weekbericht N.978

30 april 2021

Meivakantie Heerlijk. We kunnen wel nog niet alles, maar het zal vast en zeker wel lukken om er een mooie periode van te maken. Geniet er van. Over twee weken zijn we er allemaal weer. Op het einde van de eerste week na de meivakantie vieren we het Pinksterfeest.
Pinksteren valt in het voorjaar. Alle bomen en vele planten zijn groen en bloeiend. Was Pasen nog het feest van het ontluiken van de natuur, nu laat de natuur zich in al zijn pracht en praal zien; Moederaarde tooit zich als een bruid. De Romeinen hadden in mei hun bloemenfeest. De Germanen vierden meifeesten om de komst van de zomer te vieren. Vruchtbaarheid en groeikracht waren toen iets om dankbaar voor te zijn en te vieren. De bruid stond daar symbool voor. In de Middeleeuwen waren er in navolging, van die bruid Isis, Pinksterbruiden. Zij hadden wel een andere betekenis gekregen. Bij het kerkelijk gebruik werden de bruiden (nonnen) na de processie opgenomen in de kerk. Tijdens de processie zuiverde de bruid de atmosfeer met bellengerinkel en joeg de duivel weg. In streken waar nu nog het volksfeest gevierd wordt, vinden we de pinksterbruid getooid met een bloemenkrans en de bruidegom met een bellenstok in zijn hand. Mei wordt ook gezien als ‘vogelmaand’ of broedmaand. Vroeger gold de duif als bode uit de hemel (denk ook aan het
verhaal van Noach); hij bracht een bericht van de goden. Bijzonder is dat in mei - de vroegere trouwmaand - nog steeds veel getrouwd wordt. Pinksteren is het feest van licht, lucht, kleur, bloemen, liefde, vogels en natuur. De dagen rond Pinksteren zijn daarom goed geschikt om wandelingen te maken en zo al die groei- en bloeipracht te zien en ervaren. Tijdens zo’n lange wandeling kun je met kinderen allerlei spelletjes doen, (kikker)visjes vangen, bloemen plukken voor op de seizoenstafel of wilde (on)kruiden plukken om te eten in de sla of kruidenboter. Een leuke en mooie vakantieactiviteit.
Het team van basisschool Tiliander.


Ouderbijdragen Zoals elke school vragen we om een soort ouderbijdrage. Echter doen wij dat in de vorm van een ouderschenking. (Deze is aftrekbaar van de belasting.)
Om de kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs te kunnen waarborgen, is de ouderbijdrage van essentieel belang. Deze is op vrijwillige basis. Wij verwachten dat u uw bijdrage naar eer en geweten hanteert.
De schenkingen lopen achter ten opzichte van vorig jaar. Het blijkt dat 25% van de ouders geen formulier heeft ingevuld. Graag zouden we van alle ouders een ingevuld formulier retour ontvangen, ook als uw bijdrage nul euro is. U kunt op elk gewenst moment uw ouderbijdrage wijzigen door opnieuw een formulier in te vullen. Meer informatie kunt u terugvinden op onze website: https://www.tiliander.nl/voor-ouders/ouderschenkingen. Het formulier vindt u ook terug in de app onder het kopje: “formulieren”.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de administratie van school: info@tiliander.nl of ouderschenkingen@kubus.nl


Pinksterfeest Vorige week hebben we jullie al geïnformeerd over de viering van het Pinksterfeest op school op vrijdag 21 mei 2021. We willen jullie vragen om de kinderen, zowel de kleuters als de kinderen van de lagere school, zoveel mogelijk in wit of pastelkleuren te kleden. De school is voor de kleuters om 12.50 uur en voor de lagere school om 13.00 uur uit We maken er ook dit jaar weer een mooi feest van!
De jaarfeestengroep


Agenda U begrijpt dat het een en ander mede afhankelijk is van de ontwikkelingen op het gebied van het Covid-virus.
* Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei, meivakantie
* Vrijdag 21 mei: Viering Pinksterfeest op school, school uit om 13.00 uur
* Maandag 24 mei: Tweede Pinksterdag, geen school
* Maandag 7 juni: Studiemiddag, kinderen lagere school zijn om 12.00 uur uit