weekbericht N.974

01 april 2021

 

 

Beste ouders, De weekbrief niet op de vrijdag, maar op een andere dag. Vrijdag is het namelijk Goede Vrijdag en dan is de school dicht. Het feit dat het dit weekend Pasen is en we dus een lang weekend hebben, komt misschien wel een beetje goed uit voor onze leerlingen uit klas 4. Zij zitten namelijk vanaf woensdag in quarantaine. Laten we het vorige week nog gemeld hebben dat we blij zijn dat we dit nog niet hebben hoeven te doen. Tot dusver is er ook maar één leerling die positief getest is. Uiteraard is er contact geweest met de GGD over de te nemen maatregelen en hebben de ouders van de leerlingen uit klas 4 hierover in een eerder stadium informatie ontvangen

Donderdag vieren we Pasen. Ieder in en met zijn eigen klas. Uiteraard wordt er zeker nog naar paaseieren gezocht die ergens verstopt zijn. We maken er een belevenisvolle dag van.

Het team van Basisschool Tiliander wenst u veel Paasvreugde toe!

 

Pasen Pasen is een feest, dat elk jaar op een wisselende datum valt. Het wordt gevierd op zondag, volgend op de eerste volle maan na de voorjaarsevening. Het `groeien` van de maansikkel is `s avonds leuk om met kinderen te volgen. Het verhaal gaat ook dat je met Pasen een haas in de maan kunt zien...

Pasen is het feest van de opstanding. In de kerk ligt de nadruk vaak nog op het lijden wat vooraf gaat aan de opstanding. De muzikale Passies gaan ook over het lijden en de kruisiging.

De opstanding van Christus na zijn kruisdood is eigenlijk pas voor oudere kinderen te begrijpen. De antroposofie voegt daar de opstanding van het `ik` aan toe, wat voor volwassenen een extra verdiepingsmogelijkheid biedt. Als we de leeftijdsperiode (of ontwikkelingsfasen van Rudolf Steiner) bekijken, dan wordt het Ik geboren met 21 jaar. Pasen biedt ons de mogelijkheid om het Ik alsnog geboren te laten worden, mochten we daaraan voorbij gegaan zijn met onze 21 jaar of om jaarlijks die Ik-kracht te versterken.

Met kleine kinderen kunnen we het paasfeest het beste vieren door hen te laten beleven hoe in de natuur alles opnieuw tot leven komt. Ga met ze naar buiten! Hoor de vogels zingen, kijk naar de bloemen, plant viooltjes en ga samen vroeg op om de natuur wakker te zien worden en die groeikracht te ervaren. Gedurende de wintertijd waren planten onder de aarde in diepe rust verborgen; met Pasen zien we overal in de natuur de krachten van het licht. De knopjes die de hele winter dicht waren zijn opgezwollen en soms al opengebarsten. Nu zien we het klein hoefblad, de bosanemoontjes, het speenkruid en andere voorjaarsboden uit de aarde te voorschijn komen. Dit jaar zijn alle planten, bomen en struiken bijzonder vroeg en hebben we een uitbundige lente.

De eieren en de paashaas die de eitjes komt brengen, gelden als symbolen voor Pasen en stammen nog uit de tijd van de Germanen. Zij kunnen, naast dat ze plezier geven, als beelden zorgen voor een geestelijke achtergrond en daar zijn kinderen gevoelig voor en snappen ze zonder dat wij het ze hoeven te vertellen. Het ei gold heel vroeger als iets heiligs. Het is het symbool voor het ontkiemende leven. De paasbode die de kinderen de eieren brengt is de haas. Hij heeft bijzondere eigenschappen; de haas is een vreedzaam wezen, dat oog heeft voor de noden van een ander en zonder zelfzucht alles doet om een ander te redden. Daarmee beeldt hij de eigenschappen uit die ook Jezus ons laat zien. Met als hoogtepunt Zijn sterven voor ons mensen om ons volgens de kerk zo te ‘redden’.

