weekbericht n.820

19 mei 2017

Lezing

Op woensdag 31 mei om 20.00 uur vervolgen wij onze lezingencyclus. Dit keer komt mevrouw Annechien Wijnbergh spreken over de temperamenten van de kinderen en hoe je daar als leerkracht en opvoeder op kunt inspelen.
Annechien is een boeiend spreker met veel onderwijservaring en kan inhouden transparant overbrengen.
We hopen u weer allen te mogen ontmoeten!
Namens de werkgroep,
Sanne, Antonita en Ladja

Bezemochtend voor een schone speelplaats

Graag willen we het schoolplein een keer helemaal goed schoon vegen. Daarom vragen we aan ouders om op woensdag 31 mei om 8.30 uur met eigen bezem op het schoolplein een uurtje mee te helpen het zand op te vegen. Met veel bezems zijn we zo klaar!
Chris Dries

Aandacht voor de bij

Vorige zomer zoemden blije bijen door Nederland en België. Ze konden zich naar hartelust tegoed doen aan de nectar van de bloemenzee die leerlingen en medewerkers van alle vrijescholen in Nederland en de Steinerscholen in België voor hen gezaaid hadden.

Vorig jaar heeft Seizoener in samenwering met Deborah Post van Honey Highway 36.000 zakjes zaad kosteloos beschikbaar gesteld. Onze wens was ook dit jaar de bijen weer volop in de bloemen te zetten. Echter, het is ons niet gelukt om voor dit jaar de benodigde fondsen bij elkaar te krijgen. De actie van vorig jaar hebben we geheel uit eigen middelen gefinancierd.
Als kleine organisatie kunnen wij de kosten helaas niet nog eens dragen. Daarom hebben we voor 2017 besloten de zaadjes deze keer niet zelf uit te delen.

Natuurlijk blijven wij de bijen de aandacht geven die zij – en wij! – nodig hebben. In komende nummers zal BD-imker Alma Huisken te lezen zijn met haar column over de bijen.

Daarnaast worden onze gevleugelde vrienden belicht in verschillende artikelen, te beginnen in het komend zomernummer.

Wat zou het mooi zijn als de kinderen ook dit voorjaar weer samen zaaien voor de bijen. Wij hopen dat de scholen in Nederland en België de bijen ook dit jaar willen steunen door zelf voor zaden te zorgen en met de kinderen te gaan zaaien!

Biologische bloemenzaden zijn gemakkelijk online te bestellen bij onder andere Honey Higway www.honeyhighway.nl

Hartelijke groet,
Ton Werinussa

Agenda:

 • Maandag 22 mei: Ouderavond klas 3, aanvang 20.00 uur
 • Maandag 22 mei: Ouderavond kleuterklas C, aanvang 20.00 uur
 • Dinsdag 23 mei: Ouderavond klas 2, aanvang 19.30 uur
 • Woensdag 24 mei: Ouderavond klas 4, aanvang 20.15 uur
 • Donderdag 25 en vrijdag 26 mei: Hemelvaart, geen school
 • Maandag 29 mei: Ouderavond klas 5
 • Woensdag 31 mei: Bezemochtend 8.30 uur
 • Woensdag 31 mei: Lezing, aanvang 20.00 uur
 • Vrijdag 2 juni: Pinksterfeest op school
 • Maandag 5 juni: Tweede Pinksterdag, geen school
 • Dinsdag 13 juni: Ouderavond klas Peronniek
 • Woensdag 14 juni: Lezing

Academie voor Ouders 2017-2018academie voor ouders gaat vanaf nu heten:
“Kunst van het opvoeden”
atelier voor ouders en opvoeders
Acadeaaa

