weekbericht n.810

17 februari 2017

Uitnodiging informatieverstrekking huisvesting van onze school

op donderdag 23 februari van 19.30 uur tot 20.30 uur.

Sinds enige tijd zijn wij met de gemeente Tilburg in gesprek over de huisvesting van onze school.
De recente ontwikkelingen betreffende de groei van vrijescholen in het algemeen en de onze in het bijzonder vragen om duidelijk beleid en keuzes.
Hier werken wij hard aan en hierover wil ik u graag mondeling informeren. Onderwerp van gesprek zijn o.a. voornemen start 5e kleuterklas en verbouw/aanbouw-plannen.
Graag nodigen wij u uit voor deze bijeenkomst. Ik stel uw aanwezigheid erg op prijs.

Ladja Jiran.

Vrienden van Pallas

Een paar weken geleden heeft u via de mail en op papier een brief meegekregen over de stichting: Vrienden van Pallas over de ouderlijke bijdrage. Zou u zorg willen dragen voor het invullen en terugbezorgen van dit formulier bij de administratie. Nieuwe formulieren zijn verkrijgbaar bij de conciërge.

Lezing over drieledig mensbeeld

Woensdag 8 maart 2017 om 20.00 uur in de grote zaal van Tiliander wordt er een lezing gegeven over het drie-ledig mensbeeld van denken, voelen en willen in samenhang met het onderwijs door de heer Jan Alfrink. In de loop van komende week krijgt uw kind hierover een affiche mee. Het is de eerste lezing uit een reeks van vier.

Oproep invalkracht

Voor onze Peuterspeelkamer Windekind zijn wij op zoek naar een invalkracht voor noodgevallen bij ziekte of afwezigheid van een van de leidsters.
Voor vragen of bij interesse graag mailen met ondergetekende: l.jiran@tiliander.nl

Oudergesprekken

In de week 11 van 13 t/m 17 maart vinden de oudergesprekken plaats. Alle kinderen zijn dan om 13.00 uur uit. We hebben hier dit jaar voor gekozen om de leerkrachten enigszins te ontlasten. Zij hebben immers 20 tot 30 gesprekken in korte tijd te voeren.
Aan het eind van het jaar evalueren we dit en nemen daar zeker ook de mening van de MR in mee.
Bij vragen kunt u mij altijd mailen: l.jiran@tiliander.nl

Fietssleutels

Bij de conciërge staat een doosje met gevonden (fiets) sleutels. Tot de vakantie (24 feb.)
worden ze nog bewaard. Daarna gaan ze weg.

Agenda:

  • Maandag 20 februari: Ouderavond over Leerrijpheid, aanvang 19.45 uur
  • Dinsdag 21 februari: ouderavond klas 1 A en klas 1 B, aanvang 20.00 uur
  • Woensdag 22 februari: Benefiet optreden t.b.v. Boerderij de Kraanvogel in zaal Tiliander
  • Donderdag 23 februari: Informatieverstrekking over groei en bouwplannen van de school
  • Vrijdag 24 februari: School uit om 13.00 uur
  • Van maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart voorjaarsvakantie
  • Woensdag 8 maart: Lezing over het drieledig mensbeeld, aanvang 20.00 uur
  • Maandag 13 t/m vrijdag 17 maart zijn alle kinderen om 13.00 uur uit
  • Zaterdag 18 maart: Tuinwerkdag

Benefiet optreden in zaal Tiliander

Beste mensen,

De vele en heftige regen van vorig jaar heeft voor de biologisch-dynamische Boerderij De Kraanvogel in Esbeek dramatische gevolgen gehad voor hun oogst. Om niet de boer alleen voor deze schade op te laten draaien zijn er diverse acties ondernomen om deze financiële tegenslag mee op te vangen.

Een van de initiatieven hiertoe is een benefiet optreden door

Sandra Coelers en Herman Coenen :
Ameiralinho

op woensdag 22 februari aanvang 20.00 uur,
zaal open om 19.30 uur

in de zaal van Vrije school Tiliander, Lange Nieuwstraat 189 in Tilburg.
Entree € 10,-

In deze muzikaal-poëtische voorstelling verenigen zangeres-gitarist-liedschrijfster Sandra Coelers, en dichter-verteller-concertinaspeler Herman Coenen hun talenten in een lofzang op een wonderschoon oord. Kleurrijk, ontroerend, hilarisch, verstillend. Je wordt er blij van en herkent in de diepte een verlangen dat bij iedereen leeft. Soms kan het paradijs zomaar even hier zijn.

Je bent van harte uitgenodigd.
Meer informatie: www.sandracoelers.nl
www.hermancoenen.wordpress.com