weekbericht n.855

29 maart 2018

Mededeling over de stakingsdag van vrijdag 13 april a.s.

Beste ouders,

Binnen het onderwijs is er nog steeds onrust die zich toespitst op een te hoge werkdruk, te veel regelgeving en de relatief lage lonen binnen het primair onderwijs.
In het zuiden van het land wordt daarom op vrijdag 13 april de mogelijkheid gegeven om te staken.
Wij willen als basisschool Tiliander nogmaals onderstrepen dat wij de redenen om te staken volledig en krachtig willen onderschrijven en willen daarom ook een signaal afgeven.
Op vrijdag 13 april houden wij wederom een prikactie en zal de school pas om 11 uur beginnen.
Dit geldt voor alle klassen en het geldt niet voor Windekind.
Wij hebben gekozen voor een prikactie omdat daarbij de lonen door het schoolbestuur van Pallas doorbetaald worden en bij een staking niet. Een stakingsdag kan niet iedereen zich veroorloven en we willen in gezamenlijkheid een signaal afgeven.
Mocht u over bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u mailen naar: l.jiran@tiliander.nl

Ladja Jiran.

Schooltuin lente-klaar !

Iedereen hartelijk bedankt voor het harde werken in onze schooltuin!
Dankzij een hele flinke opkomst hebben we veel kunnen doen.
Heel fijn ook dat we al een flink aantal Dahlia-knollen hebben gekregen.
Die worden straks in het bloementuintje gezet.
En met de kinderen gaan we nu zaaien!
want wie zaait......
Fijne, zonnige paasdagen!

Parkeerbeleid

De laatste tijd komen er berichten binnen van onze overburen van de Medeklinkert. Er staan auto’s van onze ouders zodanig bij hun op de stoep geparkeerd dat men niet weg kan rijden van hun eigen oprit.
Beste ouders, dit kan echt niet.
Binnenkort komen parkeerwachters hierop controleren en verbaliseren. Bovendien: wij hebben onze goede verstandhouding met de buren hard nodig!

Ladja Jiran.

Klassenfoto’s

Donderdag 12 april komt de schoolfotograaf langs voor klassenfoto’s.

Agenda:

 • Vrijdag 30 maart: Goede vrijdag, geen school
 • Maandag 2 april: Tweede Paasdag, geen school
 • Woensdag 11 april: Ouderavond klas 5, aanvang 20.15 uur
 • Donderdag 12 april: Klassenfoto’s
 • Vrijdag 13 april: Prikactie, school start om 11.00 uur
 • Meivakantie: maandag 23 t/m vrijdag 4 mei
 • Donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei: vrije dagen i.v.m. hemelvaart
 • Maandag 14 mei: Ouderavond kleuterklas A en klas C aanvang 20.00 uur en klas D
 • Dinsdag 15 mei: Ouderavond kleuterklas B en E

Notulen algemene ouderavond van 25 maart 2018

Onderwerp: voortgang uitbreiding basisschool Tiliander

Ladja Jiran heeft de ouderavond geopend en onomwonden aangegeven dat het door ons bij de Gemeente Tilburg ingediende uitbreidingsplan op palen van architect Willem van Asten (aan de zijde van de Lange Nieuwstraat) niet is goedgekeurd. De belangrijkste aspecten die geleid hebben tot afkeuring zijn volgens de Welstandscommissie van de gemeente:

 • De nieuwbouw wordt gezien als een te groot en hoog blok;
 • Een en ander is niet in stijl met het huidige schoolgebouw;
 • En er dienen 3 acacia’s en 1 wilg gerooid te worden.

Als school hebben we deze afkeuring te accepteren. Een “hoger beroep” is niet mogelijk.
De tweede keus van de Project- en Stuurgroep was het plan van Architectenbureau Leon Thier uit Den-Haag. De Gemeente Tilburg heeft aangegeven dat zij met hoge waarschijnlijkheid met dit plan akkoord kunnen en zullen gaan, ondanks dat dit tweede plan duurder uitvalt.

Het positieve aan het winnende ontwerp van Willem van Asten was het behoud van speelruimte. De Gemeente Tilburg heeft echter toegezegd serieus te willen meedenken aan een aanzienlijke vergroting van het speelplein aan de achterzijde van de school. Naar alle waarschijnlijkheid krijgen we daar een extra strook groen van het Lumenplantsoen.

Projectleider Hilde Bergsma geeft voor de volledigheid aan dat ook voor dit tweede plan nog geen definitief akkoord bestaat. De Gemeente Tilburg is echter breed geïnformeerd (inclusief Welstand) dus de kans op wederom een afwijzing is zeer klein. Na een definitief akkoord van de Gemeente Tilburg moeten wij echter nog wel een omgevingsvergunning indienen (waarna bijvoorbeeld de buurt nog bezwaar kan maken).

