weekbericht N.986

09 juli 2021

Beste ouders, Vandaag (vrijdag) komen de kinderen uit de hogere klassen weer terug van schoolkamp. We zijn er van overtuigd dat ze het goed naar hun zin hebben gehad. Fijn dat dit weer mogelijk is. Ook fijn dat we straks weer de uitreiking van de getuigschriften in het bijzijn van ouders kunnen doen. Bij alles wat we doen zijn de RIVM-maatregelen leidend. Zo ook de anderhalve meter tussen volwassenen. Wij verzoeken iedereen dit te respecteren. Je kan het er mee eens zijn of niet. Dat mag. Ook dat respecteren en accepteren wij. We vragen echter wel vriendelijk doch dringend om aan iedereen die wel de geldende maatregelen willen aanhouden de gelegenheid hiervoor te geven. Dus hou hier bijvoorbeeld rekening mee bij de verschillende ingangen van de school. Laten we allemaal elkaar accepteren en hier naar handelen. Het samen buitenspelen is weer heel fijn om te zien. Ook de vlinderdag, waarbij de nieuwe eerste klassers elkaar konden ontmoeten, was mooi om te zien. Zo gaan we de laatste twee weken in.  Het team van basisschool Tiliander.

Getuigschriftenuitreiking Heel fijn dat de ouders getuige kunnen zijn van de getuigschriftenuitreiking. Hierbij is de 1 1⁄2 meter afstand de basis. De uitreiking vindt plaats in onze mooie grote zaal. Vanwege de grootte van de zaal kunnen alleen de ouders van de betreffende klas erbij aanwezig zijn.
Hierbij de indeling:

Donderdag 22 juli
8.30 uur klas 1
9.30 uur klas 2b
10.30 uur klas 3
11.30 uur klas 4/5
12.30 uur  klas 4
13.30 uur  Peronniek

Vrijdag 23 juli
8.45 uur klas 5

9.45 uur  klas 2a
11.15 uur  klas 6

Heeft u de klassenfoto al? Tot en met vrijdag 16 juli is deze nog verkrijgbaar.
Er is per kind 1 foto beschikbaar, deze kunt u aanschaffen door 4 euro gepast in een envelop te doen met de naam en klas van uw kind erop vermeld.
Deze envelop mag worden afgegeven bij de leerkracht of bij Sandra, onze conciërge. Vervolgens krijgt uw kind de foto mee retour.

Tuinwerkdag zaterdag 17 juli  We zijn erg blij met onze groene speelplaats, die alsmaar groener wordt!
Het wordt hoogtijd om wat te snoeien en ongewenste planten weg te halen.
Vooral het zicht op de ramen moet weer vrij zijn. Ook de struiken kunnen we terugsnoeien.  De tuin is altijd door ouders, en ieder die wil helpen, bijgehouden.
Afgelopen tijd kon alleen het hoognodige gedaan worden. Er kan nu weer begonnen worden!
Graag willen we voor de vakantie gaan starten met een enthousiaste tuingroep. Ervaring is niet nodig, gezellig samen aan de slag.
Zaterdag 17 juli tussen 9.30 uur -12.30 uur.
Iedereen is welkom, vele handen maken licht werk!
Voor koffie en een koekje wordt gezorgd!
Ook al kom je een uurtje meehelpen, heel graag! Er zijn wat snoeischaren, kruiwagen en gereedschap.
Maar graag ook je eigen gereedschap meenemen.
Oproep; heeft er iemand een aanhangwagen om het tuinafval af te voeren?
Om ongeveer te weten met hoeveel mensen we zijn graag opgeven via een mail bij; c.dries@tiliander.nl
groene groetjes juf Chris

Agenda: U begrijpt dat het een en ander mede afhankelijk is van de ontwikkelingen op het gebied van het Covid-virus.
* Vrijdag 16 juli: Laatste dag dat klassenfoto te koop is.

* Zaterdag 17 juli: Tuinwerkdag van 9.30 uur tot 12.30 uur

* Vrijdag 23 juli: Laatste schooldag, alle kinderen om 13.00 uur uit.
* Zomervakantie van vrijdag 23 juli t/m vrijdag 3 september.
* Maandag 6 september: eerste schooldag voor de lagere school.
* Dinsdag 7 september: eerste schooldag voor de kleuters.