weekbericht N.975

09 april 2021

Beste ouders, De kinderen en de leerkracht van klas 4 zijn weer terug op school na de quarantaineperiode. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Hopelijk blijft het bij deze ene keer. Het is elke keer weer spannend.
Uiteraard horen we ook geluiden dat ouders de keuze maken om hun kind niet te testen als er covid-achtige ziekteverschijnselen zijn. Als er veel kinderen uit dezelfde klas ziek zijn en kinderen niet getest worden, gaan we in overleg met de GGD of deze klas in quarantaine dient te gaan. Sowieso onderhouden we een goed en snel contact met de GGD om indien nodig snel op de juiste wijze te handelen.


Pasen is achter de rug en het is al weer april .. En het is duidelijk dat april doet wat hij wil. Wat een omslag van het weer. Hopelijk wordt het weer snel wat warmer.


Zoen- en zoefstrook Vorige week is de belijning aangebracht van onze zoen- en zoefstrook. Rode lippen en ons logo op het wegdek.
Zoals jullie weten is deze plek bedoeld voor ouders of verzorgers om een kind naar school te brengen en een zoentje te geven. “De zoen- en zoefstrook is niet typisch Tilburgs”, vertelt Tom Daelman, woordvoerder van de gemeente. “Het is een landelijk begrip. Wel is dit een van de weinigen, zo niet de enige, in onze stad die op deze manier is vormgegeven.”
Op de borden staat een tijdsindicatie. Je mag vijf minuten parkeren om je kind af te zetten en een zoentje te geven. De tijdsindicatie is indicatief. Het is niet aan te raden om de zoen- en zoefstrook als parkeerstrook te gebruiken. Het is een parkeervergunningsgebied, dus wie hier lang parkeert loopt de kans om al snel een parkeercontroleur tegen te komen.
De roze verkeersborden zijn bedoeld om tijdelijke situaties aan te geven. Dat geldt ook voor deze zoen- en zoefstrook. Zoals eerder gemeld wordt de Lange Nieuwstraat opnieuw ingericht.


Verzoek invullen vragenlijst Beste ouder(s), Onlangs heeft u de vraag gekregen om de vragenlijst Toeleiding VVE Oud Noord in te vullen. De partners uit het basisonderwijs, kinderopvang, GGD en R-Newt Kids in Oud Noord willen namelijk via onderzoek `Ieder kind een goede start` versterken. Inmiddels hebben al een flink aantal ouders deze vragenlijst ingevuld, waarvoor dank! Voor diegene die dit nog niet hebben gedaan het verzoek om de vragenlijst alsnog in te vullen. De vragenlijst is in 5 verschillende talen uitgegeven (Nederlands, Engels, Arabisch, Pools en Turks). Aan u de keuze in welke taal u de vragenlijst wilt beantwoorden. De vragenlijst is volledig anoniem. Wij kunnen dus niet uw persoonsgegevens inzien. De vragenlijst neemt ongeveer 3 minuten in beslag en zal op 12 april gesloten worden. Dit betekent dat u de vragenlijst tot en met zondag 11 april kunt invullen. Namens de partners uit Oud Noord willen wij u hartelijk danken voor het invullen van de vragenlijst!
Met Vriendelijke Groet, Femke, Laura, Joy en Saffron (pedagogiek studenten)
Nederlandse versie: https://forms.gle/xahCigFZXw766hgb6
Engelse versie: https://forms.gle/oc3XTKD3EGm9CXgr8
Arabische versie: https://forms.gle/uiiKuTuwk7K5NuR69
Poolse versie: https://forms.gle/Un64R9EYznCcze4y6
Turkse: https://forms.gle/CcbwJe5H1Mnc8rad6


Agenda U begrijp dat het een en ander mede afhankelijk is van de ontwikkelingen op het gebied van het Covid-virus.
* Maandag 19 april: Online ouderavond voor kleuterklas A+B+C aanvang 20.00 uur
* Dinsdag 20 april: Online ouderavond voor kleuterklas D+E aanvang 20.00 uur
* Woensdag 21 april: Studiemiddag, hele school uit om 12.00 uur
* Dinsdag 27 april: Koningsdag, geen school
* Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei, meivakantie