weekbericht N.987

16 juli 2021

Beste ouders, Nog één weekje en dan is het zomervakantie. Zo’n laatste week is belangrijk om eventueel zaken goed af te ronden, zodat we over 6 weken ook weer goed verder kunnen gaan. Zo’n laatste week is altijd een beetje druk, maar zeker ook heel gezellig. We maken er een mooie afsluitende week van. Bij afsluiting hoort natuurlijk ook evaluatie. Wij doen dat zeker intern, maar willen in samenwerking met de MR ook graag horen hoe jullie over bepaalde dingen denken. Verderop in dit weekbericht kunt u hier meer over lezen. Samen kunnen we groeien! Het team van basisschool Tiliander.


Ouderfeedback
We hebben een heftig, vreemd maar soms ook mooi jaar achter de rug. Sommige ouders waren teleurgesteld over de manier waarop het thuisonderwijs verliep. Anderen waren hier juist heel enthousiast over. Er zijn soms heftige discussies gevoerd waarin mensen lijnrecht tegenover elkaar zijn komen te staan. Verbindende jaarfeesten hebben we moeten missen. Nu is het tijd voor reflectie en vooruit kijken. Wat mogen we nog leren? Hoe willen we verder? Hoe gaan we terug naar de saamhorigheid die zo typerend is voor onze school? Zoals u in het weekbericht heeft kunnen lezen wil de MR graag hierover in gesprek. Daarom willen we u vragen de volgende 3 vragen te beantwoorden. Uiteraard behandelen wij uw antwoorden vertrouwelijk. Uw antwoorden zijn anoniem, het enige dat we vragen is aan te geven in welke klas uw kind zit zodat de feedback ook bij de juiste persoon aankomt. Heeft u kinderen in verschillende klassen dan vragen wij u de vragen nogmaals in te vullen. Klik op onderstaande link om de vragen te beantwoorden.
https://forms.gle/CjBtHBtHxb3U1zxM6

Kermis Vanaf vandaag gaat de Tilburgse Kermis weer van start. Er is de hele week al druk aan gebouwd wat u misschien al gemerkt heeft i.v.m. met wegafzettingen. Houdt er rekening mee dat er misschien een andere route nodig is naar school die meer tijd kost, zodat u op tijd bent bij o.a. de getuigschriftuitreikingen.

Getuigschriftenuitreiking Heel fijn dat de ouders getuige kunnen zijn van de getuigschriftenuitreiking. Hierbij is de 1 1⁄2 meter afstand de basis. De uitreiking vindt plaats in onze mooie grote zaal. Vanwege de grootte van de zaal kunnen alleen de ouders van de betreffende klas erbij aanwezig zijn.
Hierbij de indeling:

Donderdag 22 juli
8.30 uur klas 1
9.30 uur klas 2b
10.30 uur klas 3
11.30 uur klas 4/5
12.30 uur klas 4
13.30 uur Peronniek 

Vrijdag 23 juli
8.45 uur klas 5
9.45 uur klas 2a
11.15 uur klas 6    
 


Gevonden voorwerpen De mand met gevonden voorwerpen is weer overvol. Volgende week zal onze conciërge Sandra nog een filmpje van de spullen in de app zetten. Is er iets wat u mist is het altijd mogelijk om even contact op te nemen met school en als wij het niet kunnen vinden, na toestemming, even zelf in de mand te duiken.

Tuinwerkdag zaterdag 17 juli We zijn erg blij met onze groene speelplaats, die alsmaar groener wordt! Het wordt hoogtijd om wat te snoeien en ongewenste planten weg te halen. Vooral het zicht op de ramen moet weer vrij zijn. Ook de struiken kunnen we terugsnoeien.

De tuin is altijd door ouders, en ieder die wil helpen, bijgehouden. Afgelopen tijd kon alleen het hoognodige gedaan worden. Er kan nu weer begonnen worden! Graag willen we voor de vakantie gaan starten met een enthousiaste tuingroep. Ervaring is niet nodig, gezellig samen aan de slag.
Zaterdag 17 juli tussen 9.30 uur -12.30 uur. Iedereen is welkom, vele handen maken licht werk! Voor koffie en een koekje wordt gezorgd! Ook al kom je een uurtje meehelpen, heel graag! Er zijn wat snoeischaren, kruiwagen en gereedschap. Maar graag ook je eigen gereedschap meenemen. Oproep; heeft er iemand een aanhangwagen om het tuinafval af te voeren? Om ongeveer te weten met hoeveel mensen we zijn graag opgeven via een mail bij; c.dries@tiliander.nl Ieder die ook maar eventjes kan is welkom! Wij zijn er groene groetjes juf Chris


Agenda: U begrijpt dat het een en ander mede afhankelijk is van de ontwikkelingen op het gebied van het Covid-virus.
* Zaterdag 17 juli: Tuinwerkdag van 9.30 uur tot 12.30 uur
* Vrijdag 23 juli: Laatste schooldag, alle kinderen om 13.00 uur uit.
* Zomervakantie van vrijdag 23 juli t/m vrijdag 3 september.
* Maandag 6 september: eerste schooldag voor de lagere school.
* Dinsdag 7 september: eerste schooldag voor de kleuters.