weekbericht n.811

24 februari 2017

Vrienden van Pallas

Een paar weken geleden heeft u via de mail en op papier een brief meegekregen over de stichting: Vrienden van Pallas over de ouderlijke bijdrage.
Heel fijn dat we al een aantal formulieren hebben terug ontvangen! Dank daarvoor.
Mocht u dit nog niet terugbezorgd hebben, zou u dan even aandacht willen besteden aan het invullen hiervan. Nieuwe formulieren zijn verkrijgbaar bij de conciërge.

Lezing over drieledig mensbeeld verplaatst!

Deze lezing is verplaatst van woensdag 8 maart naar woensdag 29 maart 2017 om 20.00 uur.
Dan wordt er in de grote zaal van Tiliander een lezing gegeven over het drie-ledig mensbeeld van denken, voelen en willen in samenhang met het onderwijs door de heer Jan Alfrink.
Onderaan dit bericht meer informatie hierover. Het is de eerste lezing uit een reeks van vier.
Afgelopen week heeft uw kind een affiche meegekregen. Indien hierop nog een oude datum staat, zou u deze dan willen wijzigen.

Oproep invalkracht

Voor onze Peuterspeelkamer Windekind zijn wij op zoek naar een invalkracht voor noodgevallen bij ziekte of afwezigheid van een van de leidsters.
Voor vragen of bij interesse graag mailen met ondergetekende: l.jiran@tiliander.nl

Oudergesprekken

In de week 11 van 13 t/m 17 maart vinden de oudergesprekken plaats. Alle kinderen zijn dan om 13.00 uur uit. We hebben hier dit jaar voor gekozen om de leerkrachten enigszins te ontlasten. Zij hebben immers 20 tot 30 gesprekken in korte tijd te voeren.
Aan het eind van het jaar evalueren we dit en nemen daar zeker ook de mening van de MR in mee.
Bij vragen kunt u mij altijd mailen: l.jiran@tiliander.nl

Kom allemaal helpen in de tuin!

Tuinwerkdag op zaterdag 18 maart!
Graag met zoveel mogelijk ouders, kinderen, oma's en opa's om de handen uit de mouwen te steken. We gaan gezamenlijk de schooltuin lente-klaar maken.
Welkom tussen 9.30 uur en 12.30 uur.
Gezellig samen aan het werk.
groetjes Juf Chris en Juf Heleen.

Agenda:

  • Van maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart voorjaarsvakantie
  • Woensdag 8 maart: Lezing over het drieledig mensbeeld, aanvang 20.00 uur
  • Maandag 13 t/m vrijdag 17 maart zijn alle kinderen om 13.00 uur uit
  • Zaterdag 18 maart: Tuinwerkdag
  • Dinsdag 28 maart: Informatie avond voor nieuwe ouders die geïnteresseerd zijn in onze school, aanvang 20.15 uur
  • Woensdag 29 maart: Lezing over het drieledig mensbeeld door de heer Jan Alfrink, aanvang 20.00 uur
  • Zaterdag 1 april: Speelochtend voor nieuwe kleuters en ouders die interesse hebben in onze school, van 11.00 uur tot 13.00 uur.

Een lezing over het drie-ledig mensbeeld van denken, voelen en willen in samenhang met het onderwijs.

De vrijescholen werken vanuit een visie op de mens. Op woensdag 29 maart gaat de lezing over het drieledig mensbeeld. In denken, voelen en willen laat het zich makkelijk uitdrukken. Maar waar merkt u als ouder dat de school vanuit zo’n uitgangspunt werkt? Hoe kunt u het waarnemen in het pedagogisch handelen van leraren? Ik wil u op deze avond zicht bieden op de achtergrondgedachte. Met voorbeelden uit de praktijk van het lesgeven en opvoeden breng ik de verbinding met het alledaagse leven thuis en in de klas.

Jan Alfrink

Jan Alfrink (1949) is 45 jaar werkzaam in het vrijeschoolonderwijs in de steden Rotterdam, Zwolle en Zutphen. Zijn ervaring ligt vooral in de onderbouw, klas 1 t /m 8.
Hij heeft in Rotterdam en Zutphen ook in het VO gewerkt, met 14-, 15-, 16-, 17- en 18 jarigen. Hij was zes jaar directeur van de vrijeschool De IJssel PO in Zutphen.
Hij is mentor van het propedeutisch jaar geweest op Hogeschool Helicon en momenteel gastdocent aan de vrijeschool Pabo.

In 2005 is hij een eigen pedagogisch adviesbureau begonnen. Hij geeft lezingen, cursussen, begeleidt leraren in de klas, schoolmanagement, richt studiedagen in met pedagogisch medewerkers van kindercentra en kinderdagverblijven, lerarencolleges en / of oudergroepen.

In 2003 heeft hij, samen met anderen, de Academie voor Ouders opgericht, een driejarige cursus, waar vaders, moeders, opvoeders in het algemeen ondersteuning vinden in hun opvoedtaken.
Hij was gedurende 17 jaar voorzitter van de Vereniging voor Vrije opvoedkunst.
Hij is gehuwd en vader van 5 volwassen zonen, grootvader van elf kleinkinderen.