weekbericht N.981

04 juni 2021


Beste ouders, Juni staat bekend als de zomermaand. Dat was ook wel te merken aan het mooie weer. Geniet er van!
Het is ook mooi dat we merken dat we langzaam aan weer terugkeren naar een samenleving die lijkt op voor de aanvang van het pandemie. We zijn uiteraard aan het bekijken wat dit voor ons als school betekent. Want we smachten naar het vieren van onze jaarfeesten met jullie. We smachten naar meer echt contact in plaats van de online bijeenkomsten. Voorlopig kunnen we niets anders doen dan ons houden aan de RIVM-richtlijnen. Dat betekent helaas o.a. nog steeds gespreid buitenspelen, gespreide breng- en ophaaltijden, geen ouders in school. De RIVM-maatregelen zijn zodanig duidelijk dat er niet over gediscussieerd hoeft te worden. De verwachting is dat begin volgende week een aanpassing van de maatregelen komen die van toepassing zijn op de basisscholen. Nog even volhouden met elkaar! Het team van basisschool Tiliander.


Klassenfoto’s Dinsdag 8 juni komt de schoolfotograaf klassenfoto’s maken. De foto’s kunnen gekocht worden voor 4 euro. Dit kan door 4 euro gepast in een envelop te doen met de naam en klas van uw kind erop. Deze envelop mag worden afgegeven bij de leerkracht of bij Sandra, onze conciërge. Vervolgens krijgt uw kind de foto mee retour.


Nieuws van de medezeggenschapsraad (MR)
Nieuwe samenstelling 

Per 1 juni 2021 heeft de MR een nieuwe samenstelling. De oudergeleding bestaat nu uit Bregje van Goethem en Richard Engelfriet. Richard (vader van Suus (klas 4/5) en Thijs (klas 3)) heeft de afgelopen drie jaar ook in de MR gezeten. Bregje (moeder van Dorus (klas 2A) en Jesse (kleuterklas C)) neemt de plek van Martin van Krieken over. 
De personeelsgeleding bestaat nu uit Anke Spijkers en Antonita Gil Toresano Cuevas. Anke heeft de afgelopen drie jaar ook in de MR gezegen. Antonita neemt de plek van Eva van Schie over. Eva blijft als klankbord beschikbaar om zaken die specifiek over de kleuterklassen gaan te kunnen bespreken.


Voorstellen nieuwe leden
Bregje en Antonita
Mijn naam is Bregje van Goethem, moeder van Dorus en Jesse. Ik ben docent op het VMBO en ben daarnaast leerlableider sociale veiligheid en anti-pest coördinator. Verbinding maken heeft voor mij altijd de prioriteit. Hoe beter de verbinding, hoe veiliger, prettiger en opener de sfeer. Iets dat in veel gevallen (deels) weg is gevallen tijdens de lockdownperiodes. Door mij op te geven als MR lid hoop ik bij te kunnen dragen aan het "herstellen” van de verbinding. We hebben veel moeten missen aan gezamenlijke jaarfeesten, ouderavonden etc. Hopelijk kunnen we volgend schooljaar een mooie nieuwe start maken. Voor leerlingen, leerkrachten en ouders.


MR: ouders Bregje en Richard en leerkrachten Anke en Antonita

Mijn naam is Antonita Gil Toresano Cuevas. Ik ben 15 jaar leerkracht op de vrije school. Momenteel sta ik voor de vierde klas. Ik heb besloten om lid van de MR te worden omdat ik meer betrokkenheid wil in het reilen en zeilen rondom het onderwijs. Ik hoop een positieve bijdrage te kunnen leveren.


Woord van afscheid van Martin

Beste ouders en leerkrachten van de Tiliander. Na drie jaren betrokken te zijn geweest in de MR werd het tijd om het stokje over te gaan dragen. Het was voor mij een leuke en mooie manier om nog meer dan anders betrokken te mogen zijn bij allerlei zaken in en rondom de school. En om daarnaast ook de belangen van ouders te mogen behartigen. Ik kijk er dan ook met een goed gevoel op terug. Ik heb verder alle vertrouwen in mijn opvolger. Graag tot ziens rondom het schoolplein en hopelijk gauw ook weer binnen het schoolgebouw!


