Michaelsfeest2019

19 september 2019

Beste ouders,
Op vrijdag 27 sept. a.s. vieren we met alle kinderen het Michaelsfeest. De kleuters hebben op deze dag hun eigen feest. Zij maken een wandeling en ontmoeten het appelvrouwtje (nog niet doorvertellen, het moet een verrassing blijven). Weer terug op school mogen zij genieten van de Michaelsmaaltijd.
De lagere school en de kinderen van Peronniek vieren het feest op de Pierenberg in Oisterwijk. Klas 1,2,3 en Peronniek zullen daar met de bus heengaan. Klas 4,5 en 6 komen in kleine groepjes onder begeleiding op de fiets. Wil iedereen voor een goede fiets zorgen?
In het bos aangekomen zullen de kinderen een spannende ontmoeting hebben met…..een draak! En die draak zal getemd moeten worden, gaat hen dat lukken?
De kinderen zullen, aangekomen in het bos, een in de klas besproken thema gaan vormgeven met zand, takjes, mos, bladeren en alles wat er verder nog te vinden is. De kinderen mogen daarvoor emmertjes en (kleine) schepjes meenemen van huis, graag voorzien van naam. Degene die met de fiets gaan, kunnen deze spulletjes in de bak doen die met een van de bussen of een auto meegaat. De kinderen mogen gewoon brood meenemen, van al dat werken krijg je trek!
Om ongeveer 12.00 uur zijn we weer op school, waar we in mooi versierde lokalen de maaltijd zullen gebruiken.

Wellicht ten overvloede, de school begint gewoon om half 9!
Alle kinderen zijn om 13.00 uur uit!

Ook bij slecht weer zullen we gaan. Het is dus belangrijk dat kinderen indien nodig regenkleding en laarzen bij zich hebben. Natuurlijk hopen we op een stralende Michaelsdag!

Met vriendelijke groet,
Namens de jaarfeestengroep,
Lilian van Hassel, Antonita Gil-Toresano Cuevas, Woudy Mulders en Heleen Heeres