weekbericht N.992

24 september 2021

Beste ouders, De eerste drie schoolweken hebben we achter de rug. Weken met ouderavonden, oudergesprekken, studiemiddag maar vooral drie weken met kinderen. Wat fijn dat we zulke mooie weken hebben doorgemaakt. Dat belooft veel goeds voor het gehele schooljaar. Woensdag hebben we het eerste jaarfeest: St. Michaël. In de bijlage ontvangt u meer informatie over de wijze waarop we dit feest vieren inclusief achtergrondinformatie. Helaas komt de herfstmarkt nog te vroeg. We zijn aan het onderzoeken of het eventueel in een andere periode wel doorgang kan vinden. We wensen u, in lijn met St. Michaël, veel moed toe. Het team van basisschool Tiliander.


Nieuwe situatie Wat fijn dat er vanaf 25 september weer meer mogelijkheden zijn. Ouderavonden vinden weer op school plaats. We hoeven de 1 1⁄2 meter afstand niet meer strikt te hanteren. We kunnen jaarfeesten weer organiseren met jullie aanwezigheid. We kunnen nu weer zoveel meer. Dat vinden wij heel erg fijn. We hebben wel in de afgelopen periode gemerkt dat het voor schooltijd voor de leerlingen veel rustiger was op het schoolplein. Ze hadden de ruimte om te spelen. Daarbij speelt ook mee dat we nog steeds groeien en dat we dus meer kinderen hebben en dus ook meer ouders. Om de kinderen op de schoolpleinen de gelegenheid te geven om te spelen en te zorgen dat dit veilig gebeurt, vragen wij u om uw kind alleen het schoolplein op te laten gaan en zelf achter het hek te blijven. Voor zowel de kleuterklassen als de klassen van de lagere school was en is het fijn om in alle rust naar binnen te gaan. De gangen zijn niet zo breed en als deze gevuld zijn met alle leerlingen en ouders is het erg druk. Daarnaast draagt het zelfstandig de jassen en schoenen aan- en uitdoen bij aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kinderen.

We gebruiken de volgende ingangen:

Kleuterklassen A en C blijven de ingang aan de Buitenstraat gebruiken.
Kleuterklas B op de grote speelplaats.
Kleuterklas D op het plein bij de hoofdingang.
Kleuterklas E blijft de zij-ingang aan de Lange Nieuwstraat gebruiken.
Klas 1a, 1b, 2 en 3a op het plein bij de hoofdingang.
Klas 3b, 4, 5, 5/6 en 6 op de grote speelplaats.
Peronniek blijft hun eigen ingang aan de Buitenstraat gebruiken.

Op beide pleinen is vanaf 8.15 uur pleinwacht.

Voordat de bel gaat gaan de klasleerkrachten naar buiten en heeft u eventueel de gelegenheid om een vraag te stellen aan de leerkracht.

Om 8.25 uur gaat de bel. De leerlingen van de lagere school gaan dan met de eigen leerkracht naar de klas, zodat ze echt om 8.30 uur met de les kunnen beginnen. Vervolgens komen de kleuterleerkrachten naar buiten. De kleuters gaan om 8.30 uur met de juf naar binnen. Als de school uit gaat, worden de leerlingen naar buiten gebracht. Zij gaan op dezelfde wijze en plaats naar buiten zoals ze naar binnen zijn gegaan. U mag na schooltijd op het plein wachten.
We gaan dit op deze wijze een aantal weken doen, waarna we het gaan evalueren.

Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen naar school. Zij blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. Bij twijfel: blijf thuis. Na 24 uur klachtenvrij mag uw kind weer naar school komen. Bij aanhoudende milde klachten mag een kind na 7 dagen weer naar school. 
Als een kind de klachten passende bij corona toont en eventueel getest wordt blijft het thuis tot de uitslag bekend is. Bij een positieve testuitslag krijgt u van de GGD te horen wat er van u verwacht wordt. Bij een negatieve testuitslag van het kind mag het kind weer naar de school, ook als nog niet alle klachten weg zijn. Als een leerling een positieve testuitslag heeft, hoeft niet meer de gehele klas in quarantaine. Ze mogen gewoon naar school komen. Ook hier blijft gelden: blijf thuis bij klachten. Uiteraard wordt u ingelicht als een klasgenoot een positieve testuitslag heeft.


Schoolgids De nieuwe schoolgids staat op de website:
https://www.tiliander.nl/bestanden/schoolgids- 2021-2022.pdf
Praktische informatie over het huidige schooljaar zoals vrije dagen en ouderavonden vindt u in informatiekalender:
https://www.tiliander.nl/bestanden/informatiekalender-2021-2022.pdf Bericht van de MR:


