Informatie avond Basisschool Tiliander

7 september 2017

Informatie avond Basisschool Tilianderwerkend vanuit antroposofie

Dinsdag 3 oktober 2017 organiseert Basisschool Tiliander een informatieavond.
Aanvang: 20.15 uur

“Niet voor de school, maar voor het leven leren wij”
(Seneca, Romeins filosoof)

Pedagogische uitgangspunten van Basisschool Tiliander:
Wij stellen ons tot doel de in elk kind aanwezige kwaliteiten en krachten wakker te maken. Naast kennis en intellectuele vaardigheden worden ook wilskracht en gevoel ontwikkeld.
Alle vakken ondersteunen deze brede ontwikkeling van het kind. Intellectueel, creatief, ambachtelijk en sociaal wordt het kind uitgedaagd om zijn persoonlijkheid te ontplooien. Het aanbod van vakken is dan ook gericht op het ontwikkelen van deze vaardigheden: naast rekenen en taal is er een breed aanbod in kunstzinnige vakken als (vorm)tekenen, schilderen, zingen, fluiten, toneel, spel, handenarbeid, handwerken. Leerstof is hierbij altijd middel en ontwikkeling het doel.
Ons onderwijs vraagt om situaties waarin leraren en leerlingen het beste dat ze in huis hebben laten zien, situaties waarin zij zich door elkaar laten uitdagen en inspireren. Zodat kinderen kunnen uitgroeien tot mensen die zelf betekenis en richting aan hun leven geven en hun eigen plek weten te vinden in een snel veranderende samenleving.
Normen en waarden
Voor ons zijn de algemeen menselijke waarden als gemeenschapszin, respect, naastenliefde en compassie, elementaire normen. Deze worden niet opgelegd maar als basisgevoelens in de lessen en in de omgang met elkaar bewust gewekt.
De christelijke jaarfeesten, gerelateerd aan de baan van de zon door het jaar, worden gevierd en vormen een houvast door het schooljaar heen. Cultuur en natuur vallen samen in deze seizoensfeesten.

Onder het dak van basisschool Tiliander bevinden zich:

  • Peuterspeelkamer Windekind
  • De kleuterschool (groep 1 en 2): De kleuters kunnen in een beschermde omgeving naar hartenlust spelen en zichzelf en de wereld ontdekken.
  • De lagere school (groep 3 t/m 8): een plek waar kinderen leren vanuit inspiratie en enthousiasme. Kinderen hebben niet primair onze logica nodig maar wel onze liefdevolle benadering van de leerstof zelf.
  • Peronniek: Onze integratieklas voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZML)
  • Buitenschoolse Opvang Tiliander.

Tijdens de informatie avond zijn een kleuterleidster en een leerkracht van de lagere school aanwezig om u te vertellen over praktijk, inhoud en achtergrond. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen.

Speelochtend zaterdag 7 oktober 2017 van 11.00 uur tot 13.00 uur
Zaterdagochtend 7 oktober opent Basisschool Tiliander opnieuw haar deuren. Ouders die belangstelling hebben voor het kleuteronderwijs op Tiliander, zijn samen met hun peuter of kleuter van harte welkom. Uw kind kan spelen, u kunt de sfeer proeven en vragen stellen over onze manier van werken.

Basisschool Tiliander vindt u aan de Lange Nieuwstraat 189, Tilburg
Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken: www.tiliander.nl. of telefonisch contact opnemen met school: 013-5431963.

Informatie avond Basisschool Tiliander | Tiliander