weekbericht n.808

3 februari 2017

Uitnodiging informatieverstrekking huisvesting van onze school

op donderdag 23 februari van 19.30 uur tot 20.30 uur.
Sinds enige tijd zijn wij met de gemeente Tilburg in gesprek over de huisvesting van onze school.
De recente ontwikkelingen betreffende de groei van vrijescholen in het algemeen en de onze in het bijzonder vragen om duidelijk beleid en keuzes.
Hier werken wij hard aan en hierover wil ik u graag mondeling informeren. Onderwerp van gesprek zijn o.a. voornemen start 5e kleuterklas en verbouw/aanbouw-plannen.
Graag nodigen wij u uit voor deze bijeenkomst. Ik stel uw aanwezigheid erg op prijs.

Ladja Jiran.

Aanbod lezingen tot de zomervakantie.

Steeds meer ouders kiezen de weg naar onze school. Dat is verheugend.
We vinden het als school een opgave om daarom meer over onze vrijeschool-identiteit te vertellen en daaraan te werken.
Een werkgroep van 3 collega‟s organiseert daarom een lezingencyclus van 4 lezingen.
Alle 4 de lezingen worden op school gegeven en de sprekers zijn ervaren vrijeschoolleerkrachten/sprekers die ouders en leerkrachten in toegankelijke taal en met praktijkvoorbeelden meenemen in een bepaald onderwerp.

Data om vast te noteren:

  • 8 maart 2017 een lezing over het drie-ledig mensbeeld van denken, voelen en willen in samenhang met het onderwijs. Door de heer Jan Alfrink.
  • 12 april 2017 een lezing over het vier-ledig mensbeeld van fysiek, ether, astraal en ik in samenhang met het onderwijs. Door de heer Marcel de Leuw.
  • 31 mei 2017 een lezing over de temperamenten binnen het onderwijs. Gegeven door mevr. Annechien Wijnbergh.
  • 14 juni 2017 een lezing over „het broederschap‟ van pedagogiek en de medische invalshoek. Gegeven door de heer Kaspar Mees.

U ontvangt in een later stadium meer informatie.

Namens de werkgroep van juf Sanne, juf Antonita,
Ladja Jiran.

Het carnavalsfeest op school

In de bijlage van deze mail treft u een brief met meer informatie over het carnavalsfeest op school op vrijdag 24 februari. Alle kinderen zijn dan om 13.00 uur uit.

Website Vereniging van Vrije Scholen

Sinds maandag 23 januari is er een nieuwe website online van de Vereniging van vrijescholen: www.kiezenvoordevrijeschool.nl De website „Kiezen voor de vrijeschool‟ is bedoeld als een eerste kennismaking met de vrijeschool voor leerlingen, ouders, studenten, leerkrachten en belangstellenden.

Ouderavond Peronniek

De ouderavond van de Peronniek-klas van dinsdag 14 februari is verzet naar dinsdag 9 mei.

Benefiet optreden in zaal Tiliander

Woensdagavond 22 februari om 20.00 uur treden Sandra Coelers en Herman Coenen op ten bate van boerderij de Kraanvogel met hun voorstelling: “Ameiralinho”.
In deze muzikaal-poëtische voorstelling verenigen zangeres-gitarist-liedschrijfster Sandra en dichter-verteller-concertinaspeler Herman hun talenten in een lofzang op een wonderschoon oord. Kleurrijk, ontroerend, hilarisch, verstillend. Je wordt er blij van en herkent in de diepte een verlangen dat bij iedereen leeft. Soms kan het paradijs zomaar even hier zijn.
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Entree 10.00 euro.

Agenda:

  • Dinsdag 7 februari: Ouderavond klas 2, aanvang, 19.30uur
  • Maandag 20 februari: Ouderavond over Leerrijpheid, aanvang 19.45 uur
  • Woensdag 22 februari: Benefiet optreden t.b.v. Boerderij de Kraanvogel in zaal Tiliander
  • Donderdag 23 februari: Informatieverstrekking over groei en bouwplannen van de school
  • Vrijdag 24 februari: School uit om 13.00 uur
  • Van maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart voorjaarsvakantie