Beste ouders, Voor de vakantie hebben we jullie mening gevraagd over de coronaperiode die achter ons ligt. Ruim 80 ouders hebben daar gehoor aan gegeven, waarvoor onze hartelijke dank! We hebben alle ingevulde enquêtes doorgestuurd naar de docenten van de betreffende klas. Uiteraard willen we jullie ook in grove lijnen de belangrijkste conclusies meedelen:
- Er is unaniem lof voor de docenten: wat is iedereen trots op de manier waarop zij invulling hebben gegeven aan het onderwijs tijdens zo’n ingrijpende tijd waar ‘normaal’ lesgeven ineens niet meer kon.
- Uiteraard konden er zaken beter, met name in de communicatie verliep niet alles vlekkeloos.
- Waar de kinderen van klas 1 tot en met 6 iedere dag een mail kregen met instructies, was dat voor kleuterklassen natuurlijk lastiger te organiseren. We lezen in de resultaten van de enquête dat ouders van de kleuterklassen daardoor het meest het gevoel hadden de verbinding met school te hebben gemist.
- Een groep ouders is van mening dat de school zich had moeten afzetten tegen het landelijke beleid van het kabinet en het RIVM. Zij zijn van mening dat de school een meer eigen koers had moeten varen.
- Een andere groep ouders is juist van mening dat de school strenger had moeten optreden en stelliger had moeten zijn in het aangeven van de grenzen en het volgen van het kabinets- en RIVM-beleid.    
- Veel mensen willen graag meer en persoonlijk kennismaken met de nieuwe directeur, Marcel Pennings.
- Vrijwel iedereen hoopt dat de school weer zoveel mogelijk activiteiten organiseert, om zo de betrokkenheid te vergroten.
- Veel ouders hebben wel een groot gemis ervaren door elkaar zo weinig te zien. Ze hadden daar nog best wat meer creativiteit in verwacht, bijvoorbeeld via teams, juffen aan het hek, foto’s uit de klas en dergelijke.

Advies van de Medezeggenschapsraad Naar aanleiding van de resultaten van deze enquête is ons advies:
-Om de zichtbaarheid van Marcel te vergroten, zou het fijn zijn als hij enkele keren per week buiten aanwezig is op het schoolplein bij het wegbrengen en ophalen van de kinderen. Zo kunnen ouders informeel kennismaken. Marcel gaf direct aan dat advies ter harte te nemen: alle kans dus dat u hem binnenkort tegen het lijf loopt!
- Daarnaast hebben wij een kort filmpje opgenomen waarin u ook kennis met hem kunt maken: https://youtu.be/yLe3tV8ufrM.
- De MR is van mening dat een dialoog over het coronabeleid geen toegevoegde waarde heeft. We zijn bang dat de stelligheid van de verschillende standpunten alleen maar gaat leiden tot meer polarisatie in plaats van meer verbinding. We zijn bang dat dit debat inmiddels zo is verhard, dat we enkel de kloof tussen de verschillende ouders vergroten, dan dat we dichter bij elkaar komen. We hebben ook in de praktijk ervaren dat het uiten van gepolariseerde standpunten juist leidt tot onderlinge irritatie tussen groepen ouders, in plaats van wederzijds begrip. Wij zijn van mening dat zo’n sterk gepolariseerd debat niet thuishoort op school. Het zorgt eerder voor onveiligheid dan voor verbinding. Er zijn podia en mogelijkheden te over om je mening te ventileren op social media, het Malieveld en ga zo maar door. Wij denken dat de school meer gebaat is bij rust, zeker nu het ergste leed achter de rug is en binnenkort ook de anderhalve metermaatregel wordt afgeschaft.
- Wij denken dat het verstandig is als de klassenouders heldere huisregels opstellen over whatsappgroepen en wat daar wel en niet thuishoort. Nu bestaan daar verschillende opvattingen over, die weer leiden tot onderlinge irritatie: wat de ene ouder ziet als vrijheid van meningsuiting, is voor de andere ouder juist een bron van irritatie waar hij of zij niet op zit te wachten. Duidelijkheid vooraf geeft dan meer rust.

Tot slot willen wij iedereen nogmaals danken voor het invullen van de enquête. Mocht u nog aanvullende suggesties of vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de MR via MR@tiliander.nl, of spreekt u ons even aan op het schoolplein. Bregje van Goethem is moeder van Dorus (klas 3A) en Jesse (klas 1), Richard Engelfriet is vader van Suus (combinatieklas 5/6) en Thijs (klas 4).   

Agenda: * Maandag 27 september: Ouderavond kleuterklas A en C en D
* Dinsdag 28 september: Ouderavond kleuterklas B
* Woensdag 29 september: St. Michaëlsfeest
* Woensdag 29 september: Ouderavond kleuterklas E
* Maandag 4 oktober: Ouderavond klas 4
* Dinsdag 5 oktober: Studiedag, alle kinderen vrij
* Dinsdag 12 oktober: Informatieavond voor nieuwe ouders
* Zaterdag 16 oktober: Speelochtend voor aanstaande kleuters
* Dinsdag 19 oktober: Ouderavond klas 2
* Vrijdag 22 oktober: Personeelsdag, alle kinderen zijn vrij
* Maandag 25 oktober t/m vrijdag 29 oktober herfstvakantie     


Kindmonitor 0 t/m 11 jaar De GGD Hart voor Brabant heeft eind september een uitnodiging om de Kindmonitor in te vullen verstuurd naar ruim 35.000 ouders van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit deze enquête gaan over de gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de kinderen. Heb je een uitnodiging ontvangen? Doe mee, jouw mening telt! Meer informatie en een kort filmpje kun je vinden op www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant