weekbericht N.980

28 mei 2021

 

Beste ouders, Het weer lijkt een beetje warmer te worden, passend bij de tijd van het jaar. Fijn is dat. Net zoals dat het lijkt alsof we weer meer mogen. We blijven de ontwikkelingen goed volgen en hebben nauw contact met o.a. de GGD. Als er aanpassingen komen op onze maatregelen, laten we dat uiteraard vooraf weten. Wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid en gaan er van uit dat een ieder hierin zijn verantwoordelijkheid neemt. Ondertussen gaan wij dit weekend genieten van de zon en wensen jullie veel gezonde vitaminen toe.
Het team van basisschool Tiliander.

Klassenfoto’s Dinsdag 8 juni komt de schoolfotograaf klassenfotos maken. De foto’s kunnen gekocht worden voor 4 euro. Hierover ontvangt u later meer informatie.
Bij inschrijving van uw kind heeft u een toestemmingsformulier ingevuld waarbij u de keuze had wel of geen toestemming te geven voor het delen van adresgegevens (op de klassenlijsten e.d.) en toestemming voor het delen van beeldmateriaal en los daarvan toestemming voor het maken van een klassenfoto. Dit formulier kunt u op elk moment wijzigen en is te vinden in de app onder het kopje formulieren: “privacy voorkeuren doorgeven beeldmateriaal”.


Agenda
U begrijpt dat het een en ander mede afhankelijk is van de ontwikkelingen op het gebied van het Covid-virus.
* Maandag 7 juni: Studiemiddag, kinderen lagere school zijn om 12.00 uur uit * Woensdag 16 juni: Studiedag, geen school
* Maandag 21 t/m vrijdag 25 juni: alle kinderen om 13.00 uur uit
* Vrijdag 25 juni: Viering Sint Jansfeest

Vacature Bos BSO Berezoon Bos-BSO Berezoon is op zoek naar een nieuwe begeleider voor buitenschoolse opvang in de natuur. Meer informatie is te vinden op: Begeleider Bos-BSO Berezoon

Op de fiets naar school maakt de buurt blijer

Je kent het vast wel: drukte bij de basisschool als de kinderen gebracht en opgehaald worden. Overal kinderen, ouders, fietsers en automobilisten. Hoe fijn zou het zijn als het overzichtelijker, rustiger én veiliger voor de kinderen wordt. Daarom roepen wij

ouders en kinderen op: kom lopend of op de fiets naar school. Zo wordt de schoolomgeving veiliger en doen kinderen belangrijke verkeerservaring op

Wat jij kunt doen
Verkeer is mensenwerk. Daarom kan iedereen een steentje bijdragen aan veiligheid in het verkeer. Speciaal voor ouders en kinderen zijn deze vijf `Vergeet me nietjes` die helpen voor meer veiligheid onderweg naar school.

 1. Spreek af op welke dagen jullie samen naar school lopen of fietsen.

 2. Toch een keer met de auto naar school? Parkeer iets verderop en loop het

  laatste stukje.

 3. Parkeer waar het mag en waar je kind veilig kan uitstappen.

 4. Veel samen oefenen helpt je kind naar zelfstandige verkeersdeelname. Leer je

  kind over verkeer. Op www.vvn.nl/veilige-schoolomgeving zijn leuke

  materialen beschikbaar.

 5. Wordt je kind wat ouder? Bespreek dan thuis hoe je omgaat met

  smartphonegebruik in het verkeer en hoe je kind om kan gaan met groepsdruk.

Meer informatie op www.vvn.nl/veilige-schoolomgeving