weekbericht n.814

24 maart 2017

ICT omzetting

Vanaf vandaag 24 maart vanaf 14.00 uur tot en met donderdag 30 maart 18.00 uur zal er gewerkt worden aan een omzetting naar een nieuw ICT systeem.
In die periode kunnen de schoolmails niet gelezen en beantwoord worden. Wel blijft de school telefonisch gewoon bereikbaar.

EXTRA Tuinwerkdag

a.s. zondag 26 maart 10.00 uur- 12.30 uur
Er is al heel hard gewerkt in de schooltuin! Iedereen bedankt voor de inzet! Enkele ouders hebben al aangeboden om nog een dag extra te helpen. Uiteraard vragen we iedereen om aan te sluiten op zondag. Dan kunnen we de klus verder afmaken.
De kleuterspeelplaats heeft nog aandacht nodig door o.a. de lei-linde snoeien, onkruid weghalen en meer.voor koffie, thee en wat lekkers wordt gezorgd.tot zondag!

Lezing 29 maart

Beste ouders,
Wij hopen velen van u te ontmoeten bij de lezing a.s. woensdag 29 maart!Wij onderscheiden ons als school door onze identiteit en ons onderwijsaanbod.Jan Alfrink zal op toegankelijke wijze ingaan op achtergrond en praktijk.Jan Alfrink is een boeiend spreker en kan zeker ook op al uw pedagogische vragen ingaan.Ook namens de mr van onze school: van harte welkom a.s. woensdag!

Ladja Jiran.

Agenda:

  • Zaterdag 25 maart: Extra Tuinwerkdag
  • Dinsdag 28 maart: Informatie avond voor nieuwe ouders die geïnteresseerd zijn in onze school, aanvang 20.15 uur
  • Woensdag 29 maart: Lezing over het drieledig mensbeeld door de heer Jan Alfrink, aanvang 20.00 uur
  • Zaterdag 1 april: Speelochtend voor nieuwe kleuters en ouders die interesse hebben in onze school, van 11.00 uur tot 13.00 uur.
  • Vrijdag 7 april: Palmpasen
  • Woensdag 12 april: Lezing over vier-ledig mensbeeld door Marcel de Leuw
  • Donderdag 13 april: Viering paasfeest op school, school uit om 13.00 uur
  • Vrijdag 14 april: Goede vrijdag, geen School
  • Maandag 17 april: 2e Paasdag, geen school
  • Maandag 24 april tot en met vrijdag 5 mei Meivakantie

Zeer aan te bevelen:

Een lezing over het drie-ledig mensbeeld van denken, voelen en willen in samenhang met het onderwijs.
De vrijescholen werken vanuit een visie op de mens. Op woensdag 29 maart gaat de lezing over het drieledig mensbeeld. In denken, voelen en willen laat het zich makkelijk uitdrukken. Maar waar merkt u als ouder dat de school vanuit zo’n uitgangspunt werkt? Hoe kunt u het waarnemen in het pedagogisch handelen van leraren? Ik wil u op deze avond zicht bieden op de achtergrondgedachte. Met voorbeelden uit de praktijk van het lesgeven en opvoeden breng ik de verbinding met het alledaagse leven thuis en in de klas.

Jan Alfrink

Jan Alfrink (1949) is 45 jaar werkzaam in het vrijeschoolonderwijs in de steden Rotterdam, Zwolle en Zutphen. Zijn ervaring ligt vooral in de onderbouw, klas 1 t /m 8.
Hij heeft in Rotterdam en Zutphen ook in het VO gewerkt, met 14-, 15-, 16-, 17- en 18 jarigen. Hij was zes jaar directeur van de vrijeschool De IJssel PO in Zutphen.
Hij is mentor van het propedeutisch jaar geweest op Hogeschool Helicon en momenteel gastdocent aan de vrijeschool Pabo.
In 2005 is hij een eigen pedagogisch adviesbureau begonnen. Hij geeft lezingen, cursussen, begeleidt leraren in de klas, schoolmanagement, richt studiedagen in met pedagogisch medewerkers van kindercentra en kinderdagverblijven, lerarencolleges en / of oudergroepen. In 2003 heeft hij, samen met anderen, de Academie voor Ouders opgericht, een driejarige cursus, waar vaders, moeders, opvoeders in het algemeen ondersteuning vinden in hun opvoedtaken. Hij was gedurende 17 jaar voorzitter van de Vereniging voor Vrije opvoedkunst. Hij is gehuwd en vader van 5 volwassen zonen, grootvader van elf kleinkinderen.