weekbericht n.813

17 maart 2017

Beste ouders,
Zou u alstublieft zorg willen dragen voor het invullen en afgeven van het ouderbijdrageformulier van Vrienden van Pallas als u dat nog niet heeft gedaan.

Zaterdag 18 maart Tuinwerkdag!

Iedereen mag komen helpen, om de schooltuin lente-klaar te maken!
Elk jaar is het een gezellige bedrijvigheid om samen aan het werk te gaan.
Er kan gesnoeid worden, onkruid wieden, vegen (!), schuurtje opruimen en een bakkie koffie of thee drinken met wat lekkers erbij.
We beginnen om 9.30 uur en om 13.00 uur voldaan weer naar huis. Ook als je een uurtje tijd hebt gewoon komen!
Er is gereedschap aanwezig maar neem gerust je eigen spullen mee.
Met mooi weer erbij gaat het goed komen…dus kom gezellig samen!
Tot zaterdag 18 maart a.s.

Agenda:

  • Zaterdag 18 maart: Tuinwerkdag
  • Dinsdag 28 maart: Informatie avond voor nieuwe ouders die geïnteresseerd zijn in onze school, aanvang 20.15 uur.
  • Woensdag 29 maart: Lezing over het drieledig mensbeeld door de heer Jan Alfrink, aanvang 20.00 uur.
  • Zaterdag 1 april: Speelochtend voor nieuwe kleuters en ouders die interesse hebben in onze school, van 11.00 uur tot 13.00 uur.
  • Vrijdag 7 april: Palmpasen
  • Woensdag 12 april: Lezing over vier-ledig mensbeeld door Marcel de Leuw
  • Donderdag 13 april: Viering paasfeest op school, school uit om 13.00 uur
  • Vrijdag 14 april: Goede vrijdag, geen school
  • Maandag 17 april: 2e Paasdag, geen school

Zeer aan te bevelen:

Een lezing over het drie-ledig mensbeeld van denken, voelen en willen in samenhang met het onderwijs.
De vrijescholen werken vanuit een visie op de mens.
Op woensdag 29 maart gaat de lezing over het drieledig mensbeeld.
In denken, voelen en willen laat het zich makkelijk uitdrukken.
Maar waar merkt u als ouder dat de school vanuit zo’n uitgangspunt werkt? Hoe kunt u het waarnemen in het pedagogisch handelen van leraren?
Ik wil u op deze avond zicht bieden op de achtergrondgedachte.
Met voorbeelden uit de praktijk van het lesgeven en opvoeden breng ik de verbinding met het alledaagse leven thuis en in de klas.

Jan Alfrink

Jan Alfrink (1949) is 45 jaar werkzaam in het vrijeschoolonderwijs in de steden Rotterdam, Zwolle en Zutphen. Zijn ervaring ligt vooral in de onderbouw, klas 1 t /m 8.
Hij heeft in Rotterdam en Zutphen ook in het VO gewerkt, met 14-, 15-, 16-, 17- en 18 jarigen. Hij was zes jaar directeur van de vrijeschool De IJssel PO in Zutphen.
Hij is mentor van het propedeutisch jaar geweest op Hogeschool Helicon en momenteel gastdocent aan de vrijeschool Pabo.
In 2005 is hij een eigen pedagogisch adviesbureau begonnen. Hij geeft lezingen, cursussen, begeleidt leraren in de klas, schoolmanagement, richt studiedagen in met pedagogisch medewerkers van kindercentra en kinderdagverblijven, lerarencolleges en / of oudergroepen.
In 2003 heeft hij, samen met anderen, de Academie voor Ouders opgericht, een driejarige cursus, waar vaders, moeders, opvoeders in het algemeen ondersteuning vinden in hun opvoedtaken.
Hij was gedurende 17 jaar voorzitter van de Vereniging voor Vrije opvoedkunst.
Hij is gehuwd en vader van 5 volwassen zonen, grootvader van elf kleinkinderen.