weekbericht n.851

2 maart 2018

Palmpasentak zonder pinda’s!

Tot op heden waren we gewend om aan de slinger van de palmpaasstok o.a. (pel)pinda’s en gedroogd fruit te rijgen. Dit jaar willen wij u verzoeken om de pinda’s achterwege te laten en alleen gedroogd fruit te gebruiken vanwege ernstige allergische reacties op pinda’s door enkele kinderen binnen de school.
In de bijlage een brief over de palmpasen viering op school.

Parkeerbeleid

Al een aantal keer is er geklaagd door omwonenden en ouders over het parkeergedrag rondom de school. Het is zeer onwenselijk dat er dubbel wordt geparkeerd of (half) op de stoep of op het gras. Hierdoor wordt de situatie onoverzichtelijk en gevaarlijk voor onze kinderen en u.
Neem a.u.b. uw verantwoordelijkheid en parkeer alleen in de daarvoor bestemde vakken, ook al is dat een stukje verder lopen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking, deze is echt nodig.

Gevonden Voorwerpen

In de centrale hal staat een kist met gevonden voorwerpen waar u altijd even in kunt snuffelen om te kijken of de broodtrommel, gymschoenen, handschoenen, vest of jas enz. erbij zit, die u kwijt was.
Omdat de kist weer overvol is, worden de overgebleven spullen naar de kringloop gebracht na woensdag 14 maart. Tot en met die datum heeft u de tijd uw spullen te komen ophalen.

Woensdag 14 maart om 13.00 uur zal onze conciërge Sandra alle spullen op het voorplein op het podium uitstallen. Dat is uw laatste kans om uw spullen op te halen.

Agenda:

  • Dinsdag 13 maart: ouderavond over leerrijpheid van kleuters
  • Dinsdag 20 maart: informatie avond, aanvang 20.15 uur. Voor nieuwe ouders die overwegen hun kind in te schrijven op Tiliander
  • Vrijdag 23 maart: Palmpasen, zie brief in bijlage mail
  • Zaterdag 24 maart: Tuinwerkdag
  • Zaterdag 24 maart: Speelochtend van 11.00 uur tot 13.00 uur voor aankomende kleuters en nieuwe ouders die overwegen hun kind in te schrijven op Tiliander
  • Donderdag 29 maart: Viering paasfeest op school, iedereen om 13.00 uur uit
  • Vrijdag 30 maart: Goede vrijdag, geen school
  • Maandag 2 april: Tweede Paasdag, geen school
  • Woensdag 11 april: Ouderavond klas 5, aanvang 20.15 uur