weekbericht n.806

20 januari 2017

Driekoningenspel

Vrijdag 20 januari om 16.30 uur en 19.30 uur wordt het driekoningenspel opgevoerd voor kinderen vanaf klas 4 en ouders en belangstellenden.

Ouderavond over lezen

Dinsdag 24 januari om 20.15 uur is er een leuke en inspirerende avond over lezen, boeken en jeugdliteratuur.
Met allerlei tips over op welke manier je als ouder je kind kunt enthousiasmeren om te lezen en natuurlijk het belang van het lezen voor je kind.
Deze avond begint om 20.00 en wordt verzorgd door de bibliotheek.

Gevonden voorwerpen

De kist met gevonden voorwerpen in de centrale hal is overvol. Mocht u iets kwijt zijn kijk dan even in de kist onder het prikbord. Wellicht vind u daar de sloffen, de vest, of de broodtrommel enz. van uw kind terug. Op woensdag 1 februari zal alles worden uitgespreid op het podium op de speelplaats (of bij slecht weer in de grote zaal). Dan is de laatste mogelijkheid om uw bezittingen terug te zoeken. Na 1 februari worden de spullen naar de kringloopwinkel gebracht.

Agenda:

  • Vrijdag 20 januari: Driekoningenspel om 16.30 uur en om 19.30 uur.
  • Dinsdag 24 januari: Ouderavond over lezen, verzorgd door de bibliotheek aanvang 20.15 uur
  • Dinsdag 24 januari: Ouderavond klas 3 verplaatst van 13-2 naar 24-1
  • Dinsdag 24 januari: Informatie avond voor nieuwe ouders, aanvang 20.15 uur
  • Zaterdag 28 januari: Speelochtend voor nieuwe kleuters en peuters van 11.00 tot 13.00 uur
  • Dinsdag 31 januari: Ouderavond klas 5, aanvang 20.00 uur
  • Woensdag 1 februari: Ouderavond klas 4, aanvang 19.30 uur
  • Dinsdag 7 februari: Ouderavond klas 2, aanvang, 19.30uur
  • Dinsdag 14 februari: Ouderavond klas Peronniek, aanvang 20.00 uur
  • Maandag 20 februari: Ouderavond over Leerrijpheid, aanvang 19.45 uur

Nieuws van de Medezeggenschaps Raad

Beste ouders,
Dit schooljaar is de MR wegens omstandigheden voor het eerst op 1 december jl. bij elkaar gekomen. Momenteel bestaat de MR uit Mireille van Opstal en Anke Spijkers vanuit Tiliander en Christian Langeveld en Valérie Rijckmans vanuit ouders.
Vanwege het verlopen van de zittingstermijnen van Valérie (eind 2016) en Christiaan (september 2017) zijn we op zoek naar nieuwe leden voor de MR vanuit de ouders.
De MR komt gemiddeld vier keer per schooljaar bij elkaar en volgt het beleid en de ontwikkelingen van Tiliander nauwgezet.
Op bepaalde punten heeft de MR speciale bevoegdheden zoals adviesrecht, instemmingsrecht, initiatiefrecht en informatierecht. De rol van de leden vanuit de ouders is vertegenwoordiging van de ouders bij beslissingen over heden en toekomst van de school.
Ons voorstel is om in januari verkiezingen te organiseren waaruit twee nieuwe ouders voortkomen om de rollen van Christiaan en Valérie over te nemen. Om een solide overgang te kunnen bewerkstelligen zouden we graag de twee nieuwe ouders vanaf februari in de MR verwelkomen om deze in deze periode tot de zomervakantie in te kunnen werken.
We hebben als MR de volgende profielschets opgesteld voor kandidaten en uiteraard staat het alle ouders van leerlingen van Tiliander vrij zich kandidaat te stellen.

Het is fijn als kandidaten:

  • Affiniteit hebben met medezeggenschap
  • Affiniteit hebben met onderwijs
  • Bereid zijn enkele dagdelen beschikbaar te zijn voor overleg
  • Bereid zijn eventueel de rol van voorzitter op zich te nemen
  • Bereikbaar zijn voor de achterban

Voor verdere informatie over wat het inhoudt om in de MR te zitten of voor andere vragen of opmerkingen over de procedure kun je contact opnemen met Valérie Rijckmans (voorzitter) via
TilianderMR@gmail.com

Heb je interesse om je verkiesbaar te stellen, stuur dan een mail naar bovenstaand adres.

Namens de MR
Valérie Rijckmans