weekbericht n.816

7 april 2017

Snoei oproep!

De lei-lindes op de kleuterspeelplaats moeten nog gesnoeid worden.
Enkele bomen zijn al gedaan maar wie wil de rest van de uitlopers wegsnoeien?
Graag melden bij Sandra, onze conciërge.
Als de kleuters 's middags naar huis zijn is er tijd om te snoeien.
De nieuwe takkenschaar van de Tiliander- tuingroep is mogelijk geleend door iemand maar niet teruggebracht.
Graag ook weer terugbrengen naar Sandra.
namens de tuingroep,
Chris Dries

Gevonden voorwerpen

De mand met gevonden voorwerpen in de centrale hal gaat weer opgeruimd worden. Haal uw eigendommen op voor donderdag 13 april. Alles wat daarna overblijft gaat naar de kringloopwinkel.

BSO met taxi

Kinderen die naar een BSO gaan buiten onze school worden opgehaald met een taxi. Zouden jullie dit door willen geven aan onze conciërge Sandra welke dagen je kind wordt opgehaald.
Soms duurt het even voordat de taxichauffeur en het juiste kind elkaar gevonden hebben. Als de conciërge op de hoogte is kan ze alles in goede banen leiden. Het zou fijn zijn als de taxichauffeur zich meldt met naam en klas van het kind dat hij/zij komt ophalen.

Uitnodiging Lezing 12 april

Noteert u woensdag 12 april a.s. in uw agenda voor de tweede lezing. U kunt deze komende lezing zeker ook komen volgen als u de vorige gemist heeft.
De heer Marcel de Leuw zal 12 april komen vertellen over het vier-ledige mensbeeld en hoe we daar in de praktijk van het opvoeden/onderwijzen mee om kunnen gaan.
Ook Marcel is een erg boeiende spreker!
U bent van harte welkom op woensdag 12 april, aanvang 20.00 uur.
Ladja Jiran.

Marktkraam klas 5

De 5e klas gaat op woensdag 19 april om 13u allerlei lekkernijen verkopen op het schoolplein t.b.v. de kamp pot.
Vergeet dus niet je kleingeld mee te brengen zodat je je buikje rond kunt eten.

Agenda:

 • Woensdag 12 april: Lezing over vier-ledig mensbeeld door Marcel de Leuw
 • Donderdag 13 april: Viering paasfeest op school, school uit om 13.00 uur
 • Vrijdag 14 april: Goede vrijdag, geen School en geen weekbericht
 • Maandag 17 april: 2e Paasdag, geen school
 • Maandag 24 april tot en met vrijdag 5 mei Meivakantie
 • Dinsdag 9 mei: Ouderavond kleuterklas B en nieuwe kleuterklas E en Peronniek, aanvang voor allen 20.00 uur

Volgende week verschijnt er geen weekbericht i.v.m. Goede Vrijdag

Avondvierdaagse 2017

Dit jaar willen we als school mee gaan lopen met de Avondvierdaagse Tilburg. Dit evenement vindt plaats van maandag 19 juni t/m donderdag 22 juni 2017.

Er wordt alle dagen om 18:30 uur gestart. Voor maandag en dinsdag is dat in het Reeshofpark, woensdag en donderdag op het terrein van De Rooi Pannen. De routes zijn bij ons nog niet bekend, maar op de site van Avondvierdaagse Tilburg (www.avd-tilburg.nl) kan dit gevolgd worden.

Deelname aan de avondvierdaagse is kosteloos voor de kinderen, school heeft hiervoor een bijdrage gedaan. Je kunt je aanmelden, door een e-mail te sturen aan avdtiliander@gmail.com met de volgende punten van de deelnemer(s):

 • Naam
 • Afstand (5 of 10 km)
 • Hoeveelste keer
 • Kledingmaat (voor t-shirt, alleen voor kinderen)
 • Mobiel nummer (ouder/verzorger/begeleider)

Iedere ouder/verzorger die voor een medaille mee wilt lopen, betaalt € 3,50 inschrijfgeld, over te maken op rekeningnummer NL69RABO0138915326 t.n.v. C. van Eeden.

Belangrijk is dat iedere deelnemer begeleid wordt door een ouder/verzorger. Mocht dat niet lukken, dan vragen we je om zelf een andere ouder/verzorger te regelen, die je kind(eren) begeleid.

Aanmelden kan tot en met 17 mei 2017. Na deze datum kun je alleen op eigen inschrijving meelopen.
Via de e-mail kunnen er vragen gesteld worden en zullen wij je informeren over belangrijke zaken.

Loop je met ons mee?

Groetjes, Miranda Bergmans en Christiaan van Eeden