weekbericht n.812

10 maart 2017

Vrienden van Pallas

Dringend!
De ouderbijdrage voor de school werd vroeger opgehaald middels de Stichting tot Steun, Vrije school Tilburg. Al een tijdje zijn we gefuseerd met Stichting Pallas. Daarom vragen we u het nieuwe ouderbijdrageformulier in te vullen en uw bijdrage in de toekomst te storten op het juiste rekeningnummer of middels een incasso opdracht te laten afschrijven. Zodat op termijn de Stichting tot Steun kan verdwijnen en alles onder de noemer komt van Vrienden van Pallas.
Zou u zorg willen dragen voor deze wijziging? Wij verwachten van elk gezin een formulier terug, ook als u geen bijdrage kunt/wilt geven. U kunt het formulier afgeven bij de conciërge, de administratie of in de brievenbus doen.

Lezing over drieledig mensbeeld verplaatst!

Deze lezing is verplaatst van woensdag 8 maart naar woensdag 29 maart 2017 om 20.00 uur. Dan wordt er in de grote zaal van Tiliander een lezing gegeven over het drie-ledig mensbeeld van denken, voelen en willen in samenhang met het onderwijs door de heer Jan Alfrink. Onderaan dit bericht meer informatie hierover. Het is de eerste lezing uit een reeks van vier.

Oudergesprekken

In de week 11 van 13 t/m 17 maart vinden de oudergesprekken plaats. Alle kinderen zijn dan om 13.00 uur uit. We hebben hier dit jaar voor gekozen om de leerkrachten enigszins te ontlasten. Zij hebben immers 20 tot 30 gesprekken in korte tijd te voeren. Aan het eind van het jaar evalueren we dit en nemen daar zeker ook de mening van de MR in mee.
Bij vragen kunt u mij altijd mailen: l.jiran@tiliander.nl

Open dagen

Afgelopen week heeft uw kind een affiche meegekregen met de aankondiging van onze open dagen op 28 maart en 1 april. Zou u deze op een goed zichtbare plek willen ophangen?

Iedereen mag komen helpen,

Om de schooltuin lente-klaar te maken!
Elk jaar is het een gezellige bedrijvigheid om samen aan het werk te gaan.
Er kan gesnoeid worden, onkruid wieden, vegen (!), schuurtje opruimen en een bakkie koffie of thee drinken met wat lekkers erbij.
We beginnen om 9.30 uur en om 13.00 uur voldaan weer naar huis. Ook als je een uurtje tijd hebt gewoon komen!
Er is gereedschap aanwezig maar neem gerust je eigen spullen mee.
Met mooi weer erbij gaat het goed komen…dus kom gezellig samen!
Tot zaterdag 18 maart a.s.

MR bericht

Beste ouders,
Op de oproep van de MR aan ouders om zich beschikbaar te stellen voor zittingname in de MR zijn twee reacties binnen gekomen. Omdat er twee vacatures waren was het niet nodig om verkiezingen te organiseren.
We verwelkomen in de MR Martin van Krieken die vanaf september Valérie Rijckmans gaat opvolgen als voorzitter en Richard Engelfriet die de plaats van Christiaan Langeveld in gaat nemen. Tot aan de zomervakantie draaien we even met dubbele bezetting om de nieuwe leden de kans te geven zich in te werken.
We zijn te bereiken via
TilianderMR@gmail.com
Valérie Rijckmans
Voorzittter MR Tiliander

Agenda:

  • Maandag 13 t/m vrijdag 17 maart zijn alle kinderen om 13.00 uur uit
  • Donderdag 16 maart: Toneelstuk 5e klas, aanvang 19.00 uur
  • Zaterdag 18 maart: Tuinwerkdag
  • Dinsdag 28 maart: Informatie avond voor nieuwe ouders die geïnteresseerd zijn in onze school, aanvang 20.15 uur
  • Woensdag 29 maart: Lezing over het drieledig mensbeeld door de heer Jan Alfrink, aanvang 20.00 uur
  • Zaterdag 1 april: Speelochtend voor nieuwe kleuters en ouders die interesse hebben in onze school, van 11.00 uur tot 13.00 uur.
  • Vrijdag 7 april: Palmpasen

Een lezing over het drie-ledig mensbeeld van denken, voelen en willen in samenhang met het onderwijs.

De vrijescholen werken vanuit een visie op de mens.
Op woensdag 29 maart gaat de lezing over het drieledig mensbeeld.
In denken, voelen en willen laat het zich makkelijk uitdrukken.
Maar waar merkt u als ouder dat de school vanuit zo’n uitgangspunt werkt? Hoe kunt u het waarnemen in het pedagogisch handelen van leraren?
Ik wil u op deze avond zicht bieden op de achtergrondgedachte.
Met voorbeelden uit de praktijk van het lesgeven en opvoeden breng ik de verbinding met het alledaagse leven thuis en in de klas.

Jan Alfrink

Jan Alfrink (1949) is 45 jaar werkzaam in het vrijeschoolonderwijs in de steden Rotterdam, Zwolle en Zutphen. Zijn ervaring ligt vooral in de onderbouw, klas 1 t /m 8.
Hij heeft in Rotterdam en Zutphen ook in het VO gewerkt, met 14-, 15-, 16-, 17- en 18 jarigen. Hij was zes jaar directeur van de vrijeschool De IJssel PO in Zutphen.
Hij is mentor van het propedeutisch jaar geweest op Hogeschool Helicon en momenteel gastdocent aan de vrijeschool Pabo.
In 2005 is hij een eigen pedagogisch adviesbureau begonnen. Hij geeft lezingen, cursussen, begeleidt leraren in de klas, schoolmanagement, richt studiedagen in met pedagogisch medewerkers van kindercentra en kinderdagverblijven, lerarencolleges en / of oudergroepen.In 2003 heeft hij, samen met anderen, de Academie voor Ouders opgericht, een driejarige cursus, waar vaders, moeders, opvoeders in het algemeen ondersteuning vinden in hun opvoedtaken.
Hij was gedurende 17 jaar voorzitter van de Vereniging voor Vrije opvoedkunst.
Hij is gehuwd en vader van 5 volwassen zonen, grootvader van elf kleinkinderen.