weekbericht n.846

19 januari 2018

Beste ouders,

Geregeld vragen wij of er bij ouders van onze school belangstelling is t.a.v. voorschoolseopvang (vso).
Door een aantal recente vragen van ouders naar vso willen wij u deze vraag nu opnieuw stellen.
Indien u behoefte heeft aan vso na de komende zomervakantie maakt u dat kenbaar in een email naar mevrouw Carla Hendriks, directeur Sterrekinderopvang:
c.hendriks@sterrekinderopvang.nl
U maakt dan kenbaar dat u belangstelling heeft en naar welke dagen van de week uw concrete belangstelling uitgaat.
Indien er voldoende vraag is kan mevr. Hendriks overwegen tot realisatie vso.

Gezocht: Carnavalsliefhebbers!

Voor ons carnavalsfeest zoeken wij vrijwilligers om een circus gerelateerde workshop te geven op vrijdagochtend 9 februari aanstaande. Het mag dus ook een workshop vanuit een beeldende, muzikale of ander soort discipline zijn, als het maar met circus te maken heeft. Bij interesse, stuur een mail info@tiliander.nl

Carnavalsfeest op school

In de bijlage van deze mail vindt u een brief met meer informatie over hoe het carnavalsfeest wordt gevierd op school.

Plannen uitbreiding Tiliander

In de bijlage een verslag van de ouderavond over de bouwplannen van onze school.

Ouderavond over kleuter euritmie

Alle ouders en verzorgers van de leerlingen van Tiliander zijn van harte uitgenodigd voor de algemene ouderavond over euritmie en met name over de kleuter-euritmie.
Omdat er geen open lessen zijn bij de kleuter-euritmie, wil ik jullie deze avond mee nemen in zo'n les.
En uitleg geven over wat de euritmie in zo'n les beoogt.
Er zullen allerlei onderwerpen aan de orde komen o.a.: beweging, taal, de warmte, de eerbied, sociale wakkerheid, muzikaliteit, maat en ritme, coördinatie van handen en voeten, grove en fijne motoriek, levenskrachten.
En er zal tijd zijn om vragen te beantwoorden.
Zowel over de kleuter-euritmie als over de euritmie in de lagere school.
Euritmie is een belangrijk vak in de vrije school pedagogie en kan niet los gezien worden van de andere vakken.
Ik zal proberen jullie enthousiasme te wekken en te verdiepen, zodat jullie op allerlei vlakken warmer naar buiten zullen gaan.

De avond begint om 20.00
Inloop met koffie om 19.45
Het einde is uiterlijk om 21.30

Edith van den Bemd, euritmie docente

Informatie avond en speelochtend

Voor nieuwe ouders die overwegen hun kind op onze school in te schrijven is er dinsdag 23 januari om 20.15 uur een informatie avond en zaterdag 27 januari een speelochtend van 11.00 uur tot 13.00 uur. Per abuis staat op het affiche wat uw kind heeft meegekregen afgelopen week de datum 26 januari gemeld. Het moet zijn zaterdag 27 januari.

Agenda:

  • Maandag 22 januari: Ouderavond over kleuter-euritmie
  • Dinsdag 23 januari: Ouderavond klas 6
  • Dinsdag 23 januari: Informatie avond voor nieuwe ouders die overwegen hun kind aan te melden bij onze school
  • Woensdag 24 januari: Ouderavond klas 5, vervalt
  • Donderdag 25 januari: Ouderavond klas 4, aanvang 20.00 uur
  • Zaterdag 27 januari: Speelochtend aanstaande kleuters
  • Dinsdag 30 januari: Ouderavond klas 2, combinatieklas ½, aanvang 20.00 uur
  • Dinsdag 30 januari: Ouderavond klas 3, aanvang 19.30 uur
  • Vrijdag 9 februari: Carnavalsfeest op school, alle kinderen om 13.00 uur uit
  • Maandag 12 februari t/m vrijdag 16 februari: voorjaarsvakantie