weekbericht n.849

9 februari 2018

Betreft: vrijwillige ouderschenkingen schooljaar 2017-2018

Geachte ouder,

Bij aanvang van dit schooljaar communiceerden we met u over het feit dat we u erg dankbaar zijn voor de vrijwillige ouderschenkingen. Deze ouderschenkingen maken het ons bv. mogelijk om speciale vaklessen te geven en ons onderwijs naar onze visie te organiseren.

Stand van zaken:

We vragen regelmatig een update over de stand van zaken t.a.v. de hoogte van de ouderschenkingen.

Het ‘goede’ nieuws: ons doel voor dit schooljaar was begroot op een bedrag van rond de € 50.000.

Op 1 februari 2018 was er € 29.000 aan ouderschenkingen binnen gekomen. Op basis van, en continuering op maandbasis gaan we het beoogde doel voor dit schooljaar halen. Dat is verheugend, waarvoor dank!

Het ‘slechte’ nieuws: dit bedrag is op basis van 127 reacties van de 197 gezinnen. Dat betekent dat nog steeds een derde deel van de ouders niet gereageerd heeft op ons verzoek om het formulier in te vullen en terug te sturen/geven.

Ik verzoek u daarom nogmaals, indien u dit nog niet gedaan heeft, om uw ouderschenkings-formulier in te vullen en te reageren. U bepaalt zelf wat u wilt/kunt schenken maar reageren is wel noodzakelijk voor onze bedrijfsvoering.

Mede namens de oudergeleding van onze MR,

Martin van Krieken,

Ladja Jiran.

Beste ouders,

Geregeld vragen wij of er bij ouders van onze school belangstelling is t.a.v. voorschoolseopvang (vso).
Door een aantal recente vragen van ouders naar vso willen wij u deze vraag nu opnieuw stellen.
Indien u behoefte heeft aan vso na de komende zomervakantie maakt u dat kenbaar in een email naar mevrouw Carla Hendriks, directeur Sterrekinderopvang:
c.hendriks@sterrekinderopvang.nl
U maakt dan kenbaar dat u belangstelling heeft en naar welke dagen van de week uw concrete belangstelling uitgaat.
Indien er voldoende vraag is kan mevr. Hendriks overwegen tot realisatie vso.

Agenda:

  • Vrijdag 9 februari: Carnavalsfeest op school, alle kinderen om 13.00 uur uit
  • Maandag 12 februari t/m vrijdag 16 februari: voorjaarsvakantie
  • Dinsdag 13 maart: ouderavond over leerrijpheid van kleuters
  • Vrijdag 23 maart: Palmpasen
  • Zaterdag 24 maart: Tuinwerkdag