICHEN!!!

Komende woensdag, 6 juni, om 12.00u houdt klas 6 een sponsorloop rondom de school. De opbrengst is voor hun eindkamp bedoeld. Het is fijn als ze flink worden aangemoedigd door zoveel mogelijk publiek.

Herfstmarkt

Woensdag 6 juni beginnen we weer met de voorbereidingen voor onze Herfstmarkt.
We komen om 13.30 uur bij elkaar in de kleuterklas bij de kleuteringang. We hebben dringend hulp nodig.
Iedereen die het leuk vindt om deze dag, op wat voor manier dan ook, mee te helpen organiseren is van harte uitgenodigd om zich bij ons aan te sluiten.

De herfstmarktgroep.

Bericht over privacy en AVG

Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving en onze medewerkers een veilige werkplek. Een goede en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens binnen de school is daarvoor een randvoorwaarde. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, stelt nieuwe en verdergaande eisen aan de omgang met persoonsgegevens. Binnen het verband van Stichting Pallas, waar onze school deel van uitmaakt, werken wij aan een passend privacyreglement. Met het nieuwe reglement beogen wij ervoor zorg te dragen dat op de scholen van Stichting Pallas de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt conform de AVG en overige wet- en regelgeving in dit kader.
Dit houdt onder andere in dat:

 1. Er een protocol “gebruik e-mail, ICT en sociale media” wordt opgesteld;
 2. Er een protocol “gebruik van camera- en videobeelden” komt;
 3. Medewerkers van Stichting Pallas een geheimhoudingsverklaring ondertekenen indien zij belast zijn met verwerken van personeels-en leerlingengegevens;
 4. Er een Functionaris Gegevensbescherming komt die een risico-inventarisatie uitzet;
 5. Nieuwe toestemmingsformulieren worden voorgelegd aan ouders voor de gegevensverwerking van hun kinderen;
 6. Er passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de scholen van Stichting Pallas in een veilige digitale omgeving werken;
 7. Er een adequaat privacy statement/-verklaring komt op de website van de scholen en de stichting;
 8. Er nieuwe verwerkersovereenkomsten, conform AVG norm, worden afgesloten met partijen die personeels-en/of leerlingengegevens verwerken;
 9. Er een handboek datalekken komt, er een Incident Response Team wordt ingericht en dat er een Security Officer aanwezig is. Aan deze functionaris kunnen zwakke plekken in onze systemen gemeld kunnen worden.

Stichting Pallas werkt het beleid uit in een stappenplan dat in werkgroepen op detailniveau doorgenomen en eventueel bijgesteld wordt. De planning voor de uitrol van de verschillende onderdelen ziet er als volgt uit:

overzicht - weekbericht 861 | Tiliander

Wij hopen u zo op voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. U krijgt van ons bericht zodra er meer nieuws te berichten is en wanneer er vanuit u actie wordt gevraagd. Wij danken u alvast voor uw medewerking.

Ladja Jiran, schoolleider.

Agenda:

 • Dinsdag 5 juni: Ouderavond klas 3, aanvang 19.30 uur
 • Maandag 18 juni: Ouderavond nieuwe eerste klas schooljaar 18/19, aanvang 20.00 uur
 • Woensdag 20 juni: Vlinderdag voor de oudste kleuters die naar klas 1 gaan, de overige kleuters zijn deze dag vrij.
 • Vrijdag 22 juni: St. Jansfeest, iedereen is om 13.00 uur uit
 • Vrijdag 6 juli: Laatste schooldag, iedereen is om 13.00 uur uit