weekbericht n.861

25 mei 2018

Bericht over privacy en AVG

Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving en onze medewerkers een veilige werkplek. Een goede en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens binnen de school is daarvoor een randvoorwaarde. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, stelt nieuwe en verdergaande eisen aan de omgang met persoonsgegevens. Binnen het verband van Stichting Pallas, waar onze school deel van uitmaakt, werken wij aan een passend privacyreglement. Met het nieuwe reglement beogen wij ervoor zorg te dragen dat op de scholen van Stichting Pallas de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt conform de AVG en overige wet- en regelgeving in dit kader.
Dit houdt onder andere in dat:

 1. Er een protocol “gebruik e-mail, ICT en sociale media” wordt opgesteld;
 2. Er een protocol “gebruik van camera- en videobeelden” komt;
 3. Medewerkers van Stichting Pallas een geheimhoudingsverklaring ondertekenen indien zij belast zijn met verwerken van personeels-en leerlingengegevens;
 4. Er een Functionaris Gegevensbescherming komt die een risico-inventarisatie uitzet;
 5. Nieuwe toestemmingsformulieren worden voorgelegd aan ouders voor de gegevensverwerking van hun kinderen;
 6. Er passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de scholen van Stichting Pallas in een veilige digitale omgeving werken;
 7. Er een adequaat privacy statement/-verklaring komt op de website van de scholen en de stichting;
 8. Er nieuwe verwerkersovereenkomsten, conform AVG norm, worden afgesloten met partijen die personeels-en/of leerlingengegevens verwerken;
 9. Er een handboek datalekken komt, er een Incident Response Team wordt ingericht en dat er een Security Officer aanwezig is. Aan deze functionaris kunnen zwakke plekken in onze systemen gemeld kunnen worden.

Stichting Pallas werkt het beleid uit in een stappenplan dat in werkgroepen op detailniveau doorgenomen en eventueel bijgesteld wordt. De planning voor de uitrol van de verschillende onderdelen ziet er als volgt uit:

overzicht - weekbericht 861 | Tiliander

Wij hopen u zo op voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. U krijgt van ons bericht zodra er meer nieuws te berichten is en wanneer er vanuit u actie wordt gevraagd. Wij danken u alvast voor uw medewerking.

Ladja Jiran, schoolleider.

Voortgezet Vrije school Onderwijs Tilburg

Een tijdje geleden is het initiatief VVOT gestart om een vrije school voor voortgezet onderwijs op te richten in Tilburg. In de bijlage treft u een nieuwsbrief met de huidige stand van zaken.

Hulp gezocht voor de Avondvierdaagse

Tijdens de avondvierdaagse, die van maandag 28 mei t/m donderdag 31 mei is, willen we regelen dat er bij de stop drinken en een versnapering klaar staan.

Om dit te kunnen organiseren hebben we voor 2 avonden nog een vrijwilliger voor de maandag, dinsdag of woensdag.

Kunnen jullie ons hierbij helpen? Wij zorgen verder voor de inkopen.

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen aan: avdtiliander@gmail.com

Alvast dank,

Miranda Bergmans & Christiaan van Eeden

Agenda:

 • Woensdag 30 mei: Ouderavond klas 2, aanvang 20.00 uur
 • Dinsdag 5 juni: Ouderavond klas 3, aanvang 19.30 uur
 • Woensdag 20 juni: Vlinderdag voor de oudste kleuters die naar klas 1 gaan, de overige kleuters zijn deze dag vrij.
 • Vrijdag 22 juni: St. Jansfeest