weekbericht n.819

16 mei 2017

Pinksterfeest

In de bijlage van de mail treft u een brief aan over de viering van het Pinksterfeest op school op vrijdag 2 juni.

Aandacht voor de bij

Vorige zomer zoemden blije bijen door Nederland en België. Ze konden zich naar hartelust tegoed doen aan de nectar van de bloemenzee die leerlingen en medewerkers van alle vrijescholen in Nederland en de Steinerscholen in België voor hen gezaaid hadden.

Vorig jaar heeft Seizoener in samenwering met Deborah Post van Honey Highway 36.000 zakjes zaad kosteloos beschikbaar gesteld. Onze wens was ook dit jaar de bijen weer volop in de bloemen te zetten. Echter, het is ons niet gelukt om voor dit jaar de benodigde fondsen bij elkaar te krijgen. De actie van vorig jaar hebben we geheel uit eigen middelen gefinancierd.
Als kleine organisatie kunnen wij de kosten helaas niet nog eens dragen. Daarom hebben we voor 2017 besloten de zaadjes deze keer niet zelf uit te delen.

Natuurlijk blijven wij de bijen de aandacht geven die zij – en wij! – nodig hebben. In komende nummers zal BD-imker Alma Huisken te lezen zijn met haar column over de bijen. Daarnaast worden onze gevleugelde vrienden belicht in verschillende artikelen, te beginnen in het komend zomernummer.

Wat zou het mooi zijn als de kinderen ook dit voorjaar weer samen zaaien voor de bijen. Wij hopen dat de scholen in Nederland en België de bijen ook dit jaar willen steunen door zelf voor zaden te zorgen en met de kinderen te gaan zaaien!
Biologische bloemenzaden zijn gemakkelijk online te bestellen bij onder andere Honey Higway www.honeyhighway.nl

Hartelijke groet,
Ton Werinussa

Agenda:

 • Maandag 15 mei: Ouderavond kleuterklas D
 • Dinsdag 16 mei: Ouderavond kleuterklas A, aanvang 20.00 uur
 • Woensdag 17 mei: Ouderavond klas 1A en klas 1 B
 • Maandag 22 mei: Ouderavond klas 3, aanvang 20.00 uur
 • Maandag 22 mei: Ouderavond kleuterklas C, aanvang 20.00 uur
 • Dinsdag 23 mei: Ouderavond klas 2, aanvang 19.30 uur
 • Woensdag 24 mei: Ouderavond klas 4, aanvang 20.15 uur
 • Donderdag 25 en vrijdag 26 mei: Hemelvaart, geen school
 • Maandag 29 mei: Ouderavond klas 5
 • Woensdag 31 mei: Lezing
 • Vrijdag 2 juni: Pinksterfeest op school
 • Maandag 5 juni: Tweede Pinksterdag, geen school

Avondvierdaagse 2017

Dit jaar willen we als school mee gaan lopen met de Avondvierdaagse Tilburg. Dit evenement vindt plaats van maandag 19 juni t/m donderdag 22 juni 2017.

Er wordt alle dagen om 18:30 uur gestart. Voor maandag en dinsdag is dat in het Reeshofpark, woensdag en donderdag op het terrein van De Rooi Pannen. De routes zijn bij ons nog niet bekend, maar op de site van Avondvierdaagse Tilburg (www.avd-tilburg.nl) kan dit gevolgd worden.

Deelname aan de avondvierdaagse is kosteloos voor de kinderen, school heeft hiervoor een bijdrage gedaan. Je kunt je aanmelden, door een e-mail te sturen aan avdtiliander@gmail.com met de volgende punten van de deelnemer(s):

 • Naam
 • Afstand (5 of 10 km)
 • Hoeveelste keer
 • Kledingmaat (voor t-shirt, alleen voor kinderen)
 • Mobiel nummer (ouder/verzorger/begeleider)

Iedere ouder/verzorger die voor een medaille mee wilt lopen, betaalt € 3,50 inschrijfgeld, over te maken op rekeningnummer NL69RABO0138915326 t.n.v. C. van Eeden.

Belangrijk is dat iedere deelnemer begeleid wordt door een ouder/verzorger. Mocht dat niet lukken, dan vragen we je om zelf een andere ouder/verzorger te regelen, die je kind(eren) begeleid.

Aanmelden kan tot en met 17 mei 2017. Na deze datum kun je alleen op eigen inschrijving meelopen.
Via de e-mail kunnen er vragen gesteld worden en zullen wij je informeren over belangrijke zaken.

Loop je met ons mee?

Groetjes, Miranda Bergmans en Christiaan van Eeden

Nieuws over de GMR van Stichting Pallas

Beste ouders,

De afgelopen maanden hebben er verkiezingen plaatsgevonden voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van stichting Pallas. Hierbij een korte resume van het gelopen proces:

 • Naar aanleiding van de oproep tot kandidaatstelling hebben zich 7 kandidaten gemeld, waarvan 4 voor de oudergeleding en 3 voor de personeelsgeleding van de GMR.
  • Voor de personeelsgeleding van cluster Oost, meldde zich Anja van den Bogaart; zij zal zitting nemen in de GMR;
  • Voor de oudergeleding van cluster Oost meldden zich 2 kandidaten;
  • Voor de personeelsgeleding van cluster Zuid meldden zich 2 kandidaten;
  • Voor de oudergeleding van cluster Zuid meldde zich Hans Thomassen; hij zal zitting nemen in de GMR
  • Voor de personeelsgeleding van cluster Noord&West meldde zich geen kandidaat; er zullen tussentijds verkiezingen worden georganiseerd;
  • Voor de oudergeleding van cluster Noord&West meldde zich Bas Hop; hij zal zitting nemen in de GMR.
 • Voor cluster Oost betekende dit dat er verkiezingen voor de oudergeleding en voor cluster Zuid verkiezingen voor de personeelsgeleding moesten worden gehouden.
 • Ten behoeve van de stemming zijn 19 stembiljetten op 11 april 2017 verzonden naar de voorzitters van de MR’en van de scholen met het verzoek deze uit te delen aan de stemgerechtigden.
 • Op 24 april 2017 waren 13 geldige stembiljetten bij de verkiezingscommissie binnen.
 • De uitslag van de verkiezingen is als volgt:
  • In de oudergeleding is met voorkeursstemmen (opnieuw) gekozen voor de heer Okke de Groote;
  • In de personeelsgeleding is met voorkeursstemmen (opnieuw) gekozen voor de heer Zyxcban Wolfs.

In de vergadering van de bestuurder met de GMR van 19 juni 2017, zullen de gekozen GRM-leden voor de eerste keer in functie zijn en vindt een nadere kennismaking plaats. Eventueel niet-herkozen aftredende leden zijn op die vergadering ook welkom voor overdracht en als toehoorder.