Over de procedure

Iedere drie jaar dient de Medezeggenschapsraad verkiezingen uit te schrijven. Na een oproep in het weekbericht en in het team eerder dit jaar bleek echter dat er niet meer kandidaten waren dan beschikbare zetels. Daarmee worden bovengenoemde kandidaten geacht te zijn gekozen, volgens artikel 10 van het Medezeggenschapsreglement voor het primair onderwijs.


Bereikbaarheid

U kunt de leden van de MR altijd persoonlijk aanspreken. Daarnaast kunt u de MR per mail bereiken via mr@tiliander.nl.
Aandachtspunt: herstellen en verbeteren band ouders & school
Het is sinds maart 2020 een woelige tijd geweest voor iedereen. Van de ene op de andere dag veranderde de wereld. En onze school. Niks leek meer zoals het was. Ineens moest alles anders. We hebben gemerkt dat dit veel heeft losgemaakt. Sommige ouders waren teleurgesteld over de manier waarop het thuisonderwijs verliep. Anderen hadden vooral veel last van de druk om thuisonderwijs te combineren met werk. Er waren ook ouders die de afgelopen periode juist als verrijkend hebben ervaren.
Ook binnen het team was het een roerig jaar. De manier waarop je gewend bent les te geven en invulling te geven aan de antroposofie, moest volledig overboord. Dat was zoeken. En heel hard werken.
Wij zien het als een belangrijke taak van de Medezeggenschapsraad om de aankomende periode te gebruiken om al onze ervaringen op een liefdevolle manier met elkaar te delen en daarmee de band tussen ouder en school te herstellen en te verbeteren. Niet vanuit verwijten, niet door middel van een debat over ieders visie op corona, maar door elkaar de hand te reiken en de dialoog aan te gaan over wensen en verwachtingen naar de toekomst. Wat hebben we nodig om de band tussen ouders en school te laten helen?
We zullen binnenkort, in samenspraak met directeur Marcel, naar buiten komen met onze uitwerking van dit aandachtspunt. Als u daar zelf al ideeën over heeft, kunt u die uiteraard altijd aan ons kwijt.


Even voorstellen: de event manager
Ik ben Sandy van der Valk, en vanaf heden ben ik de event manager van de school. Dat betekent dat ik de jaarfeesten en eventuele andere evenementen ga organiseren om de leerkrachten te ontlasten. Sommigen van jullie zullen mij al kennen als (klassen)ouder, en als medewerker van de administratie. Helaas zijn jullie als ouders het laatste jaar niet betrokken geweest bij de jaarfeesten. We hopen dat dat spoedig weer zal kunnen.
Ik ben ook erg benieuwd welke ouders het leuk vinden om iets bij te kunnen dragen, bijvoorbeeld door het bespelen van een muziekinstrument, te zingen of iets te knutselen/handwerken? Of heeft u een ander talent tot uw beschikking die goed van pas kan komen? Of ruimtes/materialen die wij goed kunnen gebruiken?
U mag dit alvast aan mij doorgeven door een mail te sturen naar s.vandervalk@tiliander.nl , of door het formulier te gebruiken in de schoolapp (bij formulieren).
Dan kan ik later eventueel een beroep op u doen.
Alvast bedankt!De Avond4daagse gaat dóór!
Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk ondenkbaar. Daarom kun je dit jaar meedoen met de Avond4daagse – Home Edition! Loop jouw eigen route, vanaf jouw eigen vertrekpunt op jouw eigen moment. En maak er zo jouw eigen feestje van. Lekker veilig en toch leuk. Zo behaal je ook nog eens de enige echte officiële Avond4daagse medaille. Mis dit unieke wandelfeest niet. Meedoen kan nog t/m 31 juli.
Deelname kost €6,50. Aanmelden gaat via www.avond4daagse.nl. Veel plezier!Agenda U begrijpt dat het een en ander mede afhankelijk is van de ontwikkelingen op het gebied van het Covid-virus. 

* Maandag 7 juni: Studiemiddag, kinderen lagere school zijn om 12.00 uur uit 

* Woensdag 16 juni: Studiedag, geen school

* Maandag 21 t/m vrijdag 25 juni: alle kinderen om 13.00 uur uit

* Vrijdag 25 juni: Viering Sint Jansfeest