Zo is Pasen het feest van de opstanding en het licht worden. Het geeft nieuwe impulsen en nieuwe groeikracht. Niet alleen in de natuur, maar ook in jezelf. Nieuwe dingen zijn in deze periode makkelijker te ontwikkelen. De opstanding va het `ik` maakt het ons bewust wat we doen en maakt ons sterk voor de komende zomer. Omdat die nieuwe impulsen ruimte nodig hebben, zijn we teruggekomen bij de vastenperiode met zijn reiniging en loslaten. Misschien kunnen we hier nog een klein stukje van meepakken? Bijvoorbeeld door het huis op te ruimen en goed schoon te maken en/of een reinigingskuurtje van thee of sappen te doen.

Medewerking vragenlijst

Beste ouder(s),

Graag stellen wij ons aan u voor en vertellen wij u meer over de aanleiding van deze vragenlijst.
In Oud Noord willen de partners uit het basisonderwijs, kinderopvang, GGD en R-Newt Kids ieder kind een goede start bieden. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen hebben deze partners ons gevraagd hen hierin te ondersteunen middels een onderzoek. Wij zijn vier pedagogiek studenten van Fontys Pedagogiek Tilburg. Middels ons onderzoek willen wij
‘Ieder kind een kansrijke start’ versterken.
Dit betekent dat wij bekijken wat deze partners kunnen verbeteren om de ontwikkeling van uw kind nog beter te kunnen stimuleren. Daarom zijn wij aan de slag gegaan met de volgende vraag:
Waarom kiezen ouder(s)/verzorger(s) ervoor om hun kind(eren) wel of niet deel te laten nemen aan Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)?
Een kinderdagverblijf, peutercrèche, opvang door een gastouder of Meet & Play zijn vormen van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) die deze goede start kunnen versterken. Het is belangrijk om het aanbod VVE in Oud Noord goed aan te laten sluiten op de wensen van ouders met jonge kinderen. Daarom hebben wij uw hulp nodig!
U weet namelijk als ouder(s) het beste wat wel en niet goed werkt. Met uw informatie kunnen de partners in Oud Noord het VVE- aanbod verbeteren, zodat het nog beter aansluit op de wensen van ouders met jonge kinderen. De vragenlijst is in 5 verschillende talen uitgegeven (Nederlands, Engels, Arabisch, Pools en Turks). Aan u de keuze in welke taal u de vragenlijst wilt beantwoord. De vragenlijst is volledig anoniem. Wij kunnen dus niet uw persoonsgegevens inzien. De vragenlijst neemt ongeveer 3 minuten in beslag en zal op 12 april gesloten worden. Dit betekent dat u de vragenlijst tot en met zondag 11 april kunt invullen.
Namens de partners uit Oud Noord willen wij u hartelijk danken voor het invullen van de vragenlijst!
Met Vriendelijke Groet, Femke, Laura, Joy en Saffron (pedagogiek studenten)

Nederlandse versie: https://forms.gle/xahCigFZXw766hgb6 Engelse versie: https://forms.gle/oc3XTKD3EGm9CXgr8 Arabische versie: https://forms.gle/uiiKuTuwk7K5NuR69 Poolse versie: https://forms.gle/Un64R9EYznCcze4y6 Turkse: https://forms.gle/CcbwJe5H1Mnc8rad6

Agenda: U begrijp dat het een en ander mede afhankelijk is van de ontwikkelingen op het gebied van het Covid-virus.

* Vrijdag 2 april: Goede vrijdag, geen school
* Maandag 5 april: Tweede paasdag, geen school
* Maandag 19 april: Online ouderavond voor kleuterklas A+B+C aanvang 20.00 uur * Dinsdag 20 april: Online ouderavond voor kleuterklas D+E aanvang 20.00 uur
* Woensdag 21 april: Studiemiddag, hele school uit om 12.00 uur
* Dinsdag 27 april: Koningsdag, geen school
* Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei, meivakantie