weekbericht n.809

10 februari 2017

Uitnodiging informatieverstrekking huisvesting van onze school
op donderdag 23 februari van 19.30 uur tot 20.30 uur.

Sinds enige tijd zijn wij met de gemeente Tilburg in gesprek over de huisvesting van onze school.
De recente ontwikkelingen betreffende de groei van vrijescholen in het algemeen en de onze in het bijzonder vragen om duidelijk beleid en keuzes.
Hier werken wij hard aan en hierover wil ik u graag mondeling informeren. Onderwerp van gesprek zijn o.a. voornemen start 5e kleuterklas en verbouw/aanbouw-plannen.
Graag nodigen wij u uit voor deze bijeenkomst. Ik stel uw aanwezigheid erg op prijs.

Ladja Jiran.

Aanmelden broertjes en zusjes

Het is voor ons wegens bovenstaand bericht van groot belang een goed overzicht te hebben van het aantal leerlingen dat bij ons op school zal gaan komen. Om teleurstellingen te voorkomen is het belangrijk dat broertjes of zusjes van kinderen die al op school zitten z.s.m. worden aangemeld. Aanmeldformulieren kunt u downloaden vanaf de website of ophalen bij de administratie.

Aanbod lezingen tot de zomervakantie.

Steeds meer ouders kiezen de weg naar onze school. Dat is verheugend.
We vinden het als school een opgave om daarom meer over onze vrijeschool-identiteit te vertellen en daaraan te werken.
Een werkgroep van 3 collega’s organiseert daarom een lezingencyclus van 4 lezingen.
Alle 4 de lezingen worden op school gegeven en de sprekers zijn ervaren vrijeschoolleerkrachten/sprekers die ouders en leerkrachten in toegankelijke taal en met praktijkvoorbeelden meenemen in een bepaald onderwerp.

Data om vast te noteren:

 • 8 maart 2017 een lezing over het drie-ledig mensbeeld van denken, voelen en willen in samenhang met het onderwijs. Door de heer Jan Alfrink.
 • 12 april 2017 een lezing over het vier-ledig mensbeeld van fysiek, ether, astraal en ik in samenhang met het onderwijs. Door de heer Marcel de Leuw.
 • 31 mei 2017 een lezing over de temperamenten binnen het onderwijs. Gegeven door mevr. Annechien Wijnbergh.
 • 14 juni 2017 een lezing over ‘Broederschap tussen pedagogiek en geneeskunde”. Gegeven door de heer Kaspar Mees.

U ontvangt in een later stadium meer informatie.

Namens de werkgroep van juf Sanne, juf Antonita,
Ladja Jiran.

Oproep invalkracht

Voor onze Peuterspeelkamer Windekind zijn wij op zoek naar een invalkracht voor noodgevallen bij ziekte of afwezigheid van een van de leidsters.Voor vragen of bij interesse graag mailen met ondergetekende: l.jiran@tiliander.nl

Fietsen

Op het schoolplein blijven regelmatig fietsen staan. De school is hiervoor niet verantwoordelijk. Vooral in de weekenden wordt het schoolplein soms bezocht door ongewenste bezoekers. Verder staan er een aantal kinderfietsen die er al een tijdje lijken te staan. We gaan deze fietsen merken door er kaarten aan te hangen. Mocht u de eigenaar zijn van zo’n fiets neem hem dan mee en verwijder de kaart. Zodat we na een tijdje kunnen zien welke fietsen geen eigenaar hebben en verwijderd kunnen worden.

Ouderavond Peronniek

De ouderavond van de Peronniek-klas van dinsdag 14 februari is verzet naar dinsdag 9 mei.

Agenda:

 • Maandag 20 februari: Ouderavond over Leerrijpheid, aanvang 19.45 uur
 • Dinsdag 21 februari: ouderavond klas 1 A, aanvang 20.00 uur
 • Woensdag 22 februari: Benefiet optreden t.b.v. Boerderij de Kraanvogel in zaal Tiliander
 • Donderdag 23 februari: Informatieverstrekking over groei en bouwplannen van de school
 • Vrijdag 24 februari: School uit om 13.00 uur
 • Van maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart voorjaarsvakantie
 • Woensdag 8 maart: Lezing over het drieledig mensbeeld, aanvang 20.00 uur

Benefiet optreden in zaal Tiliander

Beste mensen,

De vele en heftige regen van vorig jaar heeft voor de biologisch-dynamische Boerderij De Kraanvogel in Esbeek dramatische gevolgen gehad voor hun oogst. Om niet de boer alleen voor deze schade op te laten draaien zijn er diverse acties ondernomen om deze financiële tegenslag mee op te vangen.

Een van de initiatieven hiertoe is een benefiet optreden door
Sandra Coelers en Herman Coenen:
Ameiralinho

op woensdag 22 februari aanvang 20.00 uur,
zaal open om 19.30 uurin de zaal van Vrije school Tiliander, Lange Nieuwstraat 189 in Tilburg.
Entree € 10,-

In deze muzikaal-poëtische voorstelling verenigen zangeres-gitarist-liedschrijfster Sandra Coelers, en dichter-verteller-concertinaspeler Herman Coenen hun talenten in een lofzang op een wonderschoon oord. Kleurrijk, ontroerend, hilarisch, verstillend. Je wordt er blij van en herkent in de diepte een verlangen dat bij iedereen leeft. Soms kan het paradijs zomaar even hier zijn.

Je bent van harte uitgenodigd.
Meer informatie: www.sandracoelers.nl
www.hermancoenen.wordpress.com