weekbericht N.971

12 maart 2021

Beste ouders, Maart roert zijn staart en dat merken we aan de wind. Niet zo hevig als een periode geleden, maar toch. Bij stormachtig weer merken we dat altijd aan de kinderen. Bij stevige wind zijn ze gewoon wat meer aanwezig. Dan gebeurt er ook wat vaker een ongelukje. Dat betekent even een troostwoordje, een pleistertje, een arm over de schouder, soms gewoon een knuffel. En dat doen we gewoon. Gewoon omdat dat zo hoort. Gewoon omdat dat nodig is.
We zijn aan het wachten op de broodnodige versoepelingen. Voorlopig maken we er het beste van en proberen er toch zo natuurlijk als mogelijk mee om te gaan. De oudergesprekken plannen we in als de klasgesprekken hebben plaatsgevonden. De klasgesprekken (gesprekken tussen de klasleerkracht en de intern begeleider leerlingenzorg) plannen we als de leerlingvolgsysteemtoetsen (LVS) zijn afgenomen. Deze resultaten gebruikt de leerkracht om het onderwijs af te stemmen op wat iedere leerling nodig heeft. De oudergesprekken kunnen helaas op dit moment alleen online plaatsvinden. Vanaf begin april gaan deze plaatsvinden. U krijgt vanzelf een uitnodiging om in te schrijven voor deze gesprekken.
Het team van Basisschool Tiliander


Agenda: U begrijp dat het een en ander mede afhankelijk is van de ontwikkelingen op het gebied van het Covid-virus.
* Ouderavonden vervallen voorlopig
* Vrijdag 26 maart: Palmpasen, school uit om 13.00 uur
* Donderdag 1 april: Paasviering op school, school uit om 13.00 uur
* Vrijdag 2 april: Goede vrijdag, geen school
* Maandag 5 april: Tweede paasdag, geen school
* Woensdag 21 april: Studiemiddag, hele school uit om 12.00 uur