weekbericht N.977

23 april 2021

Beste ouders, De laatste week van april begint volgende week. April heeft zeker laten zien dat het doet wat het wil. Het ene moment staan we lekker met korte mouwen buiten in de zon en op andere momenten moeten we ’s morgens de autoruiten krabben. Zo lijkt het op het moment ook te gaan met het Covid-virus. Er komen versoepelingen aan, maar ook lijken het aantal besmettingen toe te nemen. Dat maakt het voor ons ook zo lastig. Zeker als je te maken hebt met ouders die graag erg voorzichtig willen zijn en ouders die vinden dat wij te voorzichtig zijn. Daarentegen kijken wij vooral naar onze leerlingen. Nogmaals benadrukken wij dat wij op een natuurlijke wijze met de situatie omgaan en zien we dat de leerlingen er niet of nauwelijks last van hebben. Gelukkig maar, want op een basisschool dient het vooral om de kinderen te gaan.
Uiteraard beseffen wij dat het om uw kinderen gaat en dat veiligheid een basisvoorwaarde is. Dan begrijpt u ook dat wij natuurlijk voorzichtig zijn. Dat betekent dat we tot nu toe geen gebruik hebben kunnen maken van hulpouders. Daarentegen vinden we ouderbetrokkenheid fijn en belangrijk en willen we ook dolgraag gebruik maken van hulpouders om bepaalde activiteiten met en voor onze leerlingen door te laten gaan.
Alles bij elkaar genomen gaan wij heel voorzichtig ook versoepelen en willen we op beperkte schaal hulpouders inschakelen. We bekijken en beoordelen elke situatie opnieuw. Er zijn geen standaardmaten. Echter, omdat als het om andermans kinderen gaat, we niet voorzichtig genoeg kunnen zijn vragen wij eventuele hulpouders om preventief een zelftest te doen. Let op, uiteraard is dit geen verplichting. Het is en blijft uw keuze om een zelftest te ondergaan en om wel of niet als hulpouder ondersteuning te bieden. Het gaat niet om ieders mening, maar om onze leerlingen en uw kinderen!
Het team van basisschool Tiliander. 
Pinksterfeest
Wij vieren dit jaar het Pinksterfeest op: Vrijdag 21 mei 2021

Zoals jullie vermoeden zal het Pinksterfeest,
zoals we dat gewend zijn, ook dit jaar helaas niet
gezamenlijk gevierd worden met de ouders.
Het Pinksterfeest zal dit jaar in de eigen klas
gevierd worden na de meivakantie op vrijdag 21
mei. In elke kleuterklas zal er een bruid en bruidegom
gekozen worden. Iedere klas viert het feest in de eigen klas met een
feestelijke bruidstaart als hoogtepunt van de gezamenlijke maaltijd. Verder wordt er in de klassen invulling gegeven aan het feest met Pinkster gerelateerde verhalen, knutsels, zang en dans.
De lagere school schenkt ook dit jaar iets aan de kleuterklassen. Dat kan een dans, een lied, een gedicht, etc. zijn.
We willen jullie vragen om de kinderen, zowel de kleuters als de kinderen van de lagere school, zoveel mogelijk in wit of pastelkleuren te kleden.
Dit jaar zal de leerkracht van de klas proberen een aantal foto’s te maken en versturen via de schoolapp.
De school is voor de kleuters om 12.50 uur en voor de lagere school om 13.00 uur uit
We maken er ook dit jaar weer een mooi feest van!  Met vriendelijke groet, De jaarfeestengroep
Agenda U begrijpt dat het een en ander mede afhankelijk is van de ontwikkelingen op het gebied van  het Covid-virus.
* Dinsdag 27 april: Koningsdag, geen school

* Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei, meivakantie

* Vrijdag 21 mei: Viering Pinksterfeest op school, school uit om 13.00 uur
* Maandag 24 mei: Tweede Pinksterdag, geen school
Beslisboom  Onderstaand treft u de beslisboom aan. Deze helpt bij het bepalen of uw kind wel of niet naar school mag.