weekbericht n.850

23 februari 2018

Betreft: vrijwillige ouderschenkingen schooljaar 2017-2018

Geachte ouder,

Bij aanvang van dit schooljaar communiceerden we met u over het feit dat we u erg dankbaar zijn voor de vrijwillige ouderschenkingen. Deze ouderschenkingen maken het ons bv.
mogelijk om speciale vaklessen te geven en ons onderwijs naar onze visie te organiseren.

Stand van zaken:

We vragen regelmatig een update over de stand van zaken t.a.v. de hoogte van de ouderschenkingen.

Het ‘goede’ nieuws: ons doel voor dit schooljaar was begroot op een bedrag van rond de € 50.000.

Op 1 februari 2018 was er € 29.000 aan ouderschenkingen binnen gekomen. Op basis van, en continuering op maandbasis gaan we het beoogde doel voor dit schooljaar halen. Dat is verheugend, waarvoor dank!

Het ‘slechte’ nieuws: dit bedrag is op basis van 127 reacties van de 197 gezinnen. Dat betekent dat nog steeds een derde deel van de ouders niet gereageerd heeft op ons verzoek om het formulier in te vullen en terug te sturen/geven.

Ik verzoek u daarom nogmaals, indien u dit nog niet gedaan heeft, om uw ouderschenkings-formulier in te vullen en te reageren. U bepaalt zelf wat u wilt/kunt schenken maar reageren is wel noodzakelijk voor onze bedrijfsvoering.

Mede namens de oudergeleding van onze MR,

Martin van Krieken,

Ladja Jiran

Parkeerbeleid

Al een aantal keer is er geklaagd door omwonenden en ouders over het parkeergedrag rondom de school. Het is zeer onwenselijk dat er dubbel wordt geparkeerd of (half) op de stoep of op het gras. Hierdoor wordt de situatie onoverzichtelijk en gevaarlijk voor onze kinderen en u.
Neem a.u.b. uw verantwoordelijkheid en parkeer alleen in de daarvoor bestemde vakken, ook al is dat een stukje verder lopen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking, deze is echt nodig.

Affiches

Binnenkort is er op school weer een informatie avond en een speelochtend. Om dit aan te kondigen heeft uw kind afgelopen week een affiche meegekregen. Zou u zo vriendelijk willen zijn dit op een goed zichtbare plek op te hangen? Er zijn nog meer affiches verkrijgbaar bij de conciërge.

Gevonden Voorwerpen

In de centrale hal staat een kist met gevonden voorwerpen waar u altijd even in kunt snuffelen om te kijken of de broodtrommel, gymschoenen, handschoenen, vest of jas enz. erbij zit, die u kwijt was.
Omdat de kist weer overvol is, worden de overgebleven spullen naar de kringloop gebracht na woensdag 14 maart. Tot en met die datum heeft u de tijd uw spullen te komen ophalen.

Woensdag 7 en 14 maart om 13.00 uur zal onze conciërge Sandra alle spullen op het voorplein op het podium uitstallen.

Agenda:

  • Dinsdag 13 maart: ouderavond over leerrijpheid van kleuters
  • Dinsdag 20 maart: informatie avond, aanvang 20.15 uur. Voor nieuwe ouders die overwegen hun kind in te schrijven op Tiliander
  • Vrijdag 23 maart: Palmpasen
  • Zaterdag 24 maart: Tuinwerkdag
  • Zaterdag 24 maart: Speelochtend van 11.00 uur tot 13.00 uur voor aankomende kleuters en nieuwe ouders die overwegen hun kind in te schrijven op Tiliander
  • Donderdag 29 maart: Viering paasfeest op school, iedereen om 13.00 uur uit
  • Vrijdag 30 maart: Goede vrijdag, geen school
  • Maandag 2 april: Tweede Paasdag, geen school