Architect Rigobert Nivillac van Bureau Leon Thier (vergezeld door aannemer Vincent Barten) heeft vervolgens zijn plan gepresenteerd. Zijn uitgangspunten zijn dat hij de zon / het licht op het schoolplein aan de Lange Nieuwstraat wenst te behouden, alsmede de acacia’s en de rest van het groen aan de stoepkant. De bouw zal plaatsvinden in twee fasen; 4 lokalen in fase 1 en 2 lokalen in fase 2. De vier lokalen in fase 1 zullen gebouwd worden in het verlengde van de huidige combiklas 1/2, dus op de plaats waar zich nu de fietsenstalling bevindt. De aanbouw zal in dezelfde stijl worden gebouwd als het huidige gebouw (een plat dak, maar aan de zichtkanten wel speelse schuine hoeken én ramen en deuren zonder al te veel rechte hoeken). Om een doorgang te maken zal de huidige combiklas worden “opgeofferd”. Dit lokaal wordt een deel gang en een deel spreekkamertjes voor IB en/of RT.
Fase 2 zal gebouwd worden naast de huidige aanbouw waarin Peuterspeelkamer Windekind zich bevindt, alsmede de vijfde en zesde klas. Fase 2 komt hieraan vast te zitten en zal eveneens 2 verdiepingen tellen. Het materiaalgebruik wordt volledig aan de huidige situatie aangepast.

Na afronding van fase 2 is het voorplein als het ware “omarmd” en blijven de huidige aankomsthal en de grote zaal het hart van de school vormen.
Het plan van Bureau Leon Thier is nog niet volledig uitgekristalliseerd. Dit heeft onder andere temaken met de wilg op het voorplein. In de oorspronkelijke tekening zou de aanbouw te dicht bij de wilg komen te staan, maar hiermee gaat de gemeente niet akkoord. Een nieuwe schets is echter gepresenteerd op de ouderavond.
Tenslotte is nog gesproken over een mogelijke doorgang via het lokaal van kleuterklas D naar het (verruimde) achterplein. Hieromtrent is echter nog niets zeker. De Gemeente zal dit moeten bekostigen; wij beschikken zelf niet over de geldelijke middelen.

Vragen vanuit de aanwezigen

 • Kan het buitenpodium (de verhoging met totempaal) behouden blijven?
  Nee, ten behoeve van fase 2 zal dit podium moeten wijken.
 • Komt er een extra ingang?
  Ja, de aanbouw in fase 1 krijgt een extra ingang. Op de tekening is er sprake van een enkele, relatief smalle deur, maar de architect zal zich buigen over mogelijke verbreding van deze ingang.
 • Waar komt de nieuwe fietsenstalling?
  Het plan is dat er een nieuwe fietsenstalling komt op de nieuwe groenstrook die we er hoogstwaarschijnlijk bij krijgen (strook Lumenplantsoen).
 • Na de realisatie van fase 2 lijkt er een donker hoekje te ontstaan.
  Dit lijkt maar is niet zo, de breedte bedraagt nl. 8 meter.
 • Wat wordt de vaste speelplaats voor de kleuters en voor de bovenbouw?
  Dat staat nog niet vast. Daar moeten we nog serieus naar kijken.
 • Komt er ook voldoende kastruimte in de nieuwbouw?
  Er komen geen vaste inbouwkasten. Opbergruimte wordt gecreëerd met losse kasten.
 • Wat wordt de positie van het stalen toegangshek naar het voorplein?
  Dit wordt bekeken en beslist na fase 2.
 • Hoe zit het met energieneutraliteit?
  De details hiertoe moeten nog nader worden ingevuld. De bouwnormen hieromtrent zijn echter heel streng.
 • Komt de uitbreiding van het speelterrein er al na fase 1?
  Dat moet nog worden uitonderhandeld met de Gemeente.
 • Een ouder in de zaal geeft aan dat er legio subsidiemogelijkheden zijn omtrent energiezuinige toepassingen. Hij heeft hierover reeds contact gehad met onze projectleider Hilde Bergsma.
  Een en ander wordt uiteraard serieus bekeken.

Ladja Jiran sluit de avond af met de mededeling dat de bouw door bovengenoemde processen wederom vertraging oploopt. We verwachten en hopen nu in september te kunnen starten met de bouw. Tussen mei en juli 2019 hopen we fase 1 te hebben gerealiseerd.
Indien er wezenlijk nieuws is, zullen wij wederom een algemene ouderavond inplannen.

De architect zal zo spoedig mogelijk enkele 3-D afbeeldingen aan de school toezenden, zodat geïnteresseerden zich een (beter) beeld kunnen vormen van de uitbreiding.

Edwin Lindhout en Ladja Jiran.