weekbericht n.803

16 december 2016

Kerstviering

Op donderdag 22 december a.s. is het de laatste schooldag van dit kalenderjaar. Aan het begin van de dag houden wij onze kerstbijeenkomst met de leerlingen van de lagere school.
(Dus niet voor de kleuters).
Mochten er ouders zijn die deze bijeenkomst bij willen wonen: u bent van harte welkom! De bijeenkomst duurt van 8.45 uur tot ongeveer 9.15 uur. Wij hopen wel dat u niet tussentijds vertrekt en, helaas, baby’s of hele kleine kinderen kunnen storend zijn.
L. Jiran

Paradijsspel

Vrijdag 16 december om 14.00 uur en om 19.30 uur wordt het paradijsspel opgevoerd. Om 14.00 uur is alleen bestemd voor de leerlingen binnen de school. De opvoering van 19.30 uur is voor ouders en belangstellenden. Kinderen zijn welkom vanaf klas 3.

Kerstspel

Donderdag 22 december om 17.00 uur en om 19.30 uur wordt door de leerkrachten van de school het kerstspel opgevoerd voor ouders en belangstellenden, kinderen zijn welkom vanaf 5 jaar.

Agenda:

 • Vrijdag 16 december: Paradijsspel om 14.00 uur alleen voor leerlingen binnen de school en om 19.30 uur voor ouders en belangstellenden, kinderen zijn welkom vanaf klas 3
 • Dinsdag 20 december: Kerstviering voor ouders en kinderen van klas 6 aanvang 19.30 uur
 • Donderdag 22 december: Kerstviering van 8.45 uur tot 9.15
 • Donderdag 22 december: Uitvoering kerstspel om 17.00 uur en om 19.30 uur, vanaf 5 jaar
 • Donderdag 22 december: School uit om 13.00 uur
 • Vrijdag 23 december tot en met vrijdag 6 januari: Kerstvakantie
 • Woensdag 18 januari: Pallas studiedag, alle kinderen zijn vrij
 • Vrijdag 20 januari: Driekoningenspel
 • Dinsdag 24 januari: Ouderavond over lezen, verzorgd door de bibliotheek
 • Dinsdag 24 januari: Ouderavond klas 3 verplaatst van 13-2 naar 24-1

Nieuws van de Medezeggenschaps Raad

Beste ouders,
Dit schooljaar is de MR wegens omstandigheden voor het eerst op 1 december jl. bij elkaar gekomen. Momenteel bestaat de MR uit Mireille van Opstal en Anke Spijkers vanuit Tiliander en Christian Langeveld en Valérie Rijckmans vanuit ouders.
Vanwege het verlopen van de zittingstermijnen van Valérie (eind 2016) en Christiaan (september 2017) zijn we op zoek naar nieuwe leden voor de MR vanuit de ouders.
De MR komt gemiddeld vier keer per schooljaar bij elkaar en volgt het beleid en de ontwikkelingen van Tiliander nauwgezet.
Op bepaalde punten heeft de MR speciale bevoegdheden zoals adviesrecht, instemmingsrecht, initiatiefrecht en informatierecht. De rol van de leden vanuit de ouders is vertegenwoordiging van de ouders bij beslissingen over heden en toekomst van de school.
Ons voorstel is om in januari verkiezingen te organiseren waaruit twee nieuwe ouders voortkomen om de rollen van Christiaan en Valérie over te nemen. Om een solide overgang te kunnen bewerkstelligen zouden we graag de twee nieuwe ouders vanaf februari in de MR verwelkomen om deze in deze periode tot de zomervakantie in te kunnen werken.
We hebben als MR de volgende profielschets opgesteld voor kandidaten en uiteraard staat het alle ouders van leerlingen van Tiliander vrij zich kandidaat te stellen.

Het is fijn als kandidaten:

 • Affiniteit hebben met medezeggenschap
 • Affiniteit hebben met onderwijs
 • Bereid zijn enkele dagdelen beschikbaar te zijn voor overleg
 • Bereid zijn eventueel de rol van voorzitter op zich te nemen
 • Bereikbaar zijn voor de achterban

Voor verdere informatie over wat het inhoudt om in de MR te zitten of voor andere vragen of opmerkingen over de procedure kun je contact opnemen met Valérie Rijckmans (voorzitter) via
TilianderMR@gmail.com

Heb je interesse om je verkiesbaar te stellen, stuur dan een mail naar bovenstaand adres.

Namens de MR
Valérie Rijckmans