weekbericht N.972

19 maart 2021

Beste ouders, Volgende week vrijdag vieren we Palmpasen. Met Palmpasen lopen de kinderen van de
vrijescholen met een palmpaasstok door de straten. De feestelijk versierde stokken zijn nu ook
een teken van de naderende lente en verwijzen naar de palmtakken, waarmee Jezus Jeruzalem
binnen gehaald werd. Gewoonlijk vieren we het samen. Nu vieren we het deze keer per klas.
Het is anders, meer evengoed zorgen we dat de belevenis voor de kinderen mooi is.
Zaterdag begint de lente. De groene puntjes komen weer op de knopjes van planten en
bloemen. Een nieuw seizoen start, terwijl andere cycli gewoon doorlopen. Ook op school
laten we merken dat de lente gaat beginnen, terwijl andere schoolse zaken gewoon doorlopen
en we het een met de ander verbinden.
We hebben gelukkig nog geen klas in quarantaine gehad en daar zijn we natuurlijk erg blij
om. We horen genoeg verhalen van scholen die meerdere klassen en zelfs de school al hebben
moeten sluiten vanwege positieve meldingen. Dat wij dat nog niet hebben hoeven doen, is
natuurlijk geen garantie voor de toekomst. U begrijpt dat wij dat niet zelf in de hand hebben.
Wij vragen bij voorbaat hiervoor al om begrip.
Het team van Basisschool Tiliander wenst u veel verbinding toe!


Help jij mee aan een veilige schoolomgeving? Tijdens de breng- en ophaaltijden is het rondom onze school vaak erg druk met voetgangers,
fietsers, auto’s en bestemmingsverkeer. Het brengt soms lastige en onveilige situaties met
zich mee. Natuurlijk heeft dat onze aandacht want de verkeersveiligheid van de kinderen staat
voorop.
Ook de gemeente ziet hier het belang van in en werkt momenteel – in samenspraak met onze
school – aan een plan met verbeteringen voor de omgeving. De uitvoering vindt later dit jaar
plaats.
Tot die tijd kijken we graag samen met jullie naar wat we zelf kunnen doen om voor een
veilige schoolomgeving voor onze kinderen te zorgen. Hieronder volgen 10 gouden tips.

10 gouden tips voor een veilige schoolomgeving 1. IN BEWEGING Kom zoveel mogelijk met de fiets of te voet. Laat het als het kan de
auto staan. Het heeft meerdere voordelen.
2. VRIJE INLOOP Houd de ingang van school vrij voor de kinderen. Geef ze de ruimte
en parkeer je auto of bakfiets niet pal voor de deur.
3. PARKEER GOED Maak gebruik van de parkeervakken in de wijk of de zoen- &
zoef strook voor school. Let op na 9 uur is het betaald parkeren!
4. ZOEN & ZOEF In de Lange Nieuwstraat zijn aan
de kant van de fietsenstalling aan beide zijden van
de weg speciale vakken gemaakt waar je (gratis)
maximaal vijf minuten met je auto mag staan om je
kind af te zetten of op te halen. Vergeet het kusje
niet.
5. VRIJE STOEP Houd de stoepen vrij voor
voetgangers, fietsen op de stoep is geen goed idee!
6. KORT Houd de breng- en haalmomenten zo kort mogelijk. Nog even een praatje
maken? Zoek een eindje verderop een plek waar het rustig is en waar je niemand
hindert.
7. STUKJE LOPEN Kom je met de auto? Parkeer verder weg en wandel het laatste
stukje. Kleine moeite groot plezier.
8. SLAKKENGANG Rijd zo langzaam mogelijk rondom school. De maximale snelheid
is 30 km per uur.
9. VRIJ ZICHT Het is voor de kinderen bij het oversteken fijn als ze zoveel mogelijk vrij zicht hebben. Keren op de weg maakt de situatie rommelig. Rijd een blokje om.
10. BEWUST Vraag je telkens af of jouw gedrag positief bijdraagt aan een veilige verkeersomgeving voor onze kinderen. Geef het goede voorbeeld: kinderen leren daar veel van.
Tot slot: Kan je kind zelfstandig naar school? Laat hem of haar dan alleen gaan. Leer je kinderen hoe ze veilig van huis naar school kunnen lopen of fietsen. Verken samen de route en oefen op de knelpunten.
Heb je een vraag of een opmerking over dit onderwerp neem dan contact op met de schoolleider Marcel Pennings m.pennings@tiliander.nl .


Agenda: U begrijp dat het een en ander mede afhankelijk is van de ontwikkelingen op het gebied van het Covid-virus.
* Ouderavonden vervallen voorlopig
* Vrijdag 26 maart: Palmpasen, school uit om 13.00 uur
* Donderdag 1 april: Paasviering op school, school uit om 13.00 uur
* Vrijdag 2 april: Goede vrijdag, geen school
* Maandag 5 april: Tweede paasdag, geen school
* Woensdag 21 april: Studiemiddag, hele school uit om 12.00 uur