weekbericht N.983

18 juni 2021

 

 
Beste ouders,  Helaas was het deze week toch een keertje prijs. We hadden/hebben een klas in quarantaine. Dat is voor velen erg lastig. Dat begrijpen we echt. Maar u moet ook begrijpen dat we handelen in het belang van het kind, in het belang van de school om te voorkomen dat we meerdere klassen dicht moeten doen (of zelfs de gehele school....), maar ook in het belang van anderen dicht bij ons. Want kinderen hoeven niet zelf ziek te zijn om het virus door te kunnen geven

Vervolgens vangen we in de wandelgangen allerlei signalen op die o.a. via groepsapps verspreid worden. Wij willen u dringend verzoeken om de groepsapps daar niet voor te gebruiken. Wilt u wel uw mening kwijt, dan kunt u zich richten tot onze schoolleider.

Volgende week vinden de Sint Jansvieringen plaats, ook wel het midzomerfeest. Het Sint- Jansfeest is een blij feest, met bloemenkransen, zang en dans, met een Sint-Jansvuur en vrolijkheid. Om ons heen zien we de natuur zo uitbundig en rijk als in geen ander jaargetijde. Maar het is ook een periode van reflectie. Lang niet alle vruchten zijn rijp in juni. De meeste hebben de hele zomer nodig om te rijpen, om zoet en sappig en eetbaar te worden. Zo heeft

ook alles wat je in het voorbije jaar aan kennis en inzicht hebt opgenomen tijd nodig om te rijpen. Het moet even met rust gelaten worden, net als schoolkinderen in de zomervakantie. Na dit feest volgt die heerlijk lange, zorgeloze zomertijd. Pas aan het eind van de zomer, als de vakantie voorbij is en iedereen klaar staat om opnieuw de oude patronen binnen te glippen, is de tijd rijp om met onze nieuwe voornemens aan de slag te gaan.

Bij Sint Jansfeest hoort ook over het vuur springen door onze 6e-klassers. Dit blijft een belangrijk moment voor onze kinderen. Aangezien we dit nu niet samen met de ouders kunnen doen, hebben we dit verschoven naar het eindfeest van klas 6. We gaan er van uit dat de ouders er dan hopelijk ook weer bij kunnen zijn, maar ook als dat niet zo is, zorgen we er natuurlijk voor dat ze in ieder geval dan over het vuur gaan springen.

Het team van basisschool Tiliander.

 

Rooster voor het nieuwe schooljaar Onderstaand alvast een vooruitblik op het nieuwe schooljaar. Het definitieve rooster waarmee de MR ook heeft ingestemd.

Vakantierooster 2021-2022

25 oktober t/m 29 oktober
24 december (vrijdag) t/m 7 januari 28 februari t/m 4 maart
15 april (vrijdag) t/m 18 april
25 april t/m 6 mei
26 mei +27 mei
6 juni
25 juli t/m 2 september

Data om 13.00 uur uit i.v.m. de jaarfeesten

20 t/m 24 september 29 september
11 november
3 december

23 december 25 februari
8 april
14 april

3 juni
20 t/m 23 juni 24 juni

Studiedagen

6 september 14 september 5 oktober
22 oktober 24 november 6 december 19 januari

17 februari 25 maart 22 juli

Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Pasen Meivakantie Hemelvaartsdag Pinksteren Zomervakantie

i.v.m. algemene zaken Sint Michaël
Sint Maarten Sinterklaasviering Kerstspel

Carnaval
Palmpasen Paasviering Pinksterfeest
i.v.m. algemene zaken Sint Jan

Alleen de kleuters vrij Studiemiddag vanaf 12.00 uur Studiedag
Personeelsdag
Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiemiddag vanaf 12.00 uur Pallasdag
Laatste schooldag om 13.00 uur uit

Laag inkomen? Stichting Leergeld helpt! Stichting Leergeld Tilburg helpt gezinnen met een laag besteedbaar inkomen bij het betalen van het schoolreisje of schoolkamp. Ook voor activiteiten buiten school zoals zwemles, lidmaatschap van een sportvereniging, muziekles, scouting of kindervakantiewerk, kunt u een aanvraag doen bij Stichting Leergeld. Op de website van Stichting Leergeld ziet u wat u kunt aanvragen en of u in aanmerking komt voor hulp. Aarzel niet en neem contact op. Vandaag nog! Voor uw kinderen. Meer informatie: www.leergeld.nl/tilburg/


Vlinderdag voor de kleuters
Woensdag 7 juli is het vlinderdag. De oudste kleuters die naar de eerste klas gaan, hebben een kennismaking met hun nieuwe klasgenoten en de leerkrachten. De jongste kleuters zijn deze dag vrij.

Agenda:
U begrijpt dat het een en ander mede afhankelijk is van de ontwikkelingen op het gebied van
het Covid-virus.

* Maandag 21 t/m vrijdag 25 juni: Viering Sint Jansfeest
* Maandag 21 t/m vrijdag 25 juni: de hele week alle kinderen om 13.00 uur uit
* Woensdag 7 juli: Vlinderdag de jongste kleuters zijn vrij