weekbericht N.982

11 juni 2021

Beste ouders, Wat een teleurstelling dat er voor het primair onderwijs vanuit het RIVM nog geen versoepelingen mogelijk zijn. Soms voelt dat raar, gezien de goede ontwikkelingen. Soms begrijpen wij het goed omdat wij wel met uw grootste rijkdom werken. Het is nog even volhouden. We verwachten zeker dat er tegen het einde van het schooljaar meer mogelijkheden zijn, maar het kan ook het nieuwe schooljaar worden. We zorgen dat de komende 6 weken mooie en goede weken voor de leerlingen worden.
Binnen het team van de lagere school hebben wij afgesproken om geen online algemene ouderavonden te organiseren. Wij missen tijdens zo’n online bijeenkomst de essentie van het elkaar in de ogen kijken, het kunnen voelen en daarop kunnen anticiperen. Daarvoor in de plaats heeft u de benodigde informatie van dat moment schriftelijk ontvangen. Heeft u dit gemist, geef dan even een seintje aan de leerkracht. De enige uitzonderingen die hierbij gemaakt worden, zijn de online ouderavonden voor de klassen die op schoolkamp gaan. Wel heeft u de gelegenheid gehad om het individuele oudergesprek online met de leerkracht te voeren.
Op dit moment zijn we druk bezig om de laatste zaken af te ronden voor de indeling van volgend schooljaar. Het feit dat we goed doordacht de gelden die we vanuit een extra subsidie ontvangen op een goede manier voor de leerlingen willen inzetten en feiten zoals dat we volgend schooljaar twee 1e klassen hebben, zorgen er voor dat u voor de informatie voor volgend schooljaar nog even geduld moet hebben.
Het team van basisschool Tiliander.


Sint Jansviering Ofschoon jullie als ouders helaas niet bij het Pinksterfeest konden zijn waren het hele fijne Pinkstervieringen in de klassen!vVoor het komende Sint Jansfeest is het helaas ook nog niet mogelijk om dit feest samen met de ouders te vieren. De richtlijnen van het RIVM zijn hier heel duidelijk in.
Wij gaan als school in week 25 van maandag 21 juni t/m vrijdag 25 juni in afzonderlijk klassenverband het Sint Jansfeest vieren. Iedere dag verschillende klassen. De klassenleerkrachten houden u op de hoogte van hun klassen-plannen. Ook hier gaan wij een fijn feest van maken voor en met de kinderen!
De kleuterafdeling viert het Sint Jansfeest op vrijdag 25 juni op school. Daarvoor ontvangen de kleuterouders separaat informatie.
Het team van basisschool Tiliander.


Agenda U begrijpt dat het een en ander mede afhankelijk is van de ontwikkelingen op het gebied van het Covid-virus.
* Woensdag 16 juni: Studiedag, geen school

* Maandag 21 t/m vrijdag 25 juni: Viering Sint Jansfeest

* Maandag 21 t/m vrijdag 25 juni: alle kinderen om 13.00 uur uit