Als ouder of opvoeder heb je vragen…
Soms loop je een beetje vast met je kind. Bv. omdat het erg in zichzelf gekeerd is, of juist erg druk; omdat het buikpijn heeft, omdat het niet wil meedoen of luisteren. Dan denk je wel eens: wat moet ik met dit kind beginnen?
Soms vraag je je af waarom je ene kind angstig is en het andere zich zomaar overal insmijt; waarom de ene altijd praat en de andere nooit, waarom de ene veel slaapt en de andere weinig. Je hebt dus vragen over de aanleg van je kind: Hoe kunnen kinderen zo verschillend zijn en hoe moet ik daarmee omgaan?
Soms vraag je je af hoe je kind telkens weer je zwakke plekken weet te vinden. Je traagheid, je ongeduld, je opvliegendheid; het zijn aspecten van je karakter die bij je horen en waaraan je nog werk hebt. Wat spiegelt mijn kind mij en waarom?
Soms vraag je je af waarom dit kind nu juist bij jou is geboren. Wat maak ik allemaal mee, doordat dit kind in mijn leven is gekomen? Hoe raken we elkaar? Waar ligt mijn verantwoordelijkheid? Wie brengt wie nu eigenlijk in ontwikkeling?
Sprongsgewijs merk je dat je kind afstand neemt, zelfstandiger wordt. Wanneer zie je je kind nog? Hoe hou je contact en wanneer is steun gewenst of wordt het bemoeizucht? Wat is mijn rol nu mijn kind steeds meer op eigen benen staat?
Of je nu ouder, pleegouder, grootouder, oppasouder, kinderverzorgster, leerkracht of opvoeder bent; Als je met dit soort vragen wil bezig zijn, is de Academie voor Ouders iets voor jou.

Kernwoorden: Inspiratie – ontmoeting – inzicht – verdieping - levenskunst
De school voor ouders en opvoeders organiseert ontmoetingen die inzicht en inspiratie geven aan ouders ter ondersteuning van hun taak als opvoeder. Antroposofie is hierbij een inspiratiebron. Uitwisseling is een belangrijk onderdeel in dit atelier. De theoretische kapstokken en thema’s die worden aangereikt zijn verdiepend. Daarnaast is experimenteren met verschillende kunstvormen een vast onderdeel. Kortom, een kans om bij te tanken, uit te wisselen, te verdiepen en te experimenteren. Geen voorkennis vereist.

Het 4e jaar is toegankelijk voor iedereen: hoofdthema is de wetmatigheden, dynamiek en rode draad in je eigen biografie.
Het 5e jaar is toegankelijk voor iedereen en heeft als thema Karma en reïncarnatie in het dagelijkse leven. Een korte beschrijving:

Cursus over Karma

Karma is de wet van de consequenties. Er zijn oorzaken en gevolgen ook over levens heen. Wat neem je mee van de vorige keer en wat schep je voor nieuw Karma?
In de cursus kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar alledaagse gebeurtenissen en zoeken we naar de onzichtbare ordening in ons leven. We kijken naar Karma, vrijheid en toeval en naar Karma, gezondheid en ziekte. Ook naar Karma met mensen, met je collega’s, partner en ouders. Hoe ontwikkelen we bewustzijn voor wat zich in die thema’s karmisch in ons leven aandient?
Bewustzijn op Karma krijgen houdt in dat je een onderzoeksweg gaat. Er worden oefeningen aangeboden die meer bewustzijn brengen op de grote en kleine gebeurtenissen in het leven en die helderheid brengt in de grotere verbanden.

Docenten: Peter Evers, Djenna Storm, Lara Houben-Werps, Jeanne Meijs, Annie Storm, Peter Giesen en Anna Baudoin
Data: zaterdagen: 23-9-2017 28-10-2017 18-11-2017 20-01-2018 24-02-2018 24-03-2018
Locatie: Rudolf Steiner Educare, Zustersstraat 25, 5914 XX, Venlo
Kosten: 60 euro/dag of 360 euro voor het hele werkjaar (6 zaterdagen), inclusief uitgebreide lunch, koffie en thee gedurende de gehele dag. Betaling: eenmalig of in termijnen.
Kinderopvang: dit cursusjaar is er de mogelijkheid van kinderopvang op de school. De kinderen zullen begeleid worden door Gerry Havens, die dit als dagelijks professioneel werk doet. De kosten hiervoor zijn 15,- per cursusdag voor het 1e kind; € 10,- voor het 2e kind en de overige kinderen zijn gratis.
Aanmelding per cursusdag rechtstreeks bij Gerry Havens: Aanmelding per cursusdag rechtstreeks bij Gerry Havens: leshavres@ziggo.
Informatie en aanmelding: Peter Giesen 06-28765814 of peter.giesen